Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
8. března 2000 ve 14.16 hodin
 

Přítomno: 191 poslanců

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, milí hosté, zahajuji přerušenou 23. schůzi Poslanecké sněmovny. Budeme pokračovat v projednávání vládního návrhu zákona o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr, sněmovní tisk 564, zkrácené jednání. Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Jan Kavan a zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Lubomír Zaorálek.

Chci upozornit, že včera přednesené pozměňovací návrhy vám byly rozdány na lavice.

Nyní budeme pokračovat v přerušené podrobné rozpravě. Ptám se, zda se do této přerušené podrobné rozpravy někdo hlásí. Pan poslanec Kalousek. Udílím mu slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Paní předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, včera tu z mých úst zazněl pozměňovací návrh, který jsem přednášel, jménem kolegů Langera, Lobkowicze a jménem svým, a na základě argumentace, která tu nad tímto pozměňujícím návrhem proběhla, dovolte, abych nyní předložil pozměňující návrh k tomuto pozměňujícímu návrhu.

Abychom demonstrovali naprostou vstřícnost vůči oponentům v diskusi a abychom skutečně eliminovali jakékoliv riziko zneužití tohoto návrhu, pak dovolte, abych předložil pozměňující návrh, který by v § 3 odst. 1 slova "ke dni účinnosti tohoto zákona" nahradil textem ke dni 1. 3. roku 2000. Pan místopředseda Rychetský mě tady opravuje, že nikoliv "1. 3.", ale "1. března". Já jsem zvyklý na to, že číslovka tři je březen, ale pravda, v zákoně to bývá slovy, to znamená slovy "1. března 2000" 

Důvod je nasnadě. Od okamžiku této diskuse do doby, kdy tento zákon vstoupí v platnost, uběhne možná až jeden měsíc, a pokud by během tohoto měsíce chtěl někdo ve zlé vůli a proto, aby se obohatil, tohoto ustanovení zneužít, neměli bychom mu to umožnit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu.

Hlásí se pan ministr Grégr, který má právo jako ministr vystoupit i po uzavřené rozpravě. Samozřejmě svým vystoupením uzavřenou rozpravu otevírá.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dodatečně ještě oslovuji paní předsedající, byl bych velice rád, kdybyste se zamysleli nad pozměňovacími návrhy pana Miroslava Kalouska, Ivana Langera a pana Michala Lobkowicze, a to z toho důvodu, že vlastně se začalo jednat o ZVVZ Milevsko a vlastně tyto pozměňovací návrhy dávají možnost i k určitým transakcím, kdy se může přihlásit celá řada dalších firem.

Chtěl bych poukázat na to, že je to případ skutečně výjimečný, protože existuje řada případů z minulosti, kdy rovněž měly různé firmy v naší republice rozpracovány obchodní případy, rozpracovány i výrobně, a musely být na základě určitých embarg zastaveny. Čili tady nebylo vyjádřeno mezinárodní embargo, ale přesto se jedná o obdobný případ. Mohl bych jednat o obchodním případu elektrárny Koluvara ve Svazové republice Jugoslávii. Týká se to např. Škody Plzeň a realizace uzavřeného kontaktu ze 14. 10. 1997, hodnota 62 milionů US dolarů s poskytnutím úvěru, a na tento případ se vztahují sankce. Čili Škoda Plzeň nemůže dokončit rozpracovanou zakázku a nemá šanci žádat náhradu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP