(14.20 hodin)

(pokračuje Grégr)

Mohl bych mluvit o rozpracovaných obchodních případech Zetoru Brno do Iráku - tam je rezoluce č. 661, o rozpracovaných případech do Libye - rezoluce OSN 731 z r. 1992, o Sierra Leone, kde rovněž existuje rezoluce OSN, Angola, Etiopie, Eritrea, Afghánistán, zmíněná Svazová republika Jugoslávie. Ve všech těchto zemích byla řada českých firem, které pracovaly na obchodních případech, a ani je nenapadlo a nebylo nikde uzákoněno, že by měly nárok na odškodné, náhradu apod.

Hovořil jsem tady o tom, že česká vláda přijala v úterý usnesení vlády, kterým vytváří velice příznivé podmínky pro ZVVZ Milevsko. Je to zejména z toho důvodu, aby nedošlo v tomto zaměstnanecky citlivém regionu, v této citlivé oblasti k propouštění zaměstnanců a ke zvyšování nezaměstnanosti.

Domnívám se, že tak jak je formulován pozměňovací návrh pod bodem B2, neměl by být odsouhlasen, protože může navozovat určité spekulace, které by stát musel buď před soudem obhajovat, nebo nakonec mnohdy i neoprávněně uhradit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Grégrovi. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Kalousek, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte, nechci to protahovat, ale velmi stručně zaprotestuji proti argumentaci, že je to zákon o jednom obchodu, jedné právnické osobě ZVVZ Milevsko. Není to tak. Vláda měla vyřešit problém ZVVZ Milevsko. Pokud se jí to nepodařilo a požaduje od Poslanecké sněmovny, aby přijala zákon, musíme v tomto zákonu držet princip právního státu. Princip právního státu zní, že pokud omezíme někoho ve veřejném zájmu, ten, jehož práva jsou krácena ve veřejném zájmu, má nárok na náhradu škody, pokud mu vznikla. Tato sněmovna nemůže řešit jeden problém ZVVZ Milevsko, tato sněmovna musí držet principy právního státu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. V průběhu jeho vystoupení se písemně přihlásil pan poslanec Michal Lobkowicz, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Michal Lobkowicz: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vystoupení pana ministra Grégra mě znovu utvrdilo v přesvědčení, které nás vedlo minulý týden při projednávání tohoto bodu zde ve sněmovně k návrhu, aby byla zřízena vyšetřovací komise, která by vyšetřila všechny okolnosti tohoto velmi sporného případu od chvíle, kdy začal, tzn. někdy od minulého roku. Pan poslanec Gross minulý týden jménem klubu ČSSD tento návrh zavetoval s tím, že je napřed třeba vyslechnout odpověď na interpelaci z úst pana premiéra Zemana a že je třeba vyslechnout zdůvodnění pana ministra Grégra.

Konstatuji, že se tyto dvě události odehrály, vyslechli jsme odpověď pana premiéra Zemana, vyslechli jsme opakované vysvětlení pana ministra Grégra a náš pevný názor je, že celá záležitost se tím nevyjasnila. Není stále jasné, proč celá záležitost došla tak daleko, kde je dnes, proč je Poslanecká sněmovna v situaci, kdy všechna řešení, která přijme, jsou v podstatě špatná, jak je možné, že nebyla koordinována stanoviska jednotlivých ministerstev, která se od sebe lišila.

Z toho důvodu mi dovolte, abych konstatoval, že podle našeho názoru důvody pro zřízení vyšetřovací komise trvají a budeme trvat i nadále na jejím zřízení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Lobkowiczovi. Hlásí se někdo dále do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu.

Než budeme hlasovat, udělím slovo nejprve panu ministrovi zahraničních věcí Janu Kavanovi.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, budu stručný. Na závěr této mnohahodinové debaty mi dovolte pět krátkých poznámek.

Za prvé chci zdůraznit, že motivací, která nás vedla k předložení návrhu zákona, byl jen a jen národní zájem a ne nějaké podléhání jakémusi cizímu nátlaku, o kterém se tady často hovořilo. Tento národní zájem jsme velmi pečlivě, podrobně a citlivě analyzovali.

Za druhé. Vláda předkládá tento návrh zákona především proto, že současná zákonná norma neumožňuje zakázat vývoz zboží do jaderné elektrárny Búšehr, jako je vzduchotechnika, které není v seznamu kontrolovaného zboží podle zákona 21/1997 Sb.

Za třetí. Smyslem zákona bylo odradit firmy od sjednávání zakázek, jejichž realizace je v rozporu se zahraničně bezpečnostními zájmy republiky, a to i obchodně-ekonomickými zájmy, a ne přilákat firmy, které by odkazem na nějaké rozpracované jednání získaly vysoké částky jako kompenzaci. Tím by se zadání zákona zcela popřelo. Pokud by se to mělo stát údajně kvůli zájmům jedné firmy, je to zvláštní, neboť jde o firmu, které vláda dostatečnou náhradu slíbila, a sněmovna by mohla tento záměr vlády jasně potvrdit.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o klid ve sněmovně. Prosím všechny poslankyně a poslance, kteří chtějí diskutovat, aby tak činili v předsálí. Počkám, až se atmosféra v sále uklidní, abychom mohli pokračovat v jednání.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP