(15.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 31 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 31 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 188 vyslovilo 24 a 157 bylo proti.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Nyní máme opět tři vylučující se návrhy, ve kterých navrhuji, abychom hlasovali postupně o návrhu E6, tj. první varianta, pak o návrhu E6 - druhá varianta a nakonec o návrhu C12.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pokud není námitek, měla jsem dojem, že se má hlasovat v pořadí, jak byly návrhy předloženy a návrh C byl bezesporu předložen dříve než bod E. Nicméně pokud ze strany navrhovatelů nejsou výhrady proti tomuto postupu, budeme postupovat tímto způsobem.

Nejprve E6 - varianta 1. Prosím o stanoviska.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Stanovisko jsou nesouhlasná.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 32 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 32 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 188 vyslovilo 25 a 154 bylo proti.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Nyní E6 - druhá varianta. Stanoviska obou jsou nesouhlasná.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 33 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 33 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 188 vyslovilo 24 a 152 bylo proti.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Poslední, třetí varianta, je C12. Stanoviska ministra i zpravodaje jsou nesouhlasná.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 34 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 34 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 188 vyslovilo 25 a 155 bylo proti.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Nyní mám za to, že jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, a myslím si, že bychom měli hlasovat o celém zákonu ve znění přijatých nebo nepřijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. O všech návrzích bylo hlasováno. Přednesu návrh usnesení. Ještě předtím, než tak učiním, dám slovo předsedovi poslaneckého klubu Unie svobody panu poslanci Karlovi Kühnlovi.

 

Poslanec Karel Kühnl: Děkuji. Paní předsedající, chci jenom pro stenozáznam za prvé říci, že v hlasování číslo 32 jsem hlasoval "ne", objevilo se z nějakých důvodů "ano". Nezpochybňuji hlasování.

Za druhé žádám o pětiminutovou přestávku na poradu klubu Unie svobody.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme pokračovat v 15.08 hodin. Ještě pan předseda Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dovolil bych si poprosit o prodloužení na 10 minut a svolávám klub ODS do Státních aktů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře. Budeme pokračovat ve schůzi v 15.15 hodin. Vyhlašuji přestávku.

 

(Jednání přerušeno v 15.04 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP