(Jednání pokračovalo v 15.18 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, páni poslanci, doba určená pro jednání poslaneckých klubů Unie svobody a ODS uplynula. Dostavte se prosím do sněmovny.

Vzhledem k tomu, že o všech poslaneckých návrzích bylo hlasováno, přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení. Prosím o klid.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr podle sněmovního tisku 564."

O slovo se přihlásil místopředseda poslanecké sněmovny Ivan Langer, kterému udílím slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážená paní předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych si dovolil v rámci snad snahy zajistit maximálně možnou průchodnost tohoto zákona, maximálně možného konsensu nad jeho výslednou podobou, s vědomím si toho, co činím, navrhnout revokaci hlasování č. 28, tj. o pozměňujícím návrhu B1 až B4.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane místopředsedo, tento váš návrh registruji, nicméně musím upozornit na to, že revokovat můžeme pouze něco, co bylo přijato, nikoli něco, co nebylo přijato.

Návrh usnesení návrhu zákona jako o celku jsem přednesla. Nyní jsem zaznamenala přihlášku předsedy poslaneckého klubu US Karla Kühnla, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, klub US, resp. poslanci US, od začátku podporovali cestu navrženou vládou jako nouzové řešení problému, do kterého jsme se dostali tím, že nebylo možné zajistit zastavení onoho obchodního případu, který není v zájmu ČR, jinou cestou. Považujeme ale za opravdu zvláštní, aby Poslanecká sněmovna přijímala zákon, který podle mého, to je můj osobní názor, není zcela v souladu s jinými zákony ČR. Zákony ČR, konkrétně ústava, zajišťují, že není možné zasahovat do vlastnických práv bez náhrady. A tím, že Poslanecká sněmovna přijme - předpokládám, že přijme - tento zákon, přijmeme zákon, který bude mít právní vadu, a já si myslím, že bychom již v zájmu zachování vážnosti této sněmovny neměli tímto způsobem postupovat.

Já jsem opravdu smutný z toho, že se většina sněmovny rozhodla nepřijmout návrh na zahrnutí kompenzací do toho zákona, a musím vás bohužel ujistit, že jste mne i celý klub US přivedli do těžkého dilematu. Na jedné straně je zákon, který je nezbytně potřebný svým obsahem, na druhé straně je kvalita právního řádu, kterou rovněž nelze narušovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan místopředseda Rychetský. Prosím o klid.

 

Místopředseda vlády Pavel Rychetský: Vážená paní předsedající, vážené dámy poslankyně a páni poslanci, pokusím se jen o stručnou repliku. Jestli jsem dobře rozuměl vystoupení pana předsedy klubu US, naznačil, že má jeho klub problémy s hlasováním, neboť si myslí, že zákon přijatý v podobě přijatých pozměňovacích návrhů by odporoval ústavě.

Dovoluji si ocitovat článek 11 odst. 3 ústavy: "Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých nebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem."

Chci podotknout, že v našem právním řádu je celá řada zákonů, které obsahují zákaz vývozu nebo jakéhokoli jiného nakládání s nějakým zbožím. Žádný z nich neobsahuje ustanovení o kompenzací.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP