Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
7. dubna 2000 v 9.03 hodin

Přítomno: 176 poslanců

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji čtvrtý jednací den 24. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Pan poslanec Kapoun ohlásil, že má náhradní kartu č. 6, paní poslankyně Jungová náhradní kartu č. 4.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: Walter Bartoš, Taťána Jirousová, Petr Matějů, Miroslava Němcová, Miroslav Ouzký, Olga Sehnalová, Ladislav Skopal, Cyril Svoboda, Vlasta Štěpová - všichni z důvodu účasti na zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku, dále Monika Horáková - z vážných osobních důvodů, Jiří Karas - vážené rodinné důvody, Ivan Langer - z důvodu zahraniční cesty, Josef Mandík - z důvodu hospitalizace, Jiří Maštálka - z vážných rodinných důvodů, Vlastimil Tlustý - z důvodu účasti na zahraniční cestě delegace Hospodářské komory České republiky, Jaroslav Zvěřina - z důvodu akutní hospitalizace.

Z členů vlády ministr Pavel Dostál - z důvodu účasti na schůzi Senátu, Miroslav Grégr - z důvodu vystoupení na schůzi Senátu, Jan Kavan - také z důvodu vystoupení na schůzi Senátu, a ze stejného důvodu i pan místopředseda vlády Pavel Rychetský.

Určili jsme, že prvními body dnešního jednání budou body 22 a 23. Potom se budeme věnovat, jak bylo včera odpoledne schváleno, přerušenému bodu 105 a dále bodům 81, 87, 93, 98 až 103.

Nyní přistoupíme k bodu

 

22.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě,
odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost
v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 10/1993 Sb.,
o státním rozpočtu ČR na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů ČNR
a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 475/ - druhé čtení

 

Předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla, kterého prosím, aby se ujal slova.

Dříve než tak učiní, konstatuji, že pan poslanec Filip má náhradní kartu č. 8.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci,

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane ministře. Prosím o ztišení v sále.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Dovolte, abych krátce uvedl návrh novely zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě a odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993 a o změně a doplnění některých dalších zákonů ČNR.

Současná mzdová úprava se nepochybně již přežila a je nutné na základě požadavků praxe přistoupit k některým jejich zásadním důležitým změnám. Vzhledem k tomu, že v obecné rozpravě při prvním čtení jsem odůvodnil základní důvody, pro které jsou předkládány tyto návrhy, dovolte mi, abych se dotkl jen neobecnějšího principu, který byl spojen s jejich projednáváním.

Předložený návrh zákonů je velmi pečlivě projednáván v rozsáhlé veřejné diskusi, projednáván se sociálními partnery. Myslím, že mohu plně prohlásit, že Ministerstvo práce a sociálních věcí, a tedy i vláda České republiky, se snažilo při projednávání těchto zákonů o to, aby byly k dispozici všem relevantním silám včas a ve všech fázích vzniku předlohy. Z mého hlediska je to tedy předloha projednaná důsledně a zralá pro projednávání ve druhém čtení.

Pokud jde o projednávání ve výborech, mohu konstatovat, že se výbory zabývaly velmi zevrubně těmito předlohami, že jsou předloženy určité pozměňovací návrhy, ale k jednotlivým z nich zaujmu stanovisko až poté, co bude dokončena celková rozprava a budou předloženy i návrhy z pléna.

Přesto si myslím, že je vhodné upozornit na nejdůležitější průlom, který v těchto předlohách je. Je to myšlenka zavedení 16 tarifních tříd a současně myšlenka podřízení některých dalších organizací, které pracují s veřejnými prostředky, pod režim zákona č. 143. Abych uvedl pro srozumitelnost příklad takových institucí - jsou jimi např. Všeobecná zdravotní pojišťovna a oborové pojišťovny.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministrovi Špidlovi. Vládní návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 475/1. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru paní poslankyně Alena Páralová.

 

Poslankyně Alena Páralová: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením č. 102 výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, které na 30. schůzi dne 15. března 2000 přijal k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon o mzdě a zákon o platu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP