(Po pěti minutách)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Kolegyně a kolegové, uběhly ony čtyři minuty a jedna dokonce k nim. Dovolte mi, abych vás poprosil, abyste se opět posadili do svých lavic, abychom mohli provést potřebné hlasování.

V dané chvíli budeme hlasovat o procedurálním návrhu na přerušení tohoto jednání do vyjádření ústavně právního výboru. Předpokládám, že jste všichni připraveni.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 121 z přítomných 176 poslanců 85 bylo pro, 91 proti. Návrh nebyl přijat. (Potlesk.)

 

Vidím zájem o vyhodnocení si výstupu z hlasování.

 

Není-li žádná námitka, dám hlasovat o návrhu paní poslankyně Páralové na zamítnutí tohoto vládního návrhu zákona.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 122 z přítomných 174 poslanců 59 hlasovalo pro, 106 proti, návrh nebyl přijat.

 

Tím vyhlašuji polední přestávku a podrobnou rozpravu zahájíme ve 13.20 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.35 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP