Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
13. dubna 2000 ve 12.33 hodin

Přítomno: 175 poslanců

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře Dostále, zahajuji sedmý den jednání 24. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám.

Prosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. O vydání náhradní karty požádali prozatím pan poslanec Andrej Grega - č. 15 a pan poslanec Jaroslav Skopal - č. 16.

Sděluji sněmovně, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: paní poslankyně Eva Dundáčková - zdravotní důvody, páni poslanci Jan Klas, Petr Koháček, Miloš Titz a Jan Žižka - všichni zahraniční cesta výboru pro obranu a bezpečnost, dále předseda Poslanecké sněmovny pan Václav Klaus - účast na mezinárodní konferenci v Haagu, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny paní Petra Buzková - hospitalizace, pan poslanec Václav Grulich - hospitalizace, paní poslankyně Monika Horáková - služební cesta do Štrasburku, pan poslanec Jiří Karas - zasedání OBSE, pan poslanec Josef Mandík - hospitalizace, pan poslanec Vladimír Paulík - vážné rodinné důvody a pan poslanec Jaroslav Zvěřina - hospitalizace. Z vlády jsme obdrželi žádost o omluvení účasti na pana ministra Pavla Dostála, který je ale dnes na jednání přítomen. Mám zde jako důvod uveden lékařský zákrok. Pan ministr Dostál upřesňuje, že to bude na zítřek, na pátek. Dále je omluven pan ministr Jan Fencl - zahraniční cesta do Egyptské arabské republiky, pan ministr Jan Kavan - pracovní návštěva Islandu a USA, pan ministr Antonín Peltrám - účast na konferenci Unie středoevropských průmyslových a obchodních komor v Berlíně a místopředseda vlády pan Pavel Rychetský - výkon senátorského mandátu a předsedy Legislativní rady vlády.

Všechny bych vás ještě jednou požádal o zklidnění atmosféry v Poslanecké sněmovně, zaregistrování se svými identifikačními kartami.

Oznamuji, že na dnešní den jsme stanovili, že budeme projednávat nejdříve body 96 a 97 a v dalším pořadí potom body 84, 37, 83 a 81, podle časových možností do konání interpelací bychom také zařadili bod 103.

O tomto programu jsme rozhodli včera před ukončením jednání procedurálním hlasováním.

 

Přistupuji tedy k otevření bodu

 

96.
Návrh na volbu členů Rady České televize

 

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení dva ministři, kolegyně a kolegové. Přistupujeme k bodu pořadové číslo 96 - Volba členů Rady České televize.

Jak již zaznělo na 22. schůzi Poslanecké sněmovny, ke dni 2. února letošního roku rezignovali na členství v této radě paní Alena Kinclová, pan Václav Erben a pan František Schildberger. Na téže schůzi dne 10. března téhož roku Poslanecká sněmovna odvolala svým usnesením 883 zbývajících šest členů rady, a to pány Jana Jiráka, Pavla Kabzana, Juraje Podkonického, Vladislava Kučíka, Jiřího Zajíce a Miloše Rejchrta.

Proto dříve, než přistoupíme k volbě Rady České televize, Poslanecká sněmovna by měla přijmout usnesení, kterým vezme na vědomí rezignaci členů Rady České televize paní Aleny Kinclové, pana Václava Erbena a pana Františka Schildbergera ke dni 2. února 2000.

Pane předsedající, požádal bych vás, abyste k tomuto otevřel rozpravu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Jsem přesvědčen, že k rezignaci není třeba otevírat rozpravu. Přesto se ptám: chce se k tomuto návrhu usnesení, kterým se bere na vědomí rezignace jmenovaných členů Rady České televize, někdo vyjádřit? Mám zde sice přihlášku od paní poslankyně Marie Machaté, ale ta bude zřejmě chtít hovořit až k návrhům na nové členy Rady České televize.

Nyní technické sdělení: Paní poslankyně Ludmila Müllerová má náhradní kartu č. 17.

Táži se tedy, kdo se chce vyjádřit k návrhu usnesení, které přednesl pan poslanec Jan Vidím jako předseda volební komise Poslanecké sněmovny. (Nikdo.) Nevidím žádnou zdviženou ruku. Proto přistoupíme k hlasování o předneseném návrhu usnesení a požádám pana poslance Jana Vidíma, aby jej zopakoval. (Hluk v sále.) Prosil bych skutečně, abychom se uklidnili, budeme už pracovat na plné obrátky. Děkuji.

 

Poslanec Jan Vidím: Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí rezignaci členů Rady České televize paní Aleny Kinclové, pana Václava Erbena a pana Františka Schildbergera ke dni 2. února roku 2000."

 

Místopředseda PSP František Brožík: Budeme hlasovat o všech třech rezignacích najednou.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 216 a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 216 z přítomných 131 poslanců pro se vyslovilo 103 poslanců, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane poslanče, pokračujte.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Nyní tedy přistoupíme k projednávání volby devíti členů Rady České televize.

Ve stanovené lhůtě byly volební komisi předloženy poslaneckými kluby následující návrhy:

Paní Jana Dědečková (ODS)

pan Václav Erben (ČSSD)

pan Josef Flekal (KDU-ČSL)

pan Petr Hájek (ČSSD)

pan Lukáš Herold (ODS)

pan Jiří Hruška (KSČM)

pan Pavel Kabzan (KDU-ČSL)

paní Alena Kinclová (ČSSD)

pan Karel Kochman (US)

pan Karel Kříž (ODS)

pan Miroslav Mareš (ODS)

pan František Mikš (ODS

pan Ladislav Miler (KSČM)

paní Darja Pinkavová (ČSSD)

pan Miloš Rejchrt (US)

paní Jiřina Šiklová (US)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP