(16.20 hodin)

(pokračuje M. Zeman)

Zdá se podle vyhodnocení, které mám dispozici, že všechny tyto záchranné práce proběhly tak, jak proběhnout měly, takže v této první fázi se dá mluvit - pokud vůbec se dá v případě živelní katastrofy o něčem takovém mluvit - o úspěšném zvládnutí problému.

A teď dál.

Ta škoda nebyla samozřejmě jenom v okrese Mladá Boleslav. Březnové povodně zasáhly území 18 okresů, způsobená škoda je odhadována ve výši 3 mld. korun, v sedmi okresech přitom přesáhly škody několik set milionů korun.

Ministerstvo financí vede zvláštní účet státních finančních aktiv, ze kterého je financováno odstraňování povodňových škod. Ministr průmyslu a obchodu předložil vládě návrh a vláda tento návrh schválila, pane poslanče, na využití dosud nespotřebovaných finančních prostředků v programech na odstranění škod a obnovu podnikatelských aktivit v postiženém území. Rád bych konstatoval, že asi třetí den po proběhnuvší povodni již bylo poskytnuto prvních 50 milionů korun na řešení těch řekl bych nejnaléhavějších nebo nejkrátkodobějších havarijních situací, a vláda následující týden projednala na základě iniciativy ministra průmyslu a obchodu tzv. program rekonstrukce, který se týká právě rekonstrukce podnikatelských subjektů v postižených okresech - a já uznávám, že okres Mladá Boleslav je patrně nejpostiženější - tak, aby bylo možné obnovit podnikatelskou činnost, včetně činnosti malých a středních podniků.

Dovolte, abych vás informoval o tom, že jestliže jsem řekl, že celkové povodňové škody z března tohoto roku jsou 3 mld. korun, pak v okrese Mladá Boleslav to znamená škodu asi 1 mld. korun. Přitom na majetku obcí je to 50 milionů, ale na komunikacích 100 mil. korun, na průmyslu 700 milionů korun. Mohu vám nabídnout - pokud to sám neznáte - i podrobný rozpis škod podle jednotlivých objektů, ale přepokládám, že jste o tom informován.

Byla poskytnuta sociální pomoc postiženým občanům a v současné době se pracuje na opravě sesuvů a vozovek dvou důležitých okresních komunikací a na opravě mostu přes Jizeru u obce Kochánky.

Mimochodem, kolegové, dovolte mi jednu poznámku - to je naprosto nový most, to je "fungl nový" most, který byl dokončen před jedním nebo dvěma roky, a mne jako laika zarazilo a požádal jsem proto příslušné útvary o vyšetření, jak je možné, že "fungl nový" most se vám zřítí rok nebo dva roky poté, co byl dostavěn. Nelze vyloučit určité zanedbání stavebních prací, ale znovu opakuji, že celá věc je teprve v šetření.

Mohl bych pokračovat ještě dalšími naprosto konkrétními kroky, které zde mám uvedeny z Ministerstva financí, to znamená např. to, jak Ministerstvo financí postupně uvolňovalo jednotlivé prostředky, ať už šlo o náklady spojené s výplatou jednorázových sociálních dávek, úhradu nákladů na odstranění havarovaného mostu, náklady na škody ve zdravotnictví, náklady na škody na zásahové technice hasičského záchranného sboru, atd. atd.

V každém případě bych chtěl ale konstatovat, že vláda se touto povodňovou situací zabývala dosud na svých dvou zasedáních, a to bezprostředně poté, co povodňová situace nastala, a týden nato, kdy již byly vyčísleny zásadní škody, a že z rozpočtových prostředků - popř. ze státních finančních aktiv uvolnila veškeré prostředky, které na krytí povodňových škod byly zapotřebí. Věřím, že pochopíte, pane poslanče, že proces odstraňování povodňových škod je poměrně dlouhodobý, že nelze v podstatě během jednoho jediného měsíce, který od povodní uplynul, všechno realizovat, ale věřte mi, že vláda o tomto problému ví a snaží se ho řešit už proto, protože každá vláda v každé zemi je obviňována za živelní pohromy, třebaže je nezpůsobila.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji předsedovi vlády. Pan poslanec Janeček předloží ještě doplňující otázku.

 

Poslanec Josef Janeček: Já bych chtěl poděkovat panu premiérovi za úvod té odpovědi, který byl spíše popisem a mohl být eventuálně zkrácen.

Mně šlo spíše o to, že vaše odpověď je v rozporu s tím, co se uvádí v tisku, a to například to, že onen most v Kochánkách by měl být opraven někdy až v roce 2002. Čili já vítám tu skutečnost, že vláda se tím zabývá a bedlivě sleduje, zda se skutečně intenzivně pracuje na odstranění škod alespoň na komunikacích.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, slovo má opět předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Já vám děkuji za vaši poznámku, pane poslanče, jen bych vás pěkně poprosil, nespoléhejte příliš na to, co je uváděno v tisku. Kdyby Napoleon disponoval českým tiskem, pak by bitva u Waterloo byla líčena jako jeho drtivé vítězství.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu předsedovi za tuto tečku za touto interpelací, a další interpelaci na předsedu vlády přednese pan poslanec Václav Exner, a to ve věci aktuální politiky ČNB - názor vlády. Tak zní alespoň moje informace o názvu vaší interpelace, pane poslanče, kterou mám na stole.

 

Poslanec Václav Exner: Vaše informace, pane místopředsedo, je správná. Chci se zeptat pana ministerského předsedy na názor vlády, který se týká aktuální politiky České národní banky, pokud jde o její snahu o snížení kursu české koruny. Jak je známo, banka v této věci v nedávných dnech intervenovala k tomu, aby dosáhla právě takového snížení kursu. Intervence podle údajů tisku byla řádově v miliardách českých korun.

Na tuto situaci je naše veřejnost samozřejmě citlivá, neboť jde o neproduktivně vynaložené prostředky, alespoň v prvním plánu neproduktivně vynaložené. Ta situace je také zajímavá z toho hlediska, že k intervenci dochází v situaci, kdy parita kupní síly se dlouhodobě zhoršuje a pohybuje se v současné době kolem tří. Dosažením nízkého kursu koruny má být také dosaženo zvýšení inflace, a to inflace čisté i celkové.

Všechny tyto záležitosti mohou být na podporu určitých činností v ekonomice, celkově však přinášejí zhoršení pozice ČR v měnové oblasti.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má předseda vlády Miloš Zeman.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, vážený pane poslanče Exnere, protože vaše interpelace zněla ve věci aktuální politiky ČNB - názor vlády, nechal jsem si samozřejmě vytáhnout od Ministerstva financí celou historii vztahů této vlády s ČNB. Ale protože jste zúžil svoji otázku a já nechci být zlomyslný a odpovídat i na to, na co jste se nyní neptal, dovolte mi poměrně stručnou odpověď týkající se pouze intervenčních nákupů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP