(Jednání opět zahájeno v 16.58 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, zahajuji blok ústních interpelací na členy vlády. Další vylosovanou kolegyní v pořadí, která by měla položit interpelaci na ministra školství Eduarda Zemana, je paní kolegyně Michaela Šojdrová, a to interpelaci ve věci novely přílohy č. I vyhlášky 354/91. Paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení pane ministře, kolegyně a kolegové, k podání interpelace na ministra školství mě vede obava o vývoj v našem učňovském školství. Ministerstvo připravilo novelu vyhlášky 354/99 Sb., o středních školách. Mj. je její součástí i příloha, která uvádí počet žáků-učňů na jednoho ministra odborné výchovy. Návrh podstatně zvyšuje dosavadní maximální počty žáků na jednoho ministra odborné výchovy.

Návrh novely je od jejího zveřejnění kritizován učňovskými školami. Sejně jako pan ministr, i já jsem obdržela stanovisko Sdružení učňovských zařízení. Jejich obavy o nepochopení problematiky učňovských oborů ze strany navrhovatele vyhlášky sdílím. Přesto nechci v tuto chvíli polemizovat o detailech této vyhlášky v tom smyslu, zda má připadat na jednoho mistra odborné výchovy v oboru např. knihař 12 nebo 15 žáků, jak navrhuje Ministerstvo školství.

Obracím se na pana ministra školství s dotazem, jaký bude další osud návrhu novely vyhlášky 354/91 Sb. a zda ministerstvo bude reagovat na opodstatněné výhrady ze strany učilišť. Děkuji zatím za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji paní kolegyni Šojdrové. Musím konstatovat, protože jsem nedostal omluvenku pana ministra školství… A nebylo to ani zapotřebí, protože pan ministr je právě zde. Doufám, pane ministře, že jste v kuloárech zaslechl text interpelace paní poslankyně Šojdrové. Máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Děkuji, pane předsedající. Má reakce bude poměrně stručná a krátká. Naprosto souhlasím s paní poslankyní. Již jsem vydal příkaz, aby vyhláška byla stažena, a budeme upravovat jen obory nové, tam to musíme udělat. Ve všech ostatních zůstane zachováno všechno tak, jak to chce paní poslankyně.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu ministrovi. Paní poslankyně přesto ještě položí doplňující otázku, pane ministře.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Pane předsedající, jen bych chtěla poděkovat panu ministrovi za pochopení a myslím, že i za ty, kteří byli znepokojeni osudem vyhlášky, mohu jen poděkovat. Takže ještě jednou díky.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Také děkuji panu ministrovi za stručnost a především za přesný příchod do jednacího sálu.

Dalším vylosovaným byl pan poslanec Václav Brousek, interpelovaným ministrem je pan ministr Miloš Kužvart. Je to ve věci dálničního obchvatu města Plzně.

 

Poslanec Václav Brousek: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, obracím se na vás ve věci dálničního obchvatu města Plzně. To, jak obyvatelé města trpí neexistencí obchvatu, je dostatečně známo. To, že se na jeho neexistenci nemalou měrou podílelo i Ministerstvo životního prostředí svými nejednoznačnými nebo nevydanými stanovisky, je také dostatečně známo. Další osud obchvatu je v rukou soudu a pro těžce zkoušené obyvatele města vzniká velká nejistota, jak to nakonec dopadne.

Tiskem ovšem proběhla zpráva o dohodě příslušných ministerstev, tedy i Ministerstva životního prostředí, a města Plzně na náhradní trase, která využívá část vyprojektované trasy obchvatu a namísto sporné části přes vrch Valík pokračuje starou vojenskou silnicí II/180. Stejnou informaci jsem následně obdržel i od představitelů města.

Asi se divíte, že se s otázkami na tuto náhradní trasu obracím na vás, ale Ministerstvo dopravy udělá jistě vše pro zdárný průběh výstavby a její dokončení, a to jak náhradní trasy, tak obchvatu. Ale nejsem si jist, vzhledem k dosavadnímu chování v kauze obchvatu Plzně, jednáním Ministerstva životního prostředí. Dovolte mi tedy, abych vám položil několik otázek.

1. Jak zní dohoda o náhradní trase? Doufám, že to není tajemství.

2. Bude Ministerstvo životního prostředí, pokud to bude potřeba, aktivně pomáhat při přípravě náhradní trasy?

3. Kdy je podle vás reálné začít po náhradní trase jezdit, alespoň rámcově, z vašeho pohledu?

4. Je tato trasa podle vás a pro vás skutečně náhradní? To znamená, bude potřeba dořešit dálniční obchvat? A pokud soud nezpochybní územní rozhodnutí, jste připraven udělat vše pro to, aby výstavba obchvatu proběhla v nezpochybněné trase co nejdříve?

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má ministr životního prostředí Miloš Kužvart.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP