(17.40 hodin)

(pokračuje Fišer)

Počítáme i s určitým převodem na jiné subjekty než na obec tehdy, jestliže se týká o určitý zbytkový majetek.

Nevím, jestli je paní poslankyně s touto mou odpovědí spokojena. Když tak ještě v dalším upřesním.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To zjistíme, pane ministře, za malou chviličku, neboť paní poslankyně položí doplňující dotaz.

 

Poslankyně Alena Svobodová: Myslím, že už další doplňující otázku nebudu pokládat. Chtěla bych panu ministrovi velmi poděkovat. Jak už jsem uvedla, i tak už interpeluji písemně pana ministra Mertlíka. Velmi vám děkuji za to, že chcete tímto způsobem řešit osud tohoto zdravotnického zařízení, protože občané vyjadřují obavy a myslím si, že je to zařízení velmi potřebné. Takže ještě jednou děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Musím pogratulovat nad tím výkonem vládě, neboť počet uspokojených poslanců výrazně překračuje počet neuspokojených poslanců.

Uvidíme, jak to bude v případě pana poslance Jaroslava Gongola, který interpeluje pana ministra Jaromíra Císaře ve věci způsobu řešení využití prostředků na regionální rozvoj. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Doufám, že příznivé odpovědi budou pokračovat.

Pane předsedající, dámy a pánové, pane ministře, jsem přesvědčen o tom, že je vám znám vývoj nezaměstnanosti v severomoravském regionu, proto jen stručně zrekapituluji. V okresech Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek se pohybuje nezaměstnanost ve výši 15 až 19 % a počet nezaměstnaných se pohybuje okolo 65 000. Další propouštění lze očekávat v Nové huti, Vítkovicích, OKD či Železárnách a drátovnách Bohumín. Nejsem tedy optimistou jako před chvílí pan místopředseda vlády pan Špidla.

Ve druhém návrhu státního rozpočtu místopředseda vlády slíbil dotaci do severní Moravy ve výši 580 milionů korun a regionální rozvoje, tj. na tvorbu nových pracovních příležitostí. Ve schváleném třetím rozpočtu byla do kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj tato částka převedena z kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu. Sumárně tato částka představuje 1 070 000 000 korun a je určena na podporu regionálního rozvoje pod číslem programu 317 620.

Moje otázka, pane ministře zní, zda Ostravsko dostane částku minimálně ve výši 573 milionů korun a kdy budou vyhlášena pravidla pro využití těchto prostředků. Předpokládám, že oněch sto milionů korun určených pro Hranice na přípravu území pro firmu Philips nebude vzato z prostředků pro severní Moravu. Je to totiž kraj Olomoucký.

Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu poslanci. Slovo má pan ministr Jaromír Císař.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař: Pane předsedající, pane poslanče, dámy a pánové, začnu od konce. Sto milionů korun bude podle usnesení vlády č. 321 rozděleno následujícím způsobem - cituji: "Dotace z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora regionálního rozvoje sto milionů korun. Na jednotlivá léta 2000, 2001, 2002, 2003 a 2004 celkem 500 milionů Kč, nebo v závislosti na termínu podpisu prohlášení ze státního rozpočtu od roku 2001 pro pořízení hmotného investičního majetku na území okresů Přerov, Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava-město nebo služeb a jiných dodávek určených pro vybudování a provozování technologického centra na výrobu barevných vakuových obrazovek, jakož i dalších souvisejících částí a komponentů od subdodavatelů se sídlem na území uvedených okresů."

Jistě jste si všiml, že se jedná o okresy Ostravského kraje, čili že částka sto milionů korun je určena na podporu subdodavatelů, kteří mají sídlo na území uvedených okresů. Tedy Ostravský kraj podle mého soudu podle usnesení vlády nepřijde o nic. Navíc jednáme s Ministerstvem financí o tom, zda by nebylo možno uvolnit sto milionů z jiné rozpočtové kapitoly pro Ostravský kraj, které by nahradily uvedených sto milionů, ačkoliv jsou a budou podle dohody s Philipsem alokovány v Ostravském kraji.

Pokud se týká pravidel, předkládám pravidla do vlády. Nebudu tajit, že o pravidlech je velká diskuse s poslanci, že jsme se snažili v maximální míře vyhovět všem námitkám, které byly vzneseny proti tomu, co jsme předložili. Nebyla to lehká diskuse, domnívám se ale, že úspěšná. Pravidla půjdou opravená do vlády. Doufám, že to bude příští týden, tak jak bylo posouzeno poslanci Ostravského kraje.

Mimochodem prioritu v pravidlech dostane vytváření nových pracovních míst. Předpokládáme, že by náklady na vytvoření jednoho pracovního místa se mohly optimálně pohybovat někde v řádku 350 tisíc korun. To znamená, že by se vytvořilo minimálně 2 000 pracovních míst - 1 200 na Ostravsku a 800 v severozápadních Čechách. Pro tuto část programu, který má název "Regionální program podpory rozvoje průmyslových podnikatelských subjektů na území NUTS II Ostravsko a severozápad", by šlo zhruba 80 % z obou částek, které jsou připraveny jak pro Ostravsko, tak pro severozápad.

Pak jsou další víceméně pomocné programy - příspěvek na úhradu úroků vyplácených po dobu čtyř let podnikatelům, kteří si požádají o úvěr u Českomoravské záruční a rozvojové banky, pak regionální záruka za bankovní úvěr - také od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a pak programy podpory obcím, dotace obcím. Tam byla vznesena určitá korekce při jednání poslanců, aby se zvýšil podíl obcí na těchto programech na vytváření nových pracovních míst v rámci obcí.

To by bylo zhruba všechno, co jsem považoval za nutné říci. Jednáme také samozřejmě o výběrové komisi. Předpokládáme, že navážeme na výběrovou komisi, která pracovala na Ministerstvu průmyslu a obchodu v minulém roce. Většina těch, kteří v této výběrové komisi pracovali, v ní zůstane. Znamená to, že tam bude převaha lidí z regionu. Domnívám se, že tam je třeba dát maximální váhu a minimalizovat vstup úředníků z Prahy.

To je snad všechno. Samozřejmě situaci v severomoravském kraji znám, protože jsem odtamtud. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Gongol ještě doplňující otázku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP