(18.20 hodin)

(pokračuje Mertlík)

Nicméně přitom šlo o žádosti o vyplacení částky ve výši 161 762 968 Kč. Všechny žádosti již byly Ministerstvem financí posouzeny. Některé pak v úzké spolupráci s likvidátory pojišťoven určenými Českou asociací pojišťoven. Neuzavřených zůstává k dnešnímu dni 18 žádostí převážně z důvodů nezahájeného nebo doposud neukončeného dědického řízení. Ministerstvo financí předpokládá, že posouzení všech neuzavřených žádostí bude dokončeno do 30. 4. 2000. Splnění tohoto termínu závisí především na občanech, kteří byli požádáni o předání doplňujících dokladů. Finanční prostředky pro klienty budou rozděleny podle klíče, který je stanoven ve vládním nařízení. č. 232/1999 Sb., v současné stadiu zpracování vychází procento plnění na 58,3 %.

Termín výplat nebyl a ani nemohl být zatím stanoven vzhledem k existenci dosud nevyřešených sporných žádostí. Procento plnění se totiž může poněkud změnit po vyřízení těchto žádostí.

Jsem rád, že jsem vás mohl, pane poslanče, i Poslaneckou sněmovnu, informovat o tomto aktuálním stavu, tedy o aktuálním stavu zajištění výplat finanční pomoci osobám pojištěným u Pojišťovny Morava, a. s., jejichž majetek byl postižen povodní v roce 1997, protože jsem osobně přesvědčen, že všemi zainteresovanými včetně Poslanecké sněmovny v této věci byl vykonán velký kus práce; v této chvíli spěje k svému závěru. Kdybych tedy to velmi krátce shrnul, problém je v tom, že těch 18 dosud nevyřízených žádostí modifikuje, i když málo, tu celkovou částku, a toto musí být dokončeno tak, aby byla vyplacena správná částka všem.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec přestože je již 18.23 minut má možnost položit doplňující dotaz.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Pane ministře, já vám děkuji za vaši odpověď, nicméně nepotřeboval jsem se vracet do historie, která už zde byla několikrát řečena. Nicméně v každém případě mi dovolte názor: neuzavřených 18 žádostí v případě, že jde o dědická řízení, tak nemůže být tím zásadním problémem, protože dědické řízení se může táhnout poměrně dlouho a je nutné asi k tomu přistupovat tak, že tito občané nebo jejich pozůstalí, jsou žádosti řádně vyplněny a odevzdány. Ale stejně jste mi nedopověděl na otázku, proč vaší vládě trvalo připravit jednoduché vládní nařízení tři čtvrtě roku. Sám jste řekl, že vstoupilo v platnost v říjnu r. 1999.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu poslanci za doplňující otázku, odpověď pana ministra, která bude zároveň poslední odpovědí v dnešním bloku ústních interpelací na členy vlády.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane poslanče, těch neuzavřených 18 žádostí samozřejmě z hlediska ukončení dědického řízení nebude finalizováno k 30. 4. 2000, ale to je termín, kdy se domnívá Ministerstvo financí, že by mohly být pro to zkompletovány doklady tak, aby bylo možno odpovídajícím způsobem a odpovědným způsobem rozhodnout.

Co se týče toho, proč celý proces trval, jak říkáte, tak dlouho - podle mého soudu to zase tak dlouho nebylo - tak rozhodující věcí bylo to, než bylo příslušné vládní nařízení poměrně jednoduché připraveno, analyzovat naši daňovou soustavu a příslušné zákony tak, aby tyto prostředky nemusely být dodatečně daněny, což jsem říkal jako jeden z těch důvodů ve své, byť obšírnější odpovědi.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu ministrovi. Děkuji vám všem, kteří jste vydrželi do této chvíle.

Končím dnešní jednání Poslanecké sněmovny. Uvidíme se zítra v 9.00 ráno. Budeme projednávat body 71, 72, 73, 74, 75 a bod 82. Na shledanou.

 

(Jednání skončilo v 18.24 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP