(16.10 hodin)

(pokračuje P. Němec)

Nedávám tedy konkrétní návrh, ale dávám panu zpravodaji ke zvážení, zda by nebylo možné rozdělit bloky hlasování alespoň po jednotlivých písmenech.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, v mnoha případech se takto postupovalo u obdobně složitých zákonů průřezově, takže pokud nedáte nějaký konkrétní hlasovatelný návrh, pak z toho pro mne nevyplývají žádné důsledky.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Domnívám se, že budeme-li o tom takhle dále hovořit, že ztrácíme čas - už jsme mohli mít polovinu projednanou.

Tudíž ten první návrh, který se týkal toho bloku - podle mého názoru - technických záležitostí, stahuji, navrhuji proceduru takovou, že by se hlasovalo o návrzích pod písmenem H tak, jak bylo uvedeno, což by byly takové minibloky, ostatní by bylo hlasováno jednotlivě, a za druhé společně hlasovatelný návrh je V1 až V4 a O1, O2, O4 až O6. Tu původní část, která zasahovala do více bloků, stahuji, a tudíž ji nepředkládám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní tedy rozhodneme o návrhu procedury, jak ji přednesl zpravodaj.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 452, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 452 návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 180 vyslovilo 159 a 5 bylo proti.

 

Prosím pana zpravodaje, aby předkládal jednotlivé pozměňovací návrhy, a před hlasováním se k nim vyjádřil.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Takže budeme hlasovat o návrhu A1. Stanovisko zpravodaje je kladné, stanovisko předkladatele je také kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 453 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 453 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 180 vyslovilo 154 a 21 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Dále je návrh A2, na který navazuje bod G, který je proti němu pozměňovacím návrhem, takže nejdříve musíme hlasovat o bodu G a v případě, že bude přijat bod G, je bod A2 nehlasovatelný.

Budeme tedy hlasovat o bodu G. Stanovisko zpravodaje kladné, stanovisko předkladatele je také kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 454 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 454 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 180 vyslovilo 143 a 29 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: V této souvislosti je nutno konstatovat, že návrh A2 je tedy nehlasovatelný.

Nyní budeme hlasovat o návrhu A3. Stanovisko zpravodaje je kladné, stanovisko předkladatele je také kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 455 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 455 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 180 pro vyslovilo 161, 11 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Nyní budeme hlasovat o návrhu B1. Stanovisko zpravodaje je kladné, stanovisko předkladatele je rovněž kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 456 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 456 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 180 vyslovilo 153 a 22 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Dále je návrh B2, jehož přijetím by se měly stát nehlasovatelné návrhy pod písmeny T5, A80 a Z2.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o stanoviska.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Zpravodaj má kladné stanovisko, předkladatel také kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 457 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 457 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 180 vyslovilo 122 a 54 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Nyní budeme hlasovat o návrhu P3, který v případě, že bude přijat, bude mít za následek, že se stane nehlasovatelným návrh S15 a P.

Stanoviska - zpravodajovo kladné, předkladatelovo kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 458 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 458 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 180 vyslovilo 101 a 71 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Hlasujeme nyní o bodu B4. V případě, že bude návrh B4 přijat, pak bod S15, E1 a P, které už z předchozího bodu je nehlasovatelné, se stávají také nehlasovatelnými. Stanovisko zpravodaje je kladné, předkladatele rovněž.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 459 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 459 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 180 vyslovilo 174 a 2 byli proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Dále budeme hlasovat o návrhu B5. Pokud bude tento návrh přijat, měly by být nehlasovatelné návrhy pod body C17, Z1, R9 a S4. Stanovisko zpravodaje je kladné, předkladatele kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 460 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 460 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 180 vyslovilo 104, proti 73.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Dále budeme hlasovat o návrhu B6. Bude-li tento návrh přijat, budou nehlasovatelné návrhy pod písmeny C19, F6 a H94. Stanovisko zpravodaje je kladné, předkladatele rovněž kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 461 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 461 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 180 vyslovilo 172 a 2 byli proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Dále je tu návrh B7. Stanovisko zpravodaje je neutrální, stanovisko předkladatele je záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 462 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 462 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 168 vyslovilo 20, 123 bylo proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP