(17.50 hodin)

Poslanec Zdeněk Škromach: Nyní bychom hlasovali o návrzích pod písmenem T. Byl by to návrh T1. Stanovisko mé je záporné, předkladatele rovněž.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 591 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 591 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 183 vyslovilo 57 a 117 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Další návrh je pod písmenem T2. Stanovisko zpravodaje je záporné, pana ministra záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 592 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 592 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 183 vyslovilo 75 a 103 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Další návrh je pod písmenem T3. Stanovisko zpravodaje záporné, stanovisko pana ministra záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 593 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 593 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 183 vyslovilo 75 a 95 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Další návrh je pod písmenem T4. Stanovisko zpravodaje je záporné, pana ministra je také záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 594 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 594 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 183 vyslovilo 78 a 96 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Nyní návrh pod písmenem U1. Stanovisko zpravodaje pozitivní, pana ministra pozitivní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 595 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 595 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 183 vyslovilo 95 a 79 bylo proti.

 

Pane zpravodaji, upozorňuji, že mé poznámky i připomínky mých kolegů mě utvrdily v tom, že nebylo hlasováno o bodu T5.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Omlouvám se, vzhledem k tomu, že bod B2 byl schválen, tak bod T5 je nehlasovatelný. Omlouvám se, že jsem to neuvedl.

Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu pod písmenem U2. Stanovisko zpravodaje je kladné, pana ministra rovněž.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 596 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 596 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 182 vyslovilo 123 a 47 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Nyní návrh pod písmenem U3. Stanovisko mé je kladné, pana ministra kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 597 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 597 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 182 vyslovilo 100 a 64 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Dále je tu návrh pod písmenem U4. Stanovisko zpravodaje je pozitivní, pana ministra rovněž.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 598 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 598 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 182 vyslovilo 140 a 24 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Nyní bychom mohli hlasovat o návrhu paní poslankyně Dundáčkové, a to o všech čtyřech návrzích současně, což jsou návrhy V1 až V4.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně souhlasí?

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Ano, paní poslankyně souhlasí, mé stanovisko je neutrální, stanovisko pana ministra je záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 599 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 599 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 182 vyslovilo 84 a 90 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Návrh pod písmenem W je nehlasovatelný, protože o něm bylo již hlasováno v případě bodu I. Návrh pod písmenem Z1 je podle mého názoru také nehlasovatelný, protože byl přijat bod B5 - paní poslankyně nic nenamítá. Stejně tak je nehlasovatelný bod Z2 tím, že byl přijat bod B2.

Zbývá poslední návrh…

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, vidím, že jsou tu projevy nesouhlasu.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Dobře, je-li tomu tak, budeme hlasovat, netrvám na tom.

Budeme tedy hlasovat o návrhu paní poslankyně Páralové pod písmenem Z2. Stanovisko mé je nesouhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Jsou tady ovšem varianty, pane zpravodaji.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Omlouvám se, Jde o variantu I, stanovisko zpravodaje je záporné, pana ministra rovněž.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování jubilejní pořadové číslo 600 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 600 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 182 vyslovilo 58 a 101 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu Z2 varianty II. Stanovisko zpravodaje je záporné, pana ministra rovněž.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 601 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 601 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 182 vyslovilo 55, 98 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Nyní bychom hlasovali o posledním návrhu - alespoň předpokládám z toho maratonu - , a to je návrh pana poslance Šustra, který není přímo uveden pod písmenem, ale měli jste ho obdržet jako dodatečný tisk k tomuto tisku. Obě stanoviska jsou záporná.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 602 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 602 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 181 vyslovilo 22 a 129 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Předpokládám, pokud se nepletu ve svých záznamech, že o všech návrzích k tomuto zákonu bylo hlasováno.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, podle mých poznámek je tomu také tak, a pokud by některý poslanec měl dojem, že ne, prosím, aby se neprodleně přihlásil.

Hlásí se předseda poslaneckého klubu ODS.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Já bych jenom ještě na závěr tohoto maratonu chtěl poděkovat všem za pozitivní a aktivní přístup, že mi pomohli zpravodajovat tento návrh, což myslím naprosto vážně, nikoli ironicky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP