(14.50 hodin)

(pokračuje Klaus)

Zatím touto formou obsah tohoto dopisu pouze oznamuji.

O slovo k návrhu programu se přihlásila již celá řada z vás, a proto vás budu postupně vyvolávat v pořadí, jak jste se přihlásili o slovo. Jako první byla poslankyně Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, ze zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách, i ze zákona č. 154 z téhož roku o Bezpečnostní a informační službě vyplývá, že kontrolním a - podotýkám - jediným kontrolním orgánem ve vztahu k této zpravodajské službě je parlament, který k tomuto účelu vytváří svůj orgán, v tomto případě stálou komisi pro kontrolu činnosti BIS.

Z § 3 statutu této komise pak je zřejmá povinnost této komise o své činnosti pravidelně v ročních lhůtách informovat plénum sněmovny. Vzhledem k tomu, že se tak v tomto volebním období ještě nestalo, navrhuji, aby do bloku zpráv jako bod č. 1 byla zařazena Zpráva stálé komise pro kontrolu činnosti BIS o své činnosti. Podotýkám, že tento blok je dostatečně vzdálený, aby se komise mohla na podání zprávy připravit, a dále aby jako bod 2 bloku zpráv byla zařazena podobná Zpráva stálé komise pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství, neboť ani tento kontrolní orgán svoji informační povinnost dosud nesplnil.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ta druhá je pro kontrolu činnosti VOZ. Ano. Děkuji. Další paní poslankyně Kupčová.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, navrhuji, aby bod osmý návrhu pořadu 25. schůze Poslanecké sněmovny, jedná se o novelu obchodního zákoníku, tisk č. 476, byl přeřazen za nynější bod 30, tedy na konec bloku druhých čtení, a to z toho důvodu, že je nutné ještě usnesení výboru, které je velmi obsáhlé, posoudit z hlediska legislativně technického. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Další pan poslanec Palas a po něm bude následovat poslanec Petr Koháček.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych požádal o zařazení bodu Informace ministra zemědělství o opatřeních vlády v sektoru zemědělství v důsledku dlouhotrvajícího sucha. Tento bod navrhuji zařadit za bod č. 2. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Za bod č. 2 vůbec celého pořadu schůze, či teď hned?

 

Poslanec Jaroslav Palas: Já se omlouvám, pane předsedo. Navrhuji tento bod zařadit za bod č. 1 této schůze.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Čili před projednáváním zákonů vrácených ze Senátu atd. Děkuji. Poslanec Koháček.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, navrhuji pevné zařazení těchto bodů, a to bodů 30, 32 a 33. Zařadit je jako první body zítra 17. 5. v tomto pořadí. To se týká druhých čtení krizových zákonů. Body 101, 102 a 103 na středu 24. 5. také jako první tři body, a to z toho důvodu, že není vyloučeno, že naše plénum bude pokračovat i ve variabilním týdnu, kdy zpravodaj těchto zákonů, které byly ve výboru výrazně přepracovány, bude služebně mimo Českou republiku, tak abychom je mohli řádně projednat v době jeho přítomnosti. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Štrait. Po něm poslanec Recman.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji zařadit nový bod pořadu 25. schůze nazvaný Doporučení vládě koordinovat jednání se SRN ve věci odškodnění války a nuceně nasazených na otrocké práce v nacistickém Německu v letech druhé světové války. Zdůvodnění: Na rozdíl od vlád stejně poškozených zemí nejedná vláda České republiky se SRN dostatečně důrazně a koordinovaně o odškodnění obětí války. Iniciativu ponechává občanským sdružením a ani tam jim neposkytuje dostatečnou podporu a oporu. Doporučuji zařadit bod o odškodnění za stávající bod 128, což je zpráva o Telecomu. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Recman.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP