(16.00 hodin)

(pokračuje Fencl)

Důvody byly vnitřní i vnější. Ty vnitřní důvody souvisely se srozumitelnou agrární politikou, kterou česká vláda přijala, a ty vnější byly velmi dobré signály o vývoji cenových trendů na světových trzích a možnosti dobré realizace produkce českých zemědělců.

Nicméně stalo se to, co se stalo. V některých regionech, na některých územích České republiky už více než dva měsíce neprší, nebo dokonce nezapršelo vůbec. Pokud z bouřkových mraků spadlo několik málo milimetrů, lze to považovat za stejnou situaci, jako kdyby nezapršelo vůbec.

Poškození rostlin je podstatně větší u jařin než u ozimů, které jsou přece jen schopny svými kořenovými systémy vysávat vodu z větších hloubek. Proto na hlubokých úrodných půdách ozimy jsou ještě schopny nedostatek srážek vyrovnávat přísunem vody z hlubších vrstev. Nejvíce jsou tedy ohroženy jařiny, především jařiny na lehkých půdách nebo na půdách mělkých. Jarní ječmen na takových půdách špatně vzešel a v současné době špatně odmnožuje a za teplého počasí spěje do nouzového metání. Důsledkem bude malý počet klasů na metr čtvereční s malým počtem obilek. Pokud budou tyto trendy pokračovat, pak bude tento negativní proces se neustále zhoršovat.

Kukuřice a slunečnice vzešly mezerovitě, část zrnin zůstává nevzklíčena nebo rozklíčena v půdě. Cukrovka v řepařských oblastech vzešla, má dva až tři páry pravých listů, avšak trpí suchem a zastavuje růst. Brambory i v bramborářských oblastech díky teplému počasí již vzcházejí a zatím se na nich sucho výrazně neprojevuje.

V současné době vzhledem ke stavu vegetace nejsme schopni podloženě kvalifikovat míru dopadu na produkci. Jsme schopni tak učinit s odstupem dvou až tří týdnů, nejlépe by bylo ve velmi krátké době poté, co se dostaví déšť. Já chci být optimista a říci, že přijde.

Aktuální situace v českém zemědělství se den ode dne horší a dostává už v některých regionech charakter přírodní katastrofy. Nechci sněmovnu unavovat dlouhými úvahami, spíše bych se s ní chtěl podělit o svůj smutek, který bych vyjádřil velmi prostě. Zemědělec, velký nebo malý, je člověk, který každoročně si zpravidla půjčí peníze na to, aby mohl založit úrodu. Pro to, aby dostal tuto půjčku, zpravidla tuto úrodu prodá ve stejný okamžik a pracuje a spěje k tomu, aby tuto úrodu sklidil, tedy odevzdal ji za zapůjčené peníze. A pak má další šanci půjčit si znovu a opakovat tento proces. Tento proces je nekonečný, ten tady byl po generace a bude tady znovu po generace. Pokud přijde přírodní katastrofa, ať povodeň nebo sucho, a on nesklidí, tedy nezaplatí své dluhy, je v logice věci, že mu nikdo nepůjčí další peníze, a je v logice věci, že končí. Přijdou jiní, nicméně opět společnost to bude stát velké peníze a je to záležitost velmi, velmi smutného osudu této skupiny podnikatelů.

Já chci sněmovnu informovat o tom, že vláda ČR včera přijala novelu nařízení vlády, tedy změnila nařízení vlády č. 35/1979, následně pak 91/1998, zákon č. 281/1992 Sb. a zákon č. 58/1998 Sb., a rozhodla o tom, že zrušila zpoplatnění závlahové vody. Tato pomoc je pomocí velmi malého procenta českých zemědělců, totiž jen těch, kteří mají vybudován systém, kterým mohou tuto závlahovou vodu použít. Je to rozhodnutí, ke kterému vláda přistoupila po doporučení zemědělského výboru, je to rozhodnutí, které jsem českým zemědělcům přislíbil.

Současně s usnesením ke změně tohoto nařízení vlády vláda uložila ministru zemědělství předložit vládě informaci o rozsahu škod způsobených katastrofálním suchem v roce 2000 a s návrhem dalších opatření. Já jsem připraven a pracuji na tom, abych tento úkol splnil. Velmi si přeji, aby prognóza Hydrometeorologického ústavu se naplnila a v polovině tohoto týdne se nám vrátil déšť. Pokud se tak stane, pak ještě velká míra škod, které jsou už dnes založeny, bude moci být napravena, a pro mne to bude to nejlepší řešení.

Považuji tuto informaci za splnění úkolu, který jsem obdržel, a děkuji za vaši trpělivost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji ministru zemědělství.

Nerozumím přesně, co by se mělo dít dále. Formálně mám k této informaci otevřít rozpravu. Jistě pan poslanec Palas měl něco v úmyslu, když si tuto zprávu vyžádal. (Poslanec Palas naznačuje, že nikoli.) Neměl jste tedy nic v úmyslu? - Snad ale přece, slovo má pan poslanec Palas.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že jsem byl vyzván, chtěl bych říci, že mým úmyslem bylo to, aby Poslanecká sněmovna dostala první informaci o tom, jaké kroky vláda ČR činí k řešení vzniklé situace a nastupující katastrofy v oblasti zemědělské prvovýroby.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. Hlásí se ještě někdo další do rozpravy?

Nikoli, rozpravu končím. Protože také nebyl dán žádný návrh, končím projednávání tohoto zajímavého bodu našeho programu.

O slovo se hlásí pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené dámy a pánové, vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna zařadila na svůj pořad bod Návrh na volbu členů a náhradníků zástupců pojištěnců ve správní radě Ústřední pojišťovny VZP, vyhlašuji tímto lhůtu na podávání návrhů do pátku tohoto týdne do 17. hodiny. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji, doufám, že byl pan poslanec, předseda volební komise, vyslechnut.

Přicházíme k bodu, kterým je

 

3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 306/3/ - zamítnutý Senátem

 

Chtěl bych pozvat pana senátora Karla Korytáře, pokud je ve sněmovně, a prosím, aby se za navrhovatele usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu zákona vyjádřil pan ministr dopravy a spojů Jaromír Schling, a poprvé mu tedy v této jeho nové funkci uděluji slovo. Vítám současně pana senátora Korytáře.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, ve svém úvodním slově budu stručný omezím se pouze na stručnou rekapitulaci toho, k čemu došlo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP