(19.10 hodin)

(pokračuje Filip)

Dovolte mi, abych na závěr svého vstoupení v obecné rozpravě navrhl - nikoli z důvodu věcného záměru návrhu v tisku 541, protože jsem s většinou, až na dvě drobné výjimky souhlasil - návrh na zamítnutí tohoto tisku, a to s tím, že tento návrh je potřeba projednat v širší politické shodě než tak, jak byl vytvořen v úřadu vlády. Považuji k tomuto zřízenou pracovní skupinu u místopředsedy vlády pana Rychetského za účinný nástroj k tomu, aby tato novela minimálně z 80 - 90 %, tak jak byla navržena, poté byla předložena Poslanecké sněmovně a schválena bez dalších problémů. Samotné zamítnutí považuji v tuto chvíli za nejúčelnější a nejrychlejší dospění k tomu, aby jedna z novel ústavy vůbec byla v roce 2000 nebo 2001 přijata.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Filipovi. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak, končím obecnou rozpravu.

Vzhledem k tomu, že uplynula 19. hodina, o tomto návrhu dnes již hlasovat nemůžeme. Závěrečná slova padnou až před hlasováním v jiném termínu.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, slovo má pan poslanec Svatomír Recman s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Svatomír Recman: Považuji za korektní informovat Poslaneckou sněmovnu, že jsem stáhl přihlášku na ústní interpelaci na pana premiéra Miloše Zemana ve věci plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 837 z 22. schůze. Jestli si dobře vzpomínáte, zařadili jsme tuto problematiku družstevních záložen a pomoci vlády jako samostatný bod na program jednání této schůze. Myslím, že tady bude větší prostor pro jednání a vystupování, proto stahuji tuto přihlášku. Děkuji.

 

 

 

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Recmanovi a končím dnešní jednání. Budeme pokračovat zítra v 9 hodin, a to bodem 23 schváleného pořadu schůze, kterým je "Vládní návrh zákona o krizovém řízení a integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 447 - druhé čtení", který byl zařazen napevno jako první bod zítra dopoledne.

 

(Jednání přerušeno v 19.13 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP