(12.40 hodin)

(pokračuje Jičínský)

To říkám jen proto, abychom si uvědomili určité souvislosti.

Vzhledem k tomu, co jsem říkal v obecné rozpravě, samozřejmě souhlasím s návrhem poslance Filipa, aby z § 1 byl vypuštěn den 28. září - Den české státnosti - sv. Václav. Ke kolegovi Brtnickému bych chtěl říci jednu věc - nikdo nepochybuje o tom, že svatý Václav má významné místo v dějinách českého národa, jak o tom hovořil on i kolega Cyril Svoboda. Nicméně my se pohybujeme v rámci moderní historie českého národa, moderního státu a v tomto ohledu bohužel tradice svatováclavská je spojena s druhou republikou a s protektorátem a to je něco, co z naší moderní historie vyčlenit nelze, jako by to neexistovalo. Kdybychom tuto skutečnost nebrali na vědomí, tak všichni ti, kdo bojovali za druhé světové války proti nacismu, by se tímto cítili uraženi.

To jsou skutečnosti, které musíme mít na zřeteli, protože i dnes probíhá boj o to, jaký bude mít charakter náš stát, v němž dnes žijeme, a k jakým tradicím se budeme hlásit. Zda k tradicím první republiky, k tradicím masarykovským, nebo k tradicím druhé republiky. Tato otázka tu není náhodou, protože i návrh o Památníku doby nesvobody, který do doby nesvobody nezahrnoval období od 28. září, od mnichovské dohody, vyvolává v tomto směru velmi vážné pochybnosti o záměrech a o tom, co se do naší současnosti chce vložit. Nemůžeme tyto historické souvislosti, které mají politický význam, vyloučit, protože tyto politické vztahy a zápasy zdaleka z naší skutečnosti nezmizely.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Jičínskému, slovo má pan poslanec Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Paní předsedající, vážená vládo, můj pozměňovací návrh bude vycházet z procedury přednesené zpravodajem, že se o jednotlivých svátcích bude hlasovat samostatně. To za prvé. Za druhé. Souhlasím rovněž s návrhem dvou předřečníků, aby z § 4 byl vypuštěn text "12. březen".

Můj pozměňovací návrh se dotýká rovněž § 4 - Významné dny. Chtěl bych, aby v odst. 1 za text "Významné dny České republiky jsou" byl doplněn text "8. březen". Přitom jsem smířen s těžkým srdcem i s tím, že tento významný den bude dnem pracovním. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Recmanovi. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Brousek.

 

Poslanec Václav Brousek: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, v kontextu s tím, co jsem říkal v obecné rozpravě, si dovoluji předložit jeden pozměňovací návrh. Podporuji, a tedy navrhuji totéž, co navrhl kolega Tollner, tzn. v § 2 - Ostatní svátky vypustit 1. květen jako Svátek práce. Zároveň navrhuji, aby v § 4 - Významné dny - k významným dnům přibyl ještě 1. květen - Den lásky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Tollner.

 

Poslanec Pavel Tollner: Paní předsedající, dámy a pánové, chtěl bych reagovat na pana profesora Jičínského, když hovořil o tradicích první republiky a masarykovských tradicích. Připomněl bych, že tzv. svátkový zákon z roku 1925, který v podstatě po sedmi letech od roku 1918 upravoval svátkové právo, právě obsahoval svátek knížete Václava. Myslím si, kdybychom tento svátek zařadili, byl by to návrat k prvorepublikové tradici. Rád bych ještě řekl, že se připojuji k návrhu pana poslance Brouska, tak jak on ho vybrousil.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dámy a pánové, dovolte mi přednést drobný pozměňovací návrh, který je snahou reagovat na složitou diskusi, která proběhla v obecné rozpravě. Tento návrh zní: V § 1 - Státní svátky u 28. září ponechat pouze text "Den české státnosti", jinými slovy vypustit slova následující, což je "svatý Václav".

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Tlustému. Hlásí se dále ještě někdo do podrobné rozpravy? Pan poslanec Doležal má slovo.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji, paní předsedající. Podporuji též návrh pana kolegy Brouska. Dovolím si ho upravit s tím, že do § 4 bude pouze doplněno datum 1. květen. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Doležalovi. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. (Hlásí se pan poslanec Filip.) Pan poslanec Filip má samozřejmě právo vystoupit.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Paní místopředsedkyně, já jsem se hlásil, vy jste se však podívala jen na jednu stranu sněmovny.

Navrhoval bych, vzhledem k tomu, jaké byly pozměňovací návrhy, jak jsme se neshodli na textu, který by reagoval na to, že státní svátky mají být státními svátky pro celý stát, pro všechny lidi, kteří zde žijí, abychom tento text, resp. návrh zákona, vrátili výborům k novému projednání.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, dostali jsme se trochu do problému, který budu muset procedurálně správně vyřešit. Návrh, který jste uvedl, musí padnout v rozpravě. Přestože jsem ochotna uznat, že jste se hlásil ještě předtím, než jsem řekla, že rozpravu končím, přesto jsem rozpravu uzavřela.

Abychom v tuto chvíli učinili proceduře zadost, poprosím kohokoli z přítomných ministrů, aby otevřel rozpravu, aby v ní mohl padnout návrh poslance Filipa. Slovo má pan ministr Gross.

 

Ministr vnitra Stanislav Gross: Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, chci vám pouze popřát hezké poledne a za krátkou chvíli pěkný oběd.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče Filipe, prosím, zopakujte svůj návrh, aby byl hlasovatelný.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Grossovi. Vážená paní předsedající, dávám návrh, aby tento tisk byl vrácen výborům k novému projednání, a to výboru pro školství, vědu a kulturu a výboru petičnímu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Je samozřejmé, pane poslanče, že pokud se vrací návrh zákona výborům k novému projednání, vrací se do těch výborů, kterým byl přikázán.

Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Slovo má pan poslanec Bubník.

 

Poslanec Augustin Bubník: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, když vidím, co jsme z toho udělali za frašku, tak bych zde také něco navrhl. Už jsem to navrhoval v našem výboru vědy, školství, mládeže a tělovýchovy, byl jsem však tak seprán různými vědátory z naší republiky za to, co jsem si dovolil udělat.

Navrhl jsem, že by měl být svátkem také den, kdy se vyhrálo mistrovství olympiády v Naganu. Navrhoval bych však ještě také, abychom šli dopředu. Pokaždé když naši sportovci vyhrají mistrovství světa, měli bychom ten další den, kdy celá republika je na nohou, zařadit do svátků a dnů pracovního klidu, protože stejně nikdo nepracuje. Děkuji. (Bouřlivý potlesk a smích v sále.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP