(11.50 hodin)

Poslanec Vlastimil Tlustý: Přesouváme se na str. 26 k návrhům pana poslance Bendla, kterých je celkem 21. Stanovisko pana ministra k prvnímu z nich je kladné, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 418. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 185 poslanců pro 160, proti 19. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Druhý návrh pana poslance Bendla - stanovisko pana ministra kladné, zpravodaje také kladné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 419. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 185 poslanců pro 179, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následuje třetí pozměňovací návrh pana poslance Bendla. Stanovisko pana ministra záporné, zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 420. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 185 pro 3, proti 168. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nyní bych se dotázal sněmovny, zda jsou požadována individuální hlasování o některých z dalších návrhů pana poslance Bendla, protože o všech ostatních by bylo možné hlasovat najednou.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, prosím, pan kolega Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Já bych požádal oddělené hlasování u bodů 10 a 12, kde mám odlišný názor. Můžeme o nich hlasovat současně.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane poslanče, navrhujete nejprve 10 a 12 dohromady? Ne, 10 a 12 jako jedno hlasování a potom o zbytku.

Jsme všichni srozuměni s tímto postupem? Prosím stanoviska, nejdříve k bodu D10 a 12.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Pan ministr doporučuje, zpravodaj rovněž doporučuje návrhy 10. a 12.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 421. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 185 pro 157, proti 23. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nyní, nebudou-li další požadavky, můžeme hlasovat o všech ostatních návrzích, tj. od 4. do 21., s výjimkou právě schváleného návrhu 10. a 12. Obě stanoviska jsou kladná.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 422. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 185 pro 180, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Tím jsme postoupili na 27., tj. poslední stranu. Na ní jsou návrhy pana poslance Jalůvky. Můžeme hlasovat o prvním z nich, tj. E1. Stanovisko pana ministra - nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování 423. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 185 pro 72, proti 106. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následuje druhý návrh pana poslance Jalůvky, E2.

Stanovisko pana ministra neutrální, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování 424. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 185 pro 148, proti 24. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Poslední návrh pana poslance Jalůvky E3. Stanovisko pana ministra kladné, zpravodaj rovněž doporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 425. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 185 pro 154, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Myslím, že jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy, pane kolego. Je tomu tak. Přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů podle sněmovního tisku 434, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování číslo 426. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 185 pro 124, proti 56. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je

86.
Vládní návrh zákona o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním
samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
/sněmovní tisk 435/ - třetí čtení

 

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 435/6. Otevírám rozpravu, do které nemám v tuto chvíli žádnou písemnou přihlášku.

Chci se jen ujistit, zda je v pozměňovacích návrzích také změna názvu zákona, protože máme tam daně územním samosprávným celkům a mám pocit, že již všude hovoříme o krajích. - Ne, omlouvám se.

Pan kolega Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: To je, pane předsedo, správně, protože územní samosprávné celky jsou oboje, obce i kraje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Omlouvám se za komplikaci. Nikdo se do rozpravy ve třetím čtení nehlásí. Hlásí pan kolega Doležal, přece jen. Prosím.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já si dovolím zareagovat na drobnou přestřelku, která se tu odehrála v dopoledních hodinách ohledně tabulek předložených hlavním městem Prahou.

Pokud se nemýlím a pokud mě ve škole naučili dobře číst, tabulky jsou úplně stejné, takže bych rád, pane předsedající, vaším prostřednictvím požádal pana kolegu Martínka, aby nás nemystifikoval tím, že Praha předkládá záměrně neplatné tabulky, aby uvedla v omyl tuto ctěnou sněmovnu. Protože pokud si někdo dá tu práci a tabulku si projde, tak je pravda jediná v tom, že Praha srovnává rok 1999, neboli skutečnost, tj. to, co skutečně platí a dá se podložit, a pan Martínek a Ministerstvo financí se odvolávají na návrh a schválený rozpočet na rok 2000, což je věc, kterou v daném okamžiku nikdo nedokážeme říci, že stoprocentně tak to bude.

Co se týká miliardy, jestli mě naučili ve škole dobře počítat, a pana Martínka určitě též, tak miliardový rozdíl tam je. Problém je v tom, že už tu nikdo nemluví o kompetencích, majetku a povinnostech, které jsou na jednotlivé kraje převáděny, což se týká i hlavního města Prahy, a jestli to budeme brát tak, že účelová dotace, která přijde do rozpočtu 2001, pokryje veškeré tyto náklady, budu to tak brát a budu rád, když pan kolega Martínek nám to tady potvrdí na mikrofon, abych mu to potom mohl připomenout.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP