(16.10 hodin)

Poslanec Ivan Pilip: Navrhl bych, aby se bod 125 z komplexního návrhu ústavně právního výboru hlasoval zvlášť.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Věřím, že si tyto návrhy označil i pan zpravodaj. Prosím pana kolegu Němce.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolil bych si navrhnout pozměňovací návrh k proceduře, a to po konzultaci s předkladatelkou druhého pozměňovacího návrhu, o kterém budu hovořit, a sice s paní poslankyní Dundáčkovou. Navrhuji, aby se nejprve hlasovalo o pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem E5, 6, 7, 9, 17, a teprve potom o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem D.

Odůvodnění k tomuto procedurálnímu postupu je, že pozměňovací návrhy pod písmenem E jsou vypouštěcí, kdežto pozměňovací návrh pod písmenem D navrhuje určité jiné změny, respektive jinou úpravu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Tvrdší a měkčí znění, pokud to mohu takto interpretovat.

Prosím o další připomínky k proceduře. Zpravodajové jednotlivých klubů neavizují.

Prosím vás, pane zpravodaji, jestli byste se mohl vyjádřit, zda se ztotožňujete s takovýmito změnami procedury, nebo o nich budeme muset hlasovat. Nejprve o vaší jako celku, a potom o úpravách, jak zde zazněly od kolegy Filipa, Pilipa a Němce.

 

Poslanec Milan Zuna: Domnívám se, že bychom měli především hlasovat o pozměňovacích návrzích pana kolegy Filipa, který chce samostatné hlasování k bodům 35, 46, 74, 77, 128 a 196, potom o pozměňovacím návrhu 125 samostatně. Potom bych hlasoval o ústavně právním jako celku, čímž se stane nehlasovatelný hospodářský výbor, potom bych hlasoval o bodu C, to jsou legislativní změny, a potom bychom přehodili bod D a E, jak bylo navrženo. Pak bychom hlasovali normálně.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je námitka proti tomuto postupu? Jakkoli vypadá složitě, je to logický postup a v tuto chvíli nemyslím, že by bylo nezbytné jej schvalovat speciálním hlasováním. Žádnou námitku nevidím, zpochybnění této interpretace pana zpravodaje také ne.

Můžeme přistoupit k hlasování. Prosím, pane zpravodaji, přednášejte jednotlivé pozměňovací návrhy a před jejich hlasováním se vy a pan ministr k němu vyjádřete.

 

Poslanec Milan Zuna: Bod 35 zní: za bod 64 vložit nový bod 64a), který zní: 64a). V § 72 se na konec odstavce 2 vkládá věta, která zní: to neplatí, pokud došlo ke zrušení společnosti podle § 68, odst. 3, písmeno f) a g).

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nerozuměli jsme si přesně, myslím, že není potřeba přednášet doslovné znění pozměňovacího návrhu. Řekneme, že se hlasuje A35. Všichni mají k dispozici sněmovní tisky. Rozuměl jsem, že pan poslanec Filip chtěl zvlášť 35, 46 atd.

V tuto chvíli hlasujeme o pozměňovacím návrhu B35. Prosím o stanoviska.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Doporučuji.

 

Poslanec Milan Zuna: Doporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: B35 se nachází na straně 21. Stanoviska jsou kladná.

Zahájil jsem hlasování číslo 534. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 173 pro návrh hlasovalo 140, proti 21. Návrh byl přijat.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Milan Zuna: Bod B46. Doporučuji.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Doporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Jsou souhlasná stanoviska k bodu B46.

Zahájil jsem hlasování číslo 535. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 174 pro 140, proti 22. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Milan Zuna: Bod B74. Doporučuji.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Doporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Stanoviska k bodu B74 jsou kladná.

Zahájil jsem hlasování číslo 536. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 174 pro 139, proti 21. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Milan Zuna: Bod 77 doporučuji.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Doporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: K bodu B77 jsou stanoviska kladná.

Zahájil jsem hlasování číslo 537. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 174 pro 141, proti 22. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Milan Zuna: Bod 128. Doporučuji.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Doporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Hlasujeme o bodu B128.

Zahájil jsem hlasování číslo 538. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 174 pro 139, proti 21. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Milan Zuna: Bod 196.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Doporučuji.

 

Poslanec Milan Zuna: Výrazně nedoporučuji. V tomto případě bych chtěl poznamenat jednu věc. Jako zpravodaj říkám, že pokud tento bod projde, nenavrhnu podpoření celého zákona.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Omlouvám se, také nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pánové, myslím, že to má být naopak. (Smích v sále.)

 

Poslanec Milan Zuna: Beru zpět, doporučuji. (Smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane kolego, podařilo se vám zmást i ctihodného ministra spravedlnosti, k čemuž vám gratuluji. Předpokládám, že i pan ministr doporučuje vypuštění.

 

Poslanec Milan Zuna: Doporučujeme vypuštění.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je to strana 39 sněmovního tisku, B196. Je to ona slavná kontraktační povinnost. Jsou doporučující stanoviska.

 

Poslanec Milan Zuna: Oba doporučujeme vypuštění tohoto ustanovení z vládní předlohy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Chtěl jsem to slyšet z úst ministra spravedlnosti. Jsou doporučující stanoviska jak předkladatele, tak zpravodaje.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP