(19.50 hodin)

(pokračuje M. Zeman)

Musím konstatovat, že další trestní oznámení podal Krajský úřad vyšetřování Brno, např. Družstevní záložna Magel(?), další podal Okresní úřad vyšetřování Třebíč, Rodinná záložna, Spořitelní úvěrní družstvo v Moravských Budějovicích. A tak bych mohl citovat dál a dál. Českomoravská družstevní spořitelna a Spořitelní a úvěrní družstvo Ostrava - 850 milionů korun. Česká národní záložna Ostrava-Poruba - škoda, která je zde vyčíslena několika částkami po 80 až 5 milionech korun. Promiňte, že to teď nesečtu dohromady, ale rozhodně přesahuje sto milionů korun. Družstevní holding, a. s., Ostrava - celkem způsobena škoda ve výši 800 milionů korun. A tak bych mohl číst dál a dál a ukázalo by se podle popisu této trestné činnosti - a zdůrazňuji, že nejde o trestní oznámení, kolegové, jde o trestní stíhání, čili něco, co už je podstatně více podloženo než samo trestní oznámení, že jsme splnili přání pana kolegy Recmana, abychom družstevní záložny zařadili do akce "čisté ruce". A že na rozdíl od situace, kdy se se 17 zkrachovavšími bankami dlouhá léta nic nedělo, zde jsou tito lidé - jak oprávněně žádají i sami družstevníci v těchto záložnách - stíháni a někteří z nich už dokonce nejsou na svobodě.

Proto doporučuji, abychom přijali místo ukládání podle mého názoru ne zcela smyslných úkolů pro vládu návrh usnesení pana poslance Doktora, abychom už vzhledem k tomu, že záložny, které jsou v nucené správě, mají do jisté míry blokován pojištění vkladů, tak aby z tohoto hlediska jsme vyčkali na příští schůzi sněmovny a přijali usnesení, kde by se sněmovna dokázala s vládou dohodnout na rozumném řešení. Protože jedna z variant, kterou navrhujeme, to je právě dluhopisový program, je varianta zákonná.

Nedoporučoval bych nyní vylučovat jakoukoliv variantu. Nesvalujme odpovědnost jako kutálející se jablko jeden na druhého, nesvádějme ji ani na minulé poslance. To říkám přesto, že jsem v roce 1995 v tomto parlamentě nebyl. Teď je to náš úkol, teď je to naše práce. Dojednejme to řádně, bez emocí a bez rétorických partajních výpadů na příští schůzi sněmovny.

Děkuji vám za pozornost. (Tleskají poslanci ČSSD.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji předsedovi vlády. Nyní požádám zpravodaje pana poslance Recmana, aby nás seznámil s návrhy na usnesení a sdělil sněmovně, jak budeme hlasovat.

 

Poslanec Svatomír Recman: Vážená sněmovno, jsem přesvědčen o tom, že jak ve vystoupení pana premiéra, tak ve vystoupení jednotlivých poslanců, zejména v obecné rozpravě, zazněla snaha společně - a pod pojmem společně rozumím vládu a Poslaneckou sněmovnu - hledat a nalézt způsob řešení pomoci družstevním záložnám k problémům, které mají, a to z pohledu řekl bych co nejkratšího možného termínu. Je to zejména výplata vkladů, tak samozřejmě i otázka dlouhodobějšího horizontu, který je spojen s přípravou nového zákona o družstevních záložnách.

V obecné rozpravě vystoupilo deset poslanců, v podrobné rozpravě vystoupili čtyři poslanci - Recman, Pilip, Šafařík a Doktor, kteří předložili návrhy na usnesení.

Pane předsedající, doporučoval bych, abychom v proceduře hlasovali o jednotlivých návrzích usnesení v tom pořadí, jak je předložili poslanci, tzn. v pořadí Recman, Pilip, Šafařík, Doktor.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já s vámi souhlasím, pane zpravodaji, mám jen takový pocit, že návrh pana poslance Doktora zazněl daleko dříve než návrhy pánů poslanců Pilipa a Šafaříka.

 

Poslanec Svatomír Recman: Návrh pana poslance Doktora zazněl v obecné rozpravě, ostatní v podrobné. Dobře, nebráním se. Můžeme udělat pořadí Doktor, Recman, Pilip, Šafařík.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vaše návrhy byly první, navrhoval bych Recman, Doktor, Pilip a Šafařík.

Ještě jednou vás všechny odhlásím. Žádám vás o zaregistrování. Vyzváněl jsem celou minutu. Věřím, že kdo se chce zúčastnit tohoto hlasování, je v tomto jednacím sále.

Pan poslanec Recman přečte vždy návrh usnesení a podrobíme ho hlasování. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Svatomír Recman: Návrh, který jsem přednesl, zní - návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby iniciovala prověrku vybraných spořitelních a úvěrních družstev včetně dceřiných společností s cílem prověřit možnou trestní odpovědnost některých funkcionářů spořitelních a úvěrních družstev."

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ptám se pana předsedy na stanovisko.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Jenom jednou větou. Stanovisko nesouhlasné pouze z toho důvodu, že jak jsem dokázal, tento úkol je již plněn. Sněmovna by tedy ukládala vládě něco, co již vláda sama dělá.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane premiére.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

 

Poslanec Svatomír Recman: Stanovisko zpravodaje kladné. (Smích.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 574 z přítomných 110 poslanců pro 28, proti 52. Návrh nebyl přijat.

 

Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Svatomír Recman: Druhým v pořadí je návrh pana poslance Doktora, který zní:

"Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby jí v průběhu další řádné schůze předložila návrhy možného řešení insolventnosti fondu pojištění celého sektoru peněžního družstevnictví."

 

Místopředseda PSP František Brožík: Stanovisko pana premiéra je kladné.

 

Poslanec Svatomír Recman: Stanovisko zpravodaje rovněž kladné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 575 z přítomných 110 poslanců 109 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Další návrh, pane poslanče.

 

Poslanec Svatomír Recman: Třetí v pořadí jsou návrhy přednesené panem poslancem Pilipem. Pan poslanec Pilip - ten první nemám přesně poznamenaný, museli bychom do stenozáznamu, ale - žádá vládu, aby v co nejkratší době zajistila vyplacení vkladů družstevníků až do výše pojištění podle zákona. Asi v tomto duchu to bylo. Pan poslanec Pilip souhlasí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan premiér nesouhlasí.

 

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 576 z přítomných 110 poslanců pro 69, proti 29. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Svatomír Recman: Druhá část návrhu pana poslance Pilipa - rovněž:

Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby připravila řešení problémů družstevních záložen způsobem, který nezvýší míru deficitu státního rozpočtu. (Smích.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: …veřejných rozpočtů.

 

Poslanec Svatomír Recman: Ano, opravuji: veřejných rozpočtů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP