(Jednání pokračovalo ve 14.00 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dostavte se prosím do sálu, polední přestávka skončila.

Dalším bodem našeho jednání je

 

25.
Návrh poslanců Petra Nečase, Františka Ondruše a Jana Žižky na vydání zákona,
kterým se mění zákon 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností
a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb.
/sněmovní tisk 575/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo prosím zástupce navrhovatelů pana poslance Petra Nečase.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, v prvé řadě děkuji, že řada z vás je zde již na začátek projednávání tohoto bodu. Doufám, že nás bude dostatek na hlasování.

Dovolte mi, abych vás informoval o projednávání poslaneckého návrhu. Jeho zdůvodnění jsem tady přednesl již v průběhu prvního čtení. Chtěl bych dodat několik základních poznámek.

Jistě jste zaregistrovali jak v průběhu prvního čtení, tak při schvalování pořadu této schůze, že ve sněmovně jsou v současné době dva návrhy: návrh předložený skupinou poslanců výboru pro obranu a bezpečnost a vládní návrh. Tyto návrhy, jak již bylo řečeno v prvním čtení i při projednávání ve výboru pro obranu a bezpečnost, řeší stejnou problematiku, zabývají se stejnými problémy. U těch klíčových věcí se skutečně v drtivé většině shodují, s několika výjimkami, o kterých jsem mluvil při projednávání prvního čtení.

Považuji za velmi důležité zdůraznit, že při jednání ve výboru došlo k velmi silné shodě a nalezení kompromisu i díky velmi kvalitní spolupráci s panem ministrem Březinou. Výbor poměrně konsensuálně přijal komplexní pozměňovací návrh, který jste pod číslem 575/2 dostali na své stoly.

K tomuto pozměňovacímu návrhu chci říci, že prakticky z 99 % obsahuje to, co je obsahem vládního návrhu tohoto zákona, pouze se dvěma výjimkami. Těmi výjimkami jsou následující věci:

Za prvé se liší v tom, že provádět bezpečnostní prověrky druhého stupně, tzn. pro stupeň "důvěrné", je podle tohoto komplexního pozměňovacího návrhu umožněno pouze Ministerstvu obrany, nikoli i Ministerstvu zahraničí, jako tomu bylo ve vládním návrhu.

Druhou odchylkou je, že z okruhu činitelů, kteří byli vyřazeni z přístupu k utajovaným skutečnostem ze zákona, vypadli státní zástupci jako státní zaměstnanci.

Znamená to tedy, že v těchto dvou věcech se tento komplexní pozměňovací návrh liší od vládního návrhu.

Znovu opakuji, že jsme dospěli k poměrně široké shodě, že jsme se shodli i s panem ministrem Březinou, kterému bych chtěl poděkovat za velmi kvalitní spolupráci. Jsem přesvědčen o tom, že tento komplexní pozměňovací návrh k tomuto tisku, který zahrnuje 99 % vládního návrhu, bude sněmovnou přijat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Nečasovi.

Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 575/2. Prosím, aby se nyní ujal slova zpravodaj výboru pan poslance Jan Klas.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, vše podstatné již řekl předkladatel novely zákona č. 148/98 kolega Nečas. Proto mi dovolte, abych zde přečetl náplň tisku 575/2, což je usnesení výboru pro obranu a bezpečnost č. 132, které jsme přijali na své 37. schůzi 15. června 2000.

Výbor pro obranu a bezpečnost po odůvodnění poslance dr. Petra Nečase, ministra ing. Karla Březiny, zpravodajské zprávě poslance Petra Nečase, Jana Klase a po rozpravě přijal usnesení, kterým

1. doporučuje Poslanecké sněmovně sloučit obecnou rozpravu k návrhu poslanců Nečase, Ondruše a Žižky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tisk 575, a k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností o změně některých předpisů, ve znění pozdějších předpisů, tisk 609.

2. Doporučuje Poslanecké sněmovně jako základ pro projednávání ve druhém a třetím čtení komplexní pozměňovací návrh výboru pro obranu a bezpečnost.

3. Doporučuje Poslanecké sněmovně schválit návrh poslanců Petra Nečase, Františka Ondruše a Jana Žižky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tisk 575, ve znění komplexního pozměňovacího návrhu, který přijal výboru pro obranu a bezpečnost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP