(14.10 hodin)

(pokračuje Klas)

4. Schvaluje návrh poslanců Petra Nečase, Františka Ondruše a Jana Žižky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tisk 575, ve znění komplexního pozměňovacího návrhu.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Klasovi. Ptám se, zda mám vaše vystoupení pochopit tak, že navrhujete sloučení obecné rozpravy.

Nyní se ptám pana ministra Březiny, který má možnost vystoupit kdykoli, zda si přeje vystoupit nyní, nebo až po procedurálním hlasování o sloučení rozpravy na jejím samém počátku. Až v rozpravě.

V procedurálním hlasování číslo 54 rozhodneme o tom, že obecná rozprava k bodům 25, kterým je poslanecký návrh zákona o ochraně utajovaných skutečností, a 26, kterým je vládní návrh zákona o utajovaných skutečnostech, se slučuje.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 54 a ptám se, kdo je pro tento procedurální návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 54 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 97 pro něj vyslovilo 86 a nikdo nebyl proti.

 

Dalším bodem je

 

26.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb.,
o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých předpisů
/sněmovní tisk 609/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr Karel Březina, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr bez portfeje ČR Karel Březina: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, letos v květnu jsem v Poslanecké sněmovně při prvním čtení novely zákona 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, vysvětloval, proč vláda považuje za nutné tento zákon novelizovat. Ve stejný den rovněž proběhlo první čtení poslaneckého návrhu novely téhož zákona.

Z předložených návrhů vyplynulo, že si vládní návrh všímá stejných nedostatků jako návrh poslanecký, ale novela navržená vládou je mnohem širší a komplexnější.

Výbor pro obranu a bezpečnost, kterého jsem se zúčastnil, projednával oba návrhy a rozhodl se sloučit projednávání obou návrhů a do poslaneckého návrhu zahrnul celý návrh předložený vládou. Návrh poslanců si osvojil téměř celé znění, které navrhovala vláda. Vládě v tuto chvíli jde o podstatu věci, a proto souhlasí, aby byl vládní návrh nadále projednáván pod hlavičkou návrhu poslaneckého. Zároveň děkuji výboru pro obranu a bezpečnost za skvělou spolupráci při projednávání tohoto zákona.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane ministře, omlouvám se. Vznáším dotaz, zda vaše vystoupení zakládalo nějakou procedurální skutečnost v tuto chvíli. Není tomu tak.

Vládní návrh jsme v prvním čtení přikázali pro projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Petr Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Paní předsedající, páni ministři, dámy a pánové, nebudu opakovat věcné záležitosti, které jsem řekl při úvodním vystoupení k poslaneckému návrhu. Chci nyní pouze podat procedurální návrh, který by po dohodě s panem ministrem Březinou spočíval v tom, že by Poslanecká sněmovna v tuto chvíli přerušila projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých předpisů, sněmovní tisk 609, do projednání návrhu poslanců Petra Nečase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 148/98 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., sněmovní tisk 575.

Znamená to tedy, že projednávání vládního návrhu by bylo přerušeno do projednání poslaneckého návrhu. Opakuji - je to po vzájemné dohodě a je to také standardní postup, který používáme ve chvíli, kdy projednáváme dva návrhy, které se zabývají stejnou materií. Znamená to, že jeden z návrhů je tzv. zaparkován a čeká na případné schválení či neschválení návrhu druhého.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu zpravodaji. Předpokládám, že vzhledem k tomu, že byla sloučena obecná rozprava k oběma návrhům zákonů, procedurální návrh pana poslance Nečase by byl hlasován po ukončení obecné rozpravy.

V tuto chvíli zahajuji sloučenou obecnou rozpravu k oběma návrhům zákona, do které se přihlásil pan poslanec Václav Frank, kterému udílím slovo.

Hlásí se někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak, končím obecnou rozpravu.

Paní poslankyně, páni poslanci, v hlasování pořadové číslo 55 rozhodneme o procedurálním návrhu pana poslance Nečase na přerušení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých předpisů, sněmovní tisk 609.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 55 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 55 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 128 vyslovilo 122 a nikdo nebyl proti. Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno.

 

V tuto chvíli budeme pokračovat v projednávání poslaneckého návrhu zákona, tedy sněmovního tisku 575. Obecná rozprava byla ukončena, nejsou žádné další návrhy, o nichž bychom v tuto chvíli měli hlasovat. Proto zahajuji podrobnou rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Václav Frank.

 

Poslanec Václav Frank: Paní předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, velmi dobře mám v paměti období, kdy Poslanecká sněmovna ve snaze vyjít požadavkům především NATO projednávala poprvé návrh zákona o utajovaných skutečnostech. Již v té době, bohužel, nebyly brány v potaz naše náměty a připomínky, zda je skutečně poctivě ověřeno, zda je nutná a vůbec potřebná náročnost, s níž se k celé záležitosti přistupovalo nejen z pohledu osob prověřovaných, ale i z pohledu kapacitních možností Národního bezpečnostního úřadu. Myslím, že doba nám dala za pravdu a opakovaně se potvrdilo, že v roce 1998 přijatý zákon svým obsahem a rozsahem přesáhl rámec kapacitních možností prověrkových orgánů, a to se ještě nehovoří o případném opakovaném prověřování za určitou dobu. Konečně i vysocí funkcionáři NATO kroutí nad naší důsledností hlavou.

Nicméně si myslím, že není vždy moudrá změna pravidel hry v poločase. Ne každý dovede pochopit, a to tím spíše, že se jedná o osudy lidí. Myslím tím i případné přenesení pravomoci NBÚ na další orgány, což by samozřejmě mohlo mít za následek i snížení hodnověrnosti prověrek.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP