(15.00 hodin)

(pokračuje Rozehnal)

Připomínka první: v bodě 2 § 9 odst. 1 písm. f) na konci doplnit slova "a Státní technické knihovně v Praze."

Bod 2. V bodě 4 § 9 odst. 2 na konci doplnit slova "a dodáním regionálních mutací Státní technické knihovně v Praze."

To je všechno, děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Aleši Rozehnalovi a otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak, obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Opět tomu tak není. Končím podrobnou rozpravu a tím končím i druhé čtení tohoto návrhu.

Nyní se hlásí pan poslanec Jaroslav Palas, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Paní předsedající, dovolte mi, abych požádal váženou sněmovnu o přeložení bodu č. 29, což je vládní návrh zákona o... (Velký hluk v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, omlouvám se, ale je zde i při minimálním množství poslanců takový hluk, že neslyším, co pan poslanec Palas navrhuje.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Chtěl bych požádat o přeložení bodu 29, což je vládní návrh zákona o Správách povodí, sněmovní tisk č. 587, druhé čtení, na úterý 11. července, a to z toho důvodu, že zpravodaj k tomuto tisku je v současné době v Radě Evropy. Zastupuje naši sněmovnu na jednání. Děkuji za pochopení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, nevím, zda jste informován o tom, že tento bod v tuto chvíli není možné projednat, neboť dosud neuplynula lhůta od rozdání usnesení výboru. To znamená, že nyní není tento bod možné projednávat. Ptám se vás, zda i při této informaci váš návrh trvá.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Ano, i při této informaci návrh trvá.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Trvá. Pan poslanec Palas si přeje upřesnit svůj návrh.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Po dohodě s místopředsedy sněmovny bych chtěl pozměnit svůj návrh. Nikoli 11. 7., ale zařadit na 10. 7.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V hlasování pořadové číslo 57 rozhodneme o procedurálním návrhu pana poslance Palase. Já vás na žádost z pléna všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

V hlasování pořadové číslo 57, které zahajuji, se ptám, kdo souhlasí s procedurálním návrhem pana poslance Palase. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 57 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 110 pro něj vyslovilo 76 a 21 bylo proti.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nyní vás prosím, abyste mě vnímali, neboť se budu muset pokusit vyřešit vzniklou procedurální situaci, nicméně ještě předtím jsem zaznamenala přihlášku předsedy poslaneckého klubu ODS, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi informovat vás jménem rozpočtového výboru, že rozpočtový výbor přerušil projednávání návrhu zákona o obecních daních a schůze k doprojednání tohoto bodu je na programu zítra ve 13.00. Žádám sněmovnu, aby vzala tento fakt na vědomí a přeložila tento bod ze svého programu, jinak by totiž přišel na program právě v tuto chvíli.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, já zde mám poznámku, že přestože by tento bod přišel v tuto chvíli na program, není možné jej projednat, neboť dosud neuplynula lhůta od rozdání či ještě nerozdání návrhu. Jsem přesvědčena, že vzhledem k tomu, že nejsou splněny procedurální podmínky k projednání tohoto bodu, není nutné hlasovat o jeho konkrétním pozdějším zařazení, neboť tak nastane podle termínu rozdání pozměňovacích návrhů. Upozorňuji, že stejný problém je i u dalšího návrhu zákona, kterým jsou zemědělské skladní listy.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nyní vás prosím o chvíli pozornosti, protože se musíme rozhodovat, jak bude probíhat dál naše jednání. Nyní by měl být projednáván balík návrhů zákonů, které se týkají Ministerstva spravedlnosti. Vidím, že přilákat vaši pozornost je téměř nemožné, takže prosím, aby si potom nikdo nestěžoval, že neví, o čem se bude jednat. (Hluk v sále.)

Pan ministr Motejl se velice omlouvá, ale od 14 hodin předkládá v Senátu návrhy zákonů již projednané sněmovnou a v okamžiku, kdy skončí jednání ve druhé komoře Parlamentu České republiky, dostaví se na jednání Poslanecké sněmovny. Z tohoto důvodu bych chtěla požádat sněmovnu, aby akceptovala, že do té doby, než se dostaví pan ministr Motejl, se budeme zabývat jinými prvními čteními, která jsou na pořadu schůze. Vzhledem k tomu, že body 33, který by měl být projednáván nyní, až 37 jsou body týkající se ministra Motejla, kterého jsem se právě pokusila omluvit, rozhlížím se zde, ve kterém z dalších bodů je možné požádat jak předkladatele, tak zpravodaje, aby se pokud možno hned ujali své práce. Myslím, že takovýmto bodem by mohl být bod 42, kterým je vládní návrh zákona o statistické službě, jehož předkladatelem je ministr financí pan Pavel Mertlík, který je ve sněmovně, a zpravodajem je pan poslanec Radim Chytka.

V tuto chvíli procedurálně navrhnu, aby tento bod byl předřazen tak, aby byl projednán nyní. Nevidím žádné významné protesty ve sněmovně, přesto dám o tomto návrhu hlasovat.

 

Rozhodneme o něm v hlasování pořadové číslo 58, které zahajuji. Ptám se, kdo souhlasí s tímto procedurálním návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 58 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 134 pro vyslovilo 107 a 11 bylo proti.

 

Paní poslankyně, páni poslanci, budeme se tedy zabývat tímto návrhem zákona. Nicméně musím poprosit, aby mi byla přinesena prezidiálka k tomuto návrhu zákona. Prosím tedy o chvilkové poshovění.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP