(12.50 hodin)

Poslanec Petr Bendl: Nyní bychom měli hlasovat o návrhu pod bodem B2. Pan ministr souhlasí, zpravodaj také.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 188. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 108 byl tento návrh přijat, když se pro něj z přítomných 168 vyslovilo 152 a jeden byl proti.

 

Poslanec Petr Bendl: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod bodem B 3. Pan ministr souhlasí, zpravodaj také.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 109. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 109 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 168 vyslovilo 116 a 21 bylo proti.

 

Poslanec Petr Bendl: Nyní bychom měli hlasovat o legislativně technickém návrhu, který jsem přednesl v rámci třetího čtení, neboť se jedná o opravu. Pan ministr souhlasí, zpravodaj také.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 110. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 110 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 169 vyslovilo 153 a jeden byl proti.

 

Myslím, pane zpravodaji, že o všech návrzích bylo hlasováno.

 

Poslanec Petr Bendl: Ano, je to tak.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Koháček má výhradu proti tomu, že bylo hlasováno o všech návrzích.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, možná můj výtisk není úplně přesný, ale pokud mě neklamou moje podklady, schválili jsme pozměňující návrh, který z 1. ledna 2000 posunuje účinnost tak, že účinnost nastane zítra. (Poslanec Bendl: To byla legislativně technická oprava.) Omlouvám se všem.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Tedy o všech návrzích bylo hlasováno. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 498, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Nějaký problém, pane zpravodaji? Slovo má pan ministr.

 

Ministr vnitra Stanislav Gross: Chtěl bych jen zopakovat to, na co chtěl upozornit pan kolega Koháček. On má pravdu. V podkladu je špatně číslovka, ale pokud vím, ve vystoupení to opraveno bylo. Čili aby bylo zřetelné, že účinnost není od 1. července 2000, ale od 1. července 2001.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, ale nic to nemění na tom, že můžeme hlasovat o návrhu jako o celku na základě usnesení, které jsem přednesla.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 111. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 111 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 169 vyslovilo 157 a 4 byli proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Prosím pana zpravodaje, aby ještě uvedl návrh doprovodného usnesení.

 

Poslanec Petr Bendl: Návrh doprovodného usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky o předložení návrhu legislativní úpravy řešení problematiky anonymních porodů tak, aby v zájmu ochrany zdraví dítěte byla zajištěna anonymita matky a možnost rychlé adopce dítěte."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 112, které zahajuji. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 112 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 169 vyslovilo 141 a 2 byli proti.

 

Takže s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Blahopřeji panu ministru Grossovi.

 

Dalším bodem je

 

87.
Návrh poslanců Pavla Němce, Vladimíra Doležala, Miroslava Kalouska,
Svatomíra Recmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje
zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 559/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Pavel Němec a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Libor Ježek. Pozměňovací návrh je uveden ve sněmovním tisku 559/4.

Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Ptám se pana navrhovatele, zda si přeje přednést závěrečné slovo.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážené dámy a pánové, závěrečné slovo bude velmi krátké. Jménem předkladatelů navrhuji, aby sněmovna přijala usnesení ve smyslu usnesení rozpočtového výboru a výboru pro evropskou integraci, které doporučují, aby návrh zákona byl schválen bez doplňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Ptám se pana zpravodaje, zda si přeje přednést závěrečné slovo, potom aby navrhl proceduru o tom, jak budeme hlasovat.

 

Poslanec Libor Ježek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, ve druhém čtení byl podán jediný pozměňovací návrh pana poslance Gongola, který máte uvedený ve sněmovním tisku 559/4. Tudíž můžeme přistoupit k hlasování o tomto pozměňovacím návrhu a následně o zákonu jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o stanoviska.

 

Poslanec Libor Ježek: Zpravodaj nedoporučuje, navrhovatel také ne.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 113. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 113 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 167 vyslovilo 25 a 119 bylo proti.

 

Vzhledem k tomu, že to byl jediný pozměňovací návrh k tomuto návrhu zákona, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Pavla Němce, Vladimíra Doležala, Miroslava Kalouska, Svatomíra Recmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 559."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 114 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 114 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 167 vyslovilo 149 a 3 byli proti. Takže s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP