Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
3. července 2000 ve 13.02 hodin

Přítomno: 194 poslanců

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji pátý jednací den 26. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás vítám. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a stejně jako pan kolega Kuneš, který mi sdělil, že má náhradní kartu č. 10, mi sdělili, kdo z vás požádal a komu byla vydána náhradní karta. Myslím, že pan ministr vnitra úspěšně dohání jednoho nejmenovaného bývalého člena České národní rady, který proslul tím, že nikdy neměl svou vlastní kartu. Pan ministr vnitra Gross má náhradní kartu č. 1.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: Stanislav Fischer - účast na konferenci rozšiřování Evropské unie ve Varšavě, z vlády pan ministr Jan Kavan - schůzka ministrů členských zemí NATO, nečlenů EU, s generálním tajemníkem ZEU Javierem Solanou v Bruselu. S potěšením a překvapením zjišťuji, že pan ministr je zde přítomen. Nevím, co na to Javier Solana.

Mám ještě informaci, že se omlouvá místopředseda vlády Vladimír Špidla pro svou účast na konferenci OECD Opatření na trhu práce a veřejné služby zaměstnanosti, kterou pořádá resort Ministerstva práce a sociálních věcí.

Žádnou další omluvenku v tuto chvíli nemám.

Pro vaši informaci sděluji, že jsme určili, že dnes budeme projednávat body v tomto pořadí: 99, 100, a zbude-li nám čas, také body 9 a 124. Po jejich projednání se budeme věnovat bodu č. 31.

 

Dalším bodem je

 

99.
Zpráva vlády o řešení situace v Investiční a Poštovní bance

 

Pro pořádek se zeptám, zda tuto zprávu uvede místopředseda vlády a ministr financí, nebo předseda vlády. Místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík.

Než mu udělím slovo, dám slovo s procedurálním návrhem panu kolegu Brožíkovi.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážený pane předsedající, pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, vzhledem k projednávanému bodu se do Poslanecké sněmovny dostavil guvernér České národní banky pan ing. Josef Tošovský. Chtěl bych sněmovnu požádat, aby mu svým hlasováním umožnila být přítomen při projednávání tohoto bodu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Mám ještě jedno sdělení. V průběhu dnešního odpoledního jednání nás také navštíví významná delegace indického parlamentu, a to jak dolní, tak horní komory, kolem 15.40 hodin. Proto bych vás chtěl, vážené kolegyně a kolegové, požádat, zda byste v tuto dobu mohli být přítomni v jednacím sále, abychom mohli tuto delegaci, vedenou předsedou indického parlamentu, přivítat v důstojné atmosféře.

Zazněl procedurální návrh pana kolegy Brožíka, aby se dnešního jednání bodu 99 účastnil také guvernér České národní banky pan Tošovský.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 127 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 151 pro 142, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Prosím, zda by pan guvernér mohl přijít do sálu a zaujmout své místo.

Nyní prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády, ministr financí Pavel Mertlík.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážení pánové, vážené dámy, cílem vlády České republiky je seznámit veřejnost se všemi podstatnými skutečnostmi, které předcházely zavedení nucené správy v IPB, a. s., a rozhodnutí správce pověřeného výkonem nucené správy v IPB o prodeji IPB jako podniku Československé obchodní bance, a. s.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane ministře. Vážené kolegyně a kolegové, začínáme své jednání, pokusme se ho začít v klidné atmosféře. Prosím vás o klid.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Záměrem vlády dále je, aby se každý občan České republiky bez ohledu na to, zda byl nebo nebyl klientem IPB, mohl seznámit s relevantními informacemi a učinit si svůj vlastní názor na způsob řešení situace v bance. Vláda věří, že tato informace přispěje k objektivnímu zpravení veřejnosti o celém vývoji těchto skutečností.

Vláda rovněž vítá jakékoli další náměty na rozpravu k této věci a k rozšíření informace o další skutečnosti.

Veškeré skutečnosti a informace, které zde budu uvádět, jsou doložitelné písemnými dokumenty. Česká národní banka a Ministerstvo financí jsou připraveny tyto podklady bezodkladně předat všem oprávněným orgánům a rovněž poskytnout maximální součinnost pro jejich práci. Česká národní banka je současně ve spolupráci se správcem pověřeným výkonem nucené správy v IPB připravena v odůvodněných případech předat podněty orgánům činným v trestním řízení.

Začnu první záležitostí.

Vstup společnosti Nomura do Investiční a Poštovní banky.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP