(16.40 hodin)

(pokračuje Recman)

ODS nazvala prodej IPB loupeží za bílého dne a obvinila vládu z toho, že tím připraví každou rodinu v zemi o 25 tis. Kč. V prohlášení grémia, které přečetl pan předseda Klaus, se říká: "Existovala daleko rozumnější a levnější řešení, o kterých víme a jež nebyla použita." Bohužel tyto racionální přístupy však předseda ODS na zmíněné tiskové konferenci nespecifikoval. Čili chtěl bych se prostřednictvím předsedajícího obrátit na předsedu Poslanecké sněmovny a předsedu ODS pana Václava Klause, jestli by mohl na této schůzi poslancům něco říci o existenci daleko rozumnějších a levnějších řešení, o kterých víme a jež nebyla použita. Domnívám se, že by tu mohly zaznít zajímavé informace, že by nám to mohlo přispět k určitému pochopení celé situace kolem IPB. Zatím jsme přesvědčováni, že byla pouze ta řešení, která ve svém původním vystoupení přednesl pan místopředseda vlády Mertlík.

Dámy a pánové myslím si, že je tristní, když si drtivá většina občanů ČR nemyslí, že by IPB byla posledním finančním ústavem v republice, který se ocitl ve vážných problémech. Tento názor zastává 81,3 % respondentů. Opačný názor zastává pouze 13,3 %. To se domnívám, že je údaj velice zajímavý. Naproti tomu velice zajímavě působí i druhý údaj z volebního průzkumu, že banky, které působí v České republice, jsou závislé na politické moci. O tom je přesvědčeno téměř 76 % lidí a pouze 15 % respondentů se domnívá, že tomu tak není. Z tohoto důvodu se domnívám, že je skutečně potřebné rozplést situaci kolem této kauzy, a mohu říci, že osobně podporuji a zvednu ruku pro to, aby byla zřízena vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny v onom širším pojetí, tak jak byl předložen návrh, tzn. v delším časovém horizontu, nikoliv jenom těch několik dnů, týdnů nebo měsíců před vlastním spojením ČSOB a IPB.

Přede mnou pan poslanec Kocourek hovořil o některých mýtech. Domnívám se, že celá situace v uplynulých deseti letech vyústila v projednávání této kauzy zde v Poslanecké sněmovně, takže padly další z mýtů o české transformaci, že padly další z mýtů, které se kdysi charakterizovaly slovy o středoevropském tygru. Především první mýtus, že soukromý vlastník je vždy lepší vlastník než stát. Domnívám se, že tento mýtus tuto tezi v bankovním a finančním sektoru, ale i v celé řadě podniků vyvrátil a můžeme to doložit na situaci, která způsobila krach 18 soukromých bank, 16 kampeliček a řady velkých podniků.

Druhým mýtem, který si myslím, že je třeba odbourat, je, že transformační proces v České republice je zakončen. Jestli si vzpomínáte, jak před několika lety někteří politici takto vystupovali, že transformační proces je u konce a že se bude jen dolaďovat. Domnívám se, nebo jsem přesvědčen, že transformační proces v té podobě, jak byl nastartován, tak tomu samozřejmě nefandím, ale fakta hovoří jasně, že skutečně došlo jen k majetkovému převratu, k majetkovému přesunu, který ještě zdaleka není ukončen.

Poslední mýtus, který bych tady chtěl dneska zmínit, je mýtus o tom, že v České republice existuje transparentní ekonomické a politické prostředí, srovnatelné s vyspělými zeměmi Evropy, čili klasický západoevropský kapitalismus. Jsem přesvědčen o tom, že ani po deseti letech od listopadu 1989 tato situace nenastala, ale mám názor přesně opačný. Spíš jsem toho názoru, že to, co bylo v minulém období pozitivní, jsme zavrhli, naopak jsme převzali zejména nedostatky a chyby, které budeme ještě dlouho, ale skutečně velice dlouho napravovat.

Jsem přesvědčen o tom, že tato situace nás přijde jako poplatníky a občany na pěkné peníze, které by mohly být využity pro potřebnější věci, pro řešení naléhavých potřeb občanů České republiky, a že nám budou scházet např. ve státním rozpočtu na rok 2001, který budeme na podzim projednávat. Samozřejmě tato situace se odráží i na důvěře občanů k politikům, odráží se na důvěře k vládě, k Poslanecké sněmovně a k Senátu. A to se samozřejmě nás bezprostředně dotýká. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Nyní bude hovořit pan poslanec Martin Starec a připraví se pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Martin Starec: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, po velkých slovech možná jedno vystoupení drobného střadatele. Bude to takříkajíc "vystoupení od lesa". A proč od lesa? Protože možná v pomyslném lese chcípl ten lev, který byl na něčí straně.

Své vystoupení bych v podstatě shrnul do 7 - 8 bodů. Dneska se to osvědčilo předřečníkům. Když jsem poprvé zaslechl zprávu o tom, že po IPB pobíhají černooděnci, tak mě napadlo jediné slovo: "Konečně!" Ta zpráva byla vydána symbolicky před 12. hodinou a já se osobně domnívám, že za minutu dvanáct byl možná ten časový úsek, kdy se věc odehrála. Bude-li vyšetřovací komise vést spor, zda to bylo za pět minut dvanáct nebo minutu po dvanácté, tak to bude docela chvályhodné.

To slovo "proč" konečně také souvisí trošku s tím, že informace o tom, že se v této bance něco děje, mnohdy pronikaly již na veřejnost, a nakonec reakce občanů, kteří začali hromadně stahovat peníze z této banky, jsou nejlepším potvrzením toho, že se věci, které se v této bance děly, už asi nedaly utajit.

Druhá část je postup vlády a postup České národní banky. Domnívám se, že ten razantní postup byl naprosto správný a přiměřený, a pokud bude anebo je kritizován, tak je možná kritizován právě proto, že byl razantní a jednoznačný.

Třetí záležitost je stanovisko k tomu, jak vystoupilo Ministerstvo vnitra, ať už to byl pan policejní prezident, nebo posléze ministr vnitra. Opět se domnívám, že postup byl přiměřený. Diskuse o tom, jestli má některý policista plnit svůj úkol nebo nemá, bude jistě přetřásat do nekonečna komise, ale já se domnívám, že policie v této situaci jasně ukázala, že když chce udělat kus dobré práce, že k tomu odvahu i prostředky má.

Za čtvrté, postup prodeje Československé obchodní bance. Velmi diskutováno mezi občany, protože tato banka pro většinu z nich nebyla tak úplně známá, protože se tato banka až donedávna, vlastně až do privatizace nezaměřovala na drobný sektor. Myslím si, že prohlášení, která byla sdělena touto bankou poté, co vstoupila do této hry, myslím zcela jasně ukázala, že na to připravena byla a že tato banka má schopnosti a možnosti věc řešit.

Za páté, a to už k vystoupení některých předřečníků, si myslím, že otázky a postoje, které zde sdělili zástupci KDU-ČSL a US, byly rozumné a správné, protože je tam skutečně několik otázek, které je potřeba vyřešit, protože už samotná "akce" roku 1993 je věc, ke které bychom se nepochybně měli vrátit; já jejich postup považuji za rozumný a přiměřený.

Na druhé straně si myslím, že trochu hysterická vystoupení z řad poslanců ODS by se pak dala shrnout do jediné věty, že "potrefená husa se vždycky ozve", a myslím si, že spousta příspěvků to jednoznačně potvrdila.

Pan předseda Klaus mně vzkazuje prostřednictvím předřečníka, že hovořím možná drze, ale stálo by za to, kdyby to řekl na mikrofon, abych se potom mohl hájit příslušným způsobem.

Poslední poznámka je k tomu, co dělat do budoucna. Jsem přesvědčen, že to není poslední kostlivec, který čeká na tuto vládu. Koneckonců včera publikovaná zpráva o dluzích NDR to jenom dosvědčuje. Je hrůza, že deset let po revoluci musíme řešit takovou záležitost, jako je jakýsi obskurní stát tam kdesi na východě Německa. Těch pět miliard mi bude také líto, ale upřímně řečeno, co bude moci udělat vláda s touto věcí, než najít řešení, jak minimalizovat škodu, což učinila. A jak škodu zaplatit? To si myslím, že budeme muset všichni.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP