(18.20 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kývání hlavy pana poslance Kalouska znamená, že si osvojuje tento pozměňovací návrh, takže prosím, aby do stenozáznamu byl takto upraven.

Pan kolega Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, pane předsedo, pane premiére, vládo, paní a pánové, rozuměl jsem tomu až do chvíle, než pan zpravodaj řekl, jak je to s těmi pozměňovacími návrhy. Poprosil bych o přerušení před ukončením rozpravy a vytištění jednotlivých návrhů, abychom v tak vážné věci neudělali chybu. Jsem přesvědčen, že je potřeba mít přesný text toho, a myslím si, že by bylo dobře, abychom to četli.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Buď je to, pane kolego, návrh na odročení, nebo jen výzva.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Myslím si, že takové odročení, které by bylo např. do 18.45, by bylo možné, protože není to text dlouhý a za tu dobu by se dal vytisknout a předat poslancům, abychom věděli, o čem hlasujeme.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Myslím si, že bychom se ani nedostali v případě 19. hodiny do kolize s jednacím řádem, protože můžeme hlasovat, aniž bychom prodlužovali lhůtu našeho jednání.

Takže chci se jenom zeptat pana poslance Tlustého, zda si troufá přednésti všechny pozměňovací návrhy přesně tak, jak zazněly, aniž by vznikl stín pochybnosti, nebo zda považuje za potřebné přerušit jednání a pozměňovací návrhy alespoň pro předsedy poslaneckých klubů předložit v písemné podobě.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Všechny návrhy usnesení byly předloženy v písemné formě. Některé z nich rukou psané, nicméně v písemné podobě, a jsem tedy schopen tyto návrhy číst tak, jak byly předloženy, domnívám se, že v souladu s tím, jak byly předneseny již jednou, tzv. identické, jak jsou ve stenu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pořád ještě nevím, jestli pan kolega Filip to mínil jako návrh? (Filip - Ano) Ano, pak je situace jasná, je to návrh na odročení, resp. přerušení do 18.45 hodin.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 133, ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 192 pro 98, proti 62. Návrh byl přijat.

 

Prosím o klid.

Slovo má pan kolega Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Spíše za technický personál si dovoluji vyslovit hypotézu, že se to těžko stihne přepsat ze stena, a protože tady bude sněmovna čekat půl hodiny, aby se pak s jistou pravděpodobností dozvěděla, že bude čekat dál, doporučuji, aby sněmovna po tomto rozhodnutí stanovila termín hlasování na zítřek ráno.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji za tento návrh, který zklame všechny reprezentanty českého mediálního světa, protože nebudou moci dnes jako hlavní zprávu oznámit výsledek tohoto hlasování.

Je to další návrh, který zazněl. Vedeme tedy v tuto chvíli procedurální rozpravu. Pan kolega Filip, poté pan kolega Nájemník.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Ptám se pana zpravodaje, jestli kdybych modifikoval návrh, který byl odhlasován, že text bude pro předsedy klubů, jestli by to bylo možné stihnout do 18.45 hodin.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Jsou-li na mysli kopie textu, jak jsem je dostal, samozřejmě ano, bude to dokonce mnohem dříve.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Ještě pan kolega Nájemník.

 

Poslanec Václav Nájemník: Já se, pánové kolegové omlouvám, umáčkl jsem se, prostě jsem sáhl vedle, momentálně při tomto hlasování. Žádám sněmovnu, jestli by v tomto případě, je to úplně jasné, je to etický problém, sáhl jsem prostě vedle, nehlasoval jsem tak, jak jsem chtěl.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Myslím si ale, že jsme zmodifikovali návrh pana kolegy Filipa, aniž bychom o tom museli hlasovat, že v 18.45 budou mít předsedové jednotlivých poslaneckých frakcí k dispozici písemné návrhy na usnesení.

Přerušuji jednání do 18.45 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 18.25 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP