(Jednání opět zahájeno v 18.45 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kolegyně a kolegové, je 18.45 hodin. Prosím, abyste se dostavili do jednacího sálu.

Chci se pro pořádek ujistit, zda předsedové nebo jimi pověření zástupci poslaneckých klubů mají k dispozici písemný návrh usnesení, resp. návrhy usnesení, která zazněla. Prosím pana kolegu Filipa - má k dispozici, kolega Škromach - má k dispozici, pan kolega Tlustý automaticky, pan kolega Kühnl má, pan kolega Kalousek má také. Tím byla splněna formální podmínka pro pokračování projednávání tohoto bodu.

Nyní se hlásí o slovo pan kolega Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, možná vás nepotěším svým sdělením, ale vzhledem k tomu, že některé skutečnosti, které byly navrženy v usneseních, jsou velmi závažného charakteru, a vzhledem k tomu, že je jedná o velmi důležité rozhodnutí, dovolil bych si požádat o 15 minut na přestávku pro jednání klubu, kde bychom tuto záležitost projednali. Tudíž bychom - jak bylo předběžně dohodnuto - hlasovali zítra ráno.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To není potřeba, pane poslanče. Jestli žádáte o 15 minut, myslím, že všichni bychom chtěli mít hlasování o tomto bodu za sebou, takže můžeme pokračovat do 21.00 hodin, čili můžeme se sejít za 15 minut a hlasovat o tomto bodu.

Současně bychom měli alespoň procedurálně odsouhlasit přesun bodů 9 a 124, které byly pevně stanoveny na dnešní den, jako na první a druhý bod našeho zítřejšího jednání.

Slovo má pan kolega Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: V tom případě jsme si nerozuměli a žádám o přestávku klubu do 21.00 hodin.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To byla opravdu závažná sdělení, která jsou obsažena v jednotlivých návrzích usnesení. Je to přestávka na jednání klubu v délce 2 hodiny a 12 minut. Kolegové z ČSSD, přeji vám příjemné jednání. Věřím, že někteří kolegové z jiných politických stran vás přijdou zkontrolovat, jak jednáte do 21.00 hodin.

Dříve než ukončím dnešní jednání, prosím, abychom dostáli formalitám zadost a jedním hlasováním procedurálního charakteru přesunuli pevně stanovené body 9 a 124 na zítřejší den jako druhý a třetí bod po hlasování.

Slovo má pan kolega Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych jenom připomenout, že jsme schválili na zítra jako bod první bod č. 68, jako druhý bod 30. Takže je možné to zařadit na zítra jako třetí a čtvrtý bod.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Omlouvám se, pane kolego, toto jsou první dva body odpoledne.

V tuto chvíli budeme hlasovat o zařazení bodu 9 a 124 jako druhý, resp. třetí bod našeho zítřejšího jednání.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 134. Kdo je pro? Kdo je proti?

Konstatuji, že z přítomných 190 pro návrh 171, proti 2. Návrh byl přijat.

 

(Jednání přerušeno v 18.51 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP