Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
4. července 2000 v 9.02 hodin

Přítomno: 195 poslanců

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji šestý jednací den 26. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Náhradní kartu č. 3 má pan poslanec Skopal.

Pan poslanec Teplík si přeje pravděpodobně něco oznámit. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, dovolím si na začátek dnešního jednacího dne podat jeden procedurální návrh, a to z důvodu dlouhodobě avizované nepřítomnosti pana ministra průmyslu přeložit bod č. 93 jako čtvrtý bod jednání na pondělí 10. července. Navrhuji to jako zpravodaj sněmovny k tomuto bodu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji za tento návrh. Nebudete-li mít ale výhrady, nejprve dočtu, kdo má náhradní karty a kdo se omlouvá. Potom budeme hlasovat o vašem procedurálním návrhu.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Stanislav Fischer z důvodu účasti na konferenci Rozšiřování Evropské unie ve Varšavě, pan poslanec Jan Kostrhun ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Zdeňka Stránská dnes odpoledne z důvodu přijetí italské delegace.

Z členů vlády pan ministr Jan Fencl z důvodu oficiální návštěvy Velké Británie, pan poslanec Miroslav Grégr dopoledne z důvodu přijetí oficiální zahraniční návštěvy a odpoledne z důvodu naléhavé pracovní cesty, pan ministr Jan Kavan v dopolední části z důvodu schůzky ministrů členských zemí NATO. Mám zde sice napsaného pana místopředsedu Špidlu, ale vidím, že sedí na svém místě. Pravděpodobně není třeba omlouvat jeho neúčast.

Pan poslanec Kuneš má náhradní kartu č. 4.

Včera jsme určili, že dnes projednáme body 100, 9 a 124. Dále projednáme bod 31. Před polední přestávkou jsou pevně zařazeny body 103 až 108, což jsou volby. Navrhuji, abychom se po bodu 31 zabývali návrhy zákonů ve třetím čtení.

Paní poslankyně, páni poslanci, myslím, že je v zájmu vás všech vědět, podle jakého programu se budeme dnes řídit.

Z třetích čtení lze projednávat bod 75, což je sněmovní tisk 478 - účetnictví, bod 77 - cenné papíry, tisk 531, bod 78 - dluhopisy, tisk 532, bod 88 - zaměstnanost, tisk 563, bod 89 - obranná standardizace, tisk 583, bod 91 - utajované skutečnosti, bod 575.

Chci se zeptat pana poslance Teplíka, zda tento navržený program není v rozporu s jeho návrhem. Znamená to, že můžeme o jeho návrhu hlasovat poté, co schválíme pořad schůze, kterým se budeme dnes zabývat.

Hlásí se pan místopředseda Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že někteří z kolegů a kolegyň by měli mít tendence v pozdějších odpoledních hodinách přesouvat se mimo jednací sál a nechtěl bych blokovat jednání sněmovny, přesto bych si dovolil navrhnout změnu jednání v tom smyslu, abychom po polední pauze začali třetí čtení a blok prvních a druhých čtení mezinárodních smluv bychom posunuli až za třetí čtení, která jste avizovala. Umožnilo by to některým z nás zúčastnit se akcí, které považujeme za velmi důležité.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Myslím, že nejsme v kolizi. Navrhovala jsem, abychom po pevně zařazených bodech pokračovali ve třetích čteních, a až budou projednány, dostali bychom se k mezinárodním smlouvám, případně ke zprávám, návrhům a dalším bodům.

Pan poslanec Pícl si přeje také navrhnout změnu programu. Má slovo.

 

Poslanec Václav Pícl: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi z pověření výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu navrhnout změnu programu naší schůze. Dnes jako druhý pevný bod odpoledne byl zařazen vládní návrh zákona o zrušení Fondu dětí a mládeže, sněmovní tisk 526. Náš výbor žádá sněmovnu o přeložení tohoto bodu na příští úterý, to je 11. 7., jako první bod odpoledního jednání. Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že návrh zákona obsahuje seznam majetku, který stát bude převádět dětským a mládežnickým organizacím bezúplatně, a my jsme jako výbor tento seznam obdrželi v pátek, chceme pro objektivitu posouzení tohoto navrhovaného seznamu prodloužit dobu a projednávat tento bod až příští úterý. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Píclovi. Slovo má pan poslanec Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, chtěl bych požádat, jestli bychom dnes po uzavření dvou bodů, které se týkají IPB, neprojednali bod 101, což je návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví. Myslím si, že tím bychom uzavřeli celý blok, který se týká bank a bankovnictví. Návrh usnesení vám byl předložen písemně. Bylo by vhodné to dnes projednat s tím, že kdybychom dnes rozhodli o zřízení této komise, předseda volební komise by mohl navrhnout termíny pro podání návrhů na členy a předsedu této komise. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP