(11.20 hodin)

(pokračuje M. Zeman)

Dovolte mi, kolegyně a kolegové, abych se pozastavil nad bezměrným pokrytectvím, které vedlo pana poslance Kühnla k obviňování lidí, kteří byli kdy členy komunistické strany a dnes mimochodem těmito členy nejsou, protože s naprosto stejnou logikou by pan poslanec Kühnl musel prohlásit, že Jakešovo a Štěpánovo dítě byl Marián Čalfa, který byl ministrem v komunistických vládách a který byl dokonce předsedou celozávodního výboru KSČ na Úřadu vlády. Stejně tak by pan poslanec Kühnl musel se stejnou logikou prohlásit, že jeho soustraník v Občanské demokratické alianci pan Vladimír Dlouhý, který byl rovněž funkcionářem Komunistické strany Československa, a to evidentně byl, nikoliv řadovým členem, ale funkcionářem, nemohl zastávat funkci ministra průmyslu a obchodu v řadě předchozích vlád. Já si myslím, že tuto funkci neměl zastávat, ale ne proto, že byl kdysi funkcionářem Komunistické strany Československa.

Chtěl bych závěrem upozornit, že osobní údaje o jednotlivých pracovnících podléhají zákonem stanovené ochraně osobních dat a nemohou být bez jejich souhlasu zveřejněny, na což jsem pana poslance Kühnla rovněž upozornil. Chtěl bych ho upozornit, že to byl právě Úřad vlády a poradci, kteří jako reakci na článek v důvěryhodné Mladé frontě dnes sami podali trestní oznámení, aby se prošetřila difamační akce, která byla nazvána Olovo.

Rád bych závěrem, protože je čas omluv, jednu omluvu učinil. Ano, je pravda, že jsem v tomto materiálu, byť nepřímo, srovnal pana poslance Kühnla s Eulálií Čubíkovou, postavou v Chevalierových Zvonokosech. Chtěl bych se zde veřejně omluvit po tom, co jsem vyslechl, Eulálii Čubíkové.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji předsedovi vlády a současně se chci - prosím o klid - omluvit panu poslanci Kühnlovi, protože mou povinností jako předsedající bylo na počátku projevu předsedy vlády jej volat podle § 59 odst. 4 k pořádku, což jsem neučinila.

Nyní je několik přihlášek, které mají stejnou přednost. Je zde přihláška člena vlády, který může mluvit kdykoliv pravděpodobně již v tuto chvíli, stejně tak je tady faktická poznámka pana poslance Výborného. Vidím, že pan ministr Dostál mu dává přednost, takže faktická poznámka pan předseda Výborný, poté pan ministr Dostál.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, chystám se porušit zákon, protože v Poslanecké sněmovně není dovoleno se vzájemně oslovovat, ale pane předsedo vlády, byl to sice výborný vtip, ale myslím si, že to nepatří na půdu sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má ministr Pavel Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, pokud přišel čas omluv, budu požadovat jednu omluvu. Pan poslanec Kühnl uvedl ve své denunciaci, že i ostatní členové vlády se obklopují spolupracovníky z doby perestrojky. Žádám pana poslance Kühnla, aby mi sdělil, které spolupracovníky má na mysli v případě ministra kultury. Pokud neuvede v této souvislosti alespoň jedno jméno, třeba i křestní, žádám ho o veřejnou omluvu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Šulák.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážená paní předsedající, vážený pane ministerský předsedo, vážené kolegyně a kolegové, vystoupení pana kolegy Kühnla na mne působí naprosto folklórním dojmem. Je to prostě politický folklór, nic jiného. Myslím si, že by si pan poslanec Kühnl měl zamést především před svým vlastním prahem. Znám pana poslance Kühnla už dost dlouhou dobu, abych věděl jisté skutečnosti, a jsou zde jisté náznaky, že pan poslanec Kühnl má velmi blízko ke kruhům, které jsou spojeny s jistými zpravodajskými službami apod. Pan poslanec Kühnl předtím, než si tady pouští uzdu ve svém osočování, měl by říci, jak to s ním skutečně je.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se dále někdo do rozpravy k tomuto bodu? Není tomu tak. Pan poslanec Kühnl se hlásí do rozpravy.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážená paní předsedající, nechci toto eskalovat. Jenom konstatuji, že jsem poskytl poměrně velkou řadu informací ve svém nesouhlasu s písemnou odpovědí pana premiéra, žádná z informací nebyla žádným způsobem zpochybněna. To bych chtěl konstatovat.

Za druhé bych chtěl dále konstatovat, že pan premiér místo aby přece jenom šel trochu do sebe, poskytl alespoň náznaky nějakých odpovědí, pouze vystupňoval své urážlivé jednání vůči sněmovně. Navrhuji, abychom hlasovali o mnou navrženém usnesení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Není tomu tak. Končím rozpravu.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, že Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Miloše Zemana na interpelaci poslance Karla Kühnla ve věci činnosti a působnosti poradců předsedy vlády.

Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 156. Kdo je pro tento návrh usnesení? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 156 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 145 vyslovilo 61 a 74 bylo proti.

 

Tím jsme projednali tento bod.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Paní předsedající, skutečně to není zpochybnění hlasování. Hlasoval jsem - pro stenozáznam uvádím - proti a hlasovací zařízení mně také ukázalo proti.

Chtěl bych se zabývat jiným problémem v tuto chvíli - omlouvám se za to všem - další změnou v programu naší schůze. Chci po konzultaci s ostatními členy zemědělského výboru, aspoň s některými, a po konzultaci s panem ministrem Fenclem navrhnout vyřazení bodu č. 51, tj. tisk 621, novela zákona o vinohradnictví a vinařství, z programu této schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, první čtení.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 157, které zahajuji. Kdo souhlasí s vyřazením sněmovního tisku 621 z pořadu této schůze? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 157 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 157 vyslovilo 129 a jeden byl proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP