(15.30 hodin)

(pokračuje Bašta)

Ve světle tohoto právního rozboru se celý postup orgánů činných v trestním řízení v mém případě jeví jako přinejmenším absurdní, anebo ho mohu vnímat jako vzkaz. Je krajně nevhodné pokoušet se otvírat naši privatizační minulost. A kdo to udělá, se zlou se potáže. Ovšem obvykle podobná varování posílá mafie, nikoliv orgány činné v trestním řízení. Ale v zemi, kde články v časopisu jsou formulovány jako policejní obvinění, a policejní spis a obvinění jako články v novinách, evidentně splynuly žánry a někdy i role.

Dlouho a bolestně jsem přemýšlel o svém dalším postupu v této kauze. Pečlivě jsem zvažoval pro a proti při požádání o zbavení imunity. Byl bych rád, kdyby ze mne podezření ze zneužití pravomoci veřejného činitele smyl výrok nezávislého soudu. Byl bych rád, kdyby bylo v rámci dalšího vyšetřování odhaleno, kdo, proč a na čí žádost si dal práci s konstrukcí tak nesmyslného obvinění.

Na druhé straně jsem ale přesvědčen, že právě kontrolní pravomoc člena parlamentu či vlády je důvodem, proč historicky poslanecká imunita vznikla. Ani na minutu bych neváhal a požádal o zbavení imunity, kdyby se jednalo o jakýkoliv úmyslný trestný čin či přestupek. Domnívám se ale, že v případě, jako je tento, měli autoři myšlenky imunity představu právního institutu. Už z historických pramenů je jasné, že má chránit poslance při výkonu jeho práce hlavně v oblasti politického rozhodování, a je to také důvod, proč ponechávám rozhodnutí v této věci na Poslanecké sněmovně.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Jako další se přihlásil ministr kultury pan Pavel Dostál. Dále se připraví místopředseda Poslanecké sněmovny pan Ivan Langer.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych se také já vlastně přihlásil ke spoluodpovědnosti, pokud se týče případného vydání a následného obvinění a trestního stíhání pana poslance Bašty. Proč? Byl jsem to totiž já, který byl požádán profesním filmařským svazem FITES, aby prověřil legitimitu privatizace Barrandova. Oslovil jsem v té souvislosti dva orgány - Vrchní státní zastupitelství a tehdejšího ministra bez portfeje Jaroslava Baštu, předsedu koordinační a analytické skupiny výboru na ochranu ekonomických zájmů. Stejně tak jsem ho já požádal o prověření privatizace Gramofonových závodů.

Nevím tedy a nechápu, v čem spočívá zneužití pravomocí veřejného činitele v případě pana poslance Bašty, protože ze stejného činu bych musel být obviněn a vydán ke stíhání i já.

Dovolte mi, abych se přiznal, že považuji v této souvislosti za absurdní, že v této zemi nejsou stíháni všichni ti, kteří se dopustili nejrůznějších privatizačních podvodů, ale zato je činěn pokus kriminalizovat politika, který měl přinejmenším alespoň snahu odhalit některé praktiky, které byly spojeny se specifickou českou cestou ke kapitalismu. Myslím si, že jsme dnes svědky toho, kterak revoluce dovede požírat své děti.

Děkuji vám za pozornost. (Tleskají poslanci sociální demokracie.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Dále bude hovořit místopředseda Poslanecké sněmovny pan Ivan Langer a připraví se pan poslanec Miroslav Kalousek.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedající, pane premiére, kolegyně a kolegové. Pan ministr kultury Dostál zakončil své vystoupení úslovím, které říká, že revoluce požírají své děti. Možná, kdybych chtěl být ironický, mohl bych začít jiným úslovím, které zní: "S čím kdo zachází, tím také schází." Nechci být ale ironický, nechci být jízlivý, nechci být sarkastický, chci být věcný a věřím, že když si vyposlechnete v klidu mé vystoupení, zjistíte, že mi o nic jiného v tuto chvíli nejde.

Máme před sebou žádost o vyslovení souhlasu s trestním stíháním pana poslance Jaroslava Bašty, a to v souvislosti s jeho činností v této vládě, v souvislosti s činností, se kterou vláda vytáhla do boje proti všem tunelářům, podvodníkům, zločincům, darebákům a porušovatelům a přestupitelům zákonů této země. Vytáhla způsobem, který já a mí kolegové jsme opakovaně v této Poslanecké sněmovně i mimo ni kritizovali, protože jsme říkali, že k tomu, aby byli stíháni zločinci, aby byli postihováni ti, kteří nerespektují zákony této země, má tato republika své vyšetřovací orgány, své policisty, své státní zástupce, své soudce a koneckonců také své bachaře, kteří na ty, kteří budou odsouzeni, budou dohlížet.

Byl jsem to já a mí kolegové, kteří jsme opakovaně tvrdili, že zřizování všech prapodivných institucí zvaných výbor na ochranu ekonomických zájmů, koordinační analytická skupina je cestou špatnou, že zde hrozí to, že se dostane tato činnost do konfliktu se zákonem. Kdybych chtěl být jízlivý, v tuto chvíli bych přesně zopakoval úsloví, které jsem zmínil na počátku svého vystoupení.

Chci říci jedno. Nebudu hlasovat pro vydání pana poslance Bašty k trestnímu stíhání, ale nebudu hlasovat tak proto, že jsem přesvědčen, že členové této vlády by za své politické chyby, kterých se dopustili, neměli skončit ve vězení a neměli být stíháni orgány činnými v trestním řízení. Nebudu hlasovat proto, protože jsem přesvědčen, že za svá politická pochybení, za své politické chyby by se měli zodpovídat tomuto parlamentu, a byl bych rád, kdyby pan poslanec Bašta jako bývalý ministr vlády, která zjevně v tomto pochybila, alespoň před touto sněmovnou - když tvrdí, že se žádného trestního činu nedopustil - připustil, že se dopustil závažného politického pochybení tím, že jednal tak, jak jednal.

Děkuji vám za pozornost. (Tleskají poslanci ODS.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane místopředsedo. Hovořit bude pan poslanec Miroslav Kalousek a připraví se pan poslanec Stanislav Křeček.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane předsedo vlády, kolegyně a kolegové, budu velmi stručný, protože velká část toho, co jsem řekl v předcházejícím bodě, by se dala opakovat. Máme před sebou druhé usnesení mandátového a imunitního výboru, které konstatuje, že neshledal dostatečné důvody. Myslím, že dalším bodem v programu by měla být vlastně činnost pracovníků úřadu vyšetřování, kteří této sněmovně předkládají takovéto dokumenty.

Nebudu zabíhat do věcí, které nepatří do projednávání tohoto bodu. Měl bych spoustu replik na to, co řekl můj předřečník vzhledem k tomu, kdo všechno je zodpovědný a za co. Mám-li se vyjadřovat pouze k tomuto bodu, tak naprosto ze stejných důvodů, o kterých jsem hovořil před chvílí, i teď jsem zcela proti vydání poslance Bašty k trestnímu stíhání.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Stanislav Křeček. Jinou písemnou přihlášku nemám.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Pane předsedající, pane předsedo vlády, dámy a pánové. Už se o tom zmínil pan poslanec Bašta, ale já bych velmi rád, kdyby v této sněmovně nezapadl bez povšimnutí právní názor vyšetřovatele, na základě kterého je pan poslanec Bašta stíhán. A ten názor vyslovený písemně v návrhu na vyšetřování zní takto: "Podle článku 67 ústavy nemá ministr bez portfeje jiné právo než hlasovat ve vládě. Pokud dělá něco jiného, překračuje svoji pravomoc a musí být stíhán."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP