(18.00 hodin)

(pokračuje Kapoun)

Já bych to řekl takto - pokud tyto dvojice pozměňovacích návrhů projdou, bude hospodářský výbor, pokud neprojdou, zůstane ÚPV. (Nepřehledná diskuse v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, já tomu rozumím. Nyní hlasujeme pozměňovací návrhy ústavně právního výboru. Pokud neprojdou(?), budou pravděpodobně návrhy hospodářského výboru nehlasovatelné, zatímco v případě, že neprojdou(?), budeme hlasovat návrhy hospodářského výboru. Pan poslanec Kapoun.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: To znamená, že pokud chceme ÚPV, měli bychom hlasovat pro C. (Veselost.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlasujeme C41 plus C75. Pan ministr doporučuje, pan zpravodaj nedoporučuje.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Doporučuje. Zahajuji hlasování pořadové číslo 537 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 537 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 190 vyslovilo 150 a 29 bylo proti.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Dále C54 a 57. Doporučuji.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 538 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 538 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 190 vyslovilo 153 a 28 bylo proti.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Dále C10 a C11.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Stanoviska? C10 už byla hlasována, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: C11. Doporučuji.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 539 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 539 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 190 vyslovilo 175 a 8 bylo proti.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Tím jsme skončili hlasování o pozměňovacích návrzích ústavně právního výboru. Ostatní pozměňovací návrhy, u kterých je souhlasné stanovisko, bychom mohli odhlasovat jako celek.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Byl ještě požadavek, aby C13 se hlasovalo jednotlivě?

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Ne, já jsem ten požadavek ani nečetl. (Nepřehledná diskuse v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Páni poslanci, já upozorňuji, že my se především musíme řídit schválenou procedurou, takže pokud pan zpravodaj říká, že C13 nebyl uveden jako bod, který se bude hlasovat zvlášť, tak ho hlasovat zvlášť nelze. Pan zpravodaj říká, že všechny body, které se měly hlasovat zvlášť, byly hlasovány, a nyní budeme hlasovat body uvedené pod písmenem C, které dosud nebyly hlasovány, najednou.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: S výjimkou C13. (Smích.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Teď jste mě dostal, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Já bych chtěl říci, že pokud bychom to hlasovali tímto způsobem, vyloučili bychom C13 z hlasování. Jsou to tři pozměňovací návrhy, kdy C13 a A3 jsou v podstatě totožné, rozdíl je v tom, že u A3 musí chodec, když chce vstoupit na přechod, dát rukou znamení, resp. dát najevo, že chce přejít. U C13 toto znamení nemusí dávat. U F1 nemá přednost před tramvají.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, tohle si každý přečte ve svých podkladech. Takže C 13 se tedy bude hlasovat zvlášť. To nás zajímá. Ano nebo ne?

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Bylo by asi dobře, kdybychom C 13 - protože bychom ho vyloučili…

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, já se vás neptám jestli by to bylo dobře. Já se vás ptám, jak tomu bylo ve schválené proceduře, kterou jste navrhl.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Ano, C13, A3, F1. To znamená dále hlasovat pozměňovací návrh pod písmenen F1 pana poslance Šustra. Pokud to odhlasujeme, bude nehlasovatelné C13 a A3.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Hojda se ještě procedurálně přihlásil.

 

Poslanec Pavel Hojda: Já se omlouvám, ale v mých záznamech je, že jsme nehlasovali ještě o C14. Bylo schváleno, že budeme hlasovat zvlášť o C14. Jinak co se týče C13, je to v té souvislosti, jak říkal pan zpravodaj, právě s ostatními pozměňovacími návrhy v té následující řadě.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře. Odhlasujeme tedy ještě zvlášť C14 a pak se vypořádáme s dalšími návrhy. (Reakce na poznámku mimo mikrofon: ) Ne, C14 jsme dosud nehlasovali. To vím zcela jistě. (Hlas: Hlasovali, ne?) C14 jsme nehlasovali. Ale samozřejmě pane zpravodaji, vy musíte vědět, zda se měl hlasovat samostatně či ne. Pan poslanec Hojda tvrdí, že ano. (Protichůdné názory.) Já vím, že ne, já si vedu podrobné záznamy. (Nepřehledná diskuse v sále.) Pane poslanče, vy jste si přál něco říci.

 

Poslanec Pavel Němec: Já se domnívám, že bychom měli buď postupovat podle schválené procedury, nebo pokud ji chceme revokovat, tak postupovat podle toho, jak návrhy byly předloženy, pokud se týkají téže věci.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, my samozřejmě chceme postupovat podle schválené procedury. Nicméně možná v případě složitějších procedur příště bude třeba, aby předsedající měl před sebou vytištěnou proceduru, což se dosud nedělo. Takže jaká je procedura, záleží zcela na tom, jak říká zpravodaj. Já to nejsem schopna nijak kontrolovat. Prosím nyní o klid ve sněmovně, máme před sebou ještě dlouhé hlasování.

Pane zpravodaji, pokračujte.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Navrhuji hlasovat o C14.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Stanoviska?

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Doporučuji.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 540 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 540 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 190 vyslovilo 161 a 20 bylo proti.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem F1 pana poslance Šustra. Pokud je odhlasujeme, budou nehlasovatelné C13 a A3.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: F1?

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Fl.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím stanoviska.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Doporučuji.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 541 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 541 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 190 vyslovilo 102 a 72 bylo proti.

 

Prosím o klid a pana zpravodaje, aby pokračoval.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Dále bych odhlasoval všechny zbývající návrhy pod písmenem C.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím stanoviska.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Ke všem doporučující.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Doporučující.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 542 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 542 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 190 vyslovilo 187 a nikdo nebyl proti.

 

Prosím o klid.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP