Stenografický zápis 27. schůze, 21. září 2000


(Jednání opět zahájeno v 9.05 hod.)

Předseda PSP Václav Klaus


45. Vládní návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky s pobytem Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu na území České republiky /sněmovní tisk 681/

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Václav Frank
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Karel Vymětal
Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Václav Exner
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Václav Exner
Poslanec Vojtěch Filip


53. Vládní návrh zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) /sněmovní tisk 535/ - třetí čtení

Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Stanislav Fischer
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Karel Kühnl
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno do 10.15 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Oldřich Vojíř
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Předseda PSP Václav Klaus
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Předseda PSP Václav Klaus
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Předseda PSP Václav Klaus
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Oldřich Vojíř
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Oldřich Vojíř
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Oldřich Vojíř
Předseda PSP Václav Klaus
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Oldřich Vojíř
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Oldřich Vojíř
Předseda PSP Václav Klaus
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr


54. Vládní návrh zákona o hospodaření energií a o změně zákona o Státním fondu životního prostředí České republiky (zákon o hospodaření energií) /sněmovní tisk 494/ - třetí čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Břetislav Petr
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Libor Ambrozek
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Oldřich Vojíř
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Místopředseda PSP Ivan Langer


47. Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2000 /sněmovní tisk 719/

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Martin Starec
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miroslav Kapoun


74. Návrh poslanců Jaroslava Pešána a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 601/ - třetí čtení

Poslanec Josef Mandík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Jaroslav Pešán


75. Vládní návrh zákona o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně /sněmovní tisk 644/ - třetí čtení

Poslankyně Michaela Šojdrová
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 11.55 hod.)
(Schůze opět zahájena ve 12.31 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


57. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 614/ - třetí čtení

Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání opět zahájeno v 15.03 hod.)

Místopředseda PSP František Brožík


43. Průběžná zpráva o postupu vyšetřování vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění rozhodování státu v IPB od doby jejího vzniku do uvalení nucené správy a jejího prodeje ČSOB

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jan Kasal
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Zdeněk Škromach
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jan Kasal
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno v 15.40 hodin.)
(Další část jednání byla neveřejná)
(17:00)

Místopředseda PSP František Brožík


80. Ústní interpelace

Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Vladimír Paulík
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Miroslav Beneš
Místopředseda PSP Ivan Langer


43. Průběžná zpráva o postupu vyšetřování vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění rozhodování státu v IPB od doby jejího vzniku do uvalení nucené správy a jejího prodeje ČSOB

Místopředseda PSP František Brožík

(Další část jednání byla neveřejná)
(Jednání opět zahájeno v 19.03 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


65. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 169/1999 Sb. a zákona č. 30/2000 Sb. /sněmovní tisk 645/ - třetí čtení

Poslankyně Ivana Hanačíková
Místopředseda PSP František Brožík
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslankyně Ivana Hanačíková
Místopředseda PSP František Brožík


71. Návrh poslanců Václava Krásy, Josefa Janečka, Augustina Bubníka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 596/ - třetí čtení

Poslanec Václav Krása
Poslankyně Marie Machatá
Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslankyně Marie Machatá
Poslanec Václav Krása
Poslankyně Marie Machatá
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Pavel Pešek
Poslankyně Marie Machatá


72. Návrh poslanců Václava Krásy, Josefa Janečka, Augustina Bubníka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 597/ - třetí čtení

Poslanec Václav Krása
Poslankyně Marie Machatá
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP František Brožík

(Schůze skončena v 19.33 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP