(9.10 hodin)

(pokračuje Klaus)

1. Žádost o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Jana Kasala.

2. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2001 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech.

3. Vládní návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o veřejném pojištění) - sněmovní tisk 706.

4. Návrh poslance Milana Cabrnocha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb, o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění celé řady dalších zákonů - zjednodušeně sněmovní tisk 679.

Tyto čtyři body navrhuji zařadit za bod 46 návrhu pořadu.

To je z mé strany všechno.

Nyní jsou zde přihlášky do diskuse k návrhu pořadu. V pořadí, jak jsem přihlášky dostal, je jako první poslanec Dalibor Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Vážený pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, přicházím s nepopulárním návrhem rozšířit program naší schůze o jeden bod, o jednu zprávu.

Asi jste zaznamenali, že vláda včera projednala zprávu o stavu příprav na zasedání Světové banky a Mezinárodního měnového fondu v Praze a že příprava je hotova. Domnívám se, že bychom měli být seznámeni s tím, jak stav příprav vypadá, a s podobou této přípravy.

Určitě máme všichni spoustu informací ze sdělovacích prostředků. Co já jsem zaslechl, informace většinou směřovaly k tomu, jak budou účastníci zasedání Měnového fondu a Světové banky chráněni před případnými protesty demonstrantů. Nezaslechl jsem však ve sdělovacích prostředcích komplexní informaci, to znamená, jak je obecně zajištěna nejen bezpečnost účastníků tohoto zasedání, ale i obyvatel a návštěvníků hlavního města. Jde mi především o to, jak jsou chráněny takové věci, jako je svoboda projevu, chráněná Listinou základních práv a svobod, jaká jsou činěna preventivní opatření před případnou trestnou činností např. v souvislosti se zneužíváním pravomoci veřejného činitele, atd.

Čili jde mi o informaci z obou stran. Proto navrhuji nový bod, který by se jmenoval takto: Zpráva ministra vnitra o zajištění bezpečnosti, způsobu ochrany základních lidských práv, různých způsobů svobody projevů a dalších politických práv obyvatel a návštěvníků hlavního města Prahy v době zasedání Světové banky a Mezinárodního měnového fondu.

Podtrhuji zde - obyvatel a návštěvníků hlavního města Prahy, přičemž návštěvníky míním nejen delegáty onoho zmíněného zasedání, ale i návštěvníky nejrůznější, z Brna, z Londýna, z Pardubic, odkudkoli.

Tento bod navrhuji variantně zařadit buď - a to jako první návrh - jako první bod dnes po polední přestávce, a pokud by s tím sněmovna nevyslovila souhlas, pak jako první bod bloku Zprávy a jiné návrhy.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Matulkovi. Jako druhý se přihlásil pan poslanec Výborný.

Ještě než pan poslanec Výborný sem dojde, chtěl bych, vážení kolegové, připomenout, když se množí nekonečné množství přihlášek na rozšíření pořadu, že jsme si jasně řekli, že tato schůze je mimořádná, doplňková, zvláštní a že naprosto nemilosrdně v každém případě končí příští pátek. Prosím proto všechny, kdo přicházejí s takovýmito návrhy, aby toto vzali dobře v úvahu.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Páni předsedové Poslanecké sněmovny a vlády, dámy a pánové, chtěl bych vás informovat, že včera v podvečerních hodinách mě telefonicky kontaktoval pan poslanec Jaroslav Bašta a jako předsedovi mandátového a imunitního výboru mi sděloval, že hodlá v úvodu dnešní schůze učinit ústavní prohlášení o tom, že se vzdává mandátu.

Proto navrhuji, aby prvním bodem programu dnešní naší schůze bylo vzdání se mandátu poslance Jaroslava Bašty, a z důvodů, které jsou vám známy, neboť vyplývají z ústavy a jednacího řádu, aby byla poté schůze zhruba na deset minut přerušena, aby se mohl sejít mandátový a imunitní výbor, a jako druhý bod programu schůze aby byl zařazen slib náhradnice, nové poslankyně.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci, já jsem vás chtěl vyzvat k tomuto kroku, vy jste to učinil rychleji. Dobře.

Jako další v pořadí je pan poslanec Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedo, vážená sněmovno, chtěl bych požádat o podporu při zařazení dvou nových bodů na program probíhající nebo právě zahájené 27. schůze.

Ten první bod by byl s názvem Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze zajišťovacího fondu družstevních záložen - prvé čtení, tisk 714. Stručné zdůvodnění - problém družstevních záložen je problémem, který trvá již několik měsíců, má svou ekonomickou i politickou dimenzi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP