(Jednání zahájeno ve 14.07 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení kolegové, vážení členové vlády - moc jich tady není -, prosím o klid. Zahajuji třetí jednací den 27. schůze Poslanecké sněmovny. Znovu opakuji, že prosím o klid v sále.

Všechny vás vítám. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Oznamuji, že pan poslanec Paulík má náhradní kartu č. 6, zatím jako jediný. Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali poslanci: Laštůvka - účast na zasedání Česko-německého diskusního fóra, písemně požádal z důvodu nemoci o omluvení pan poslanec Pleva, ale já ho zde vidím, takže je pravděpodobně zdravý. Pan poslanec Kořistka má náhradní kartu č. 1. O omluvu požádal pan poslanec Šustr vzhledem k účasti na olympijských hrách v Sydney, pan poslanec Vejvoda je na cestě v Mnichově. Z členů vlády se z důvodu pracovního zaneprázdnění omlouvá pan ministr Březina, ministr Kavan je v Bruselu na Radě přidružení, ministr Motejl má jmenování a slib nových soudců - prosím zde vlevo ode mne o klid! - a pan ministr Vetchý je na oficiální návštěvě Litevské republiky. Pan poslanec Janeček má náhradní kartu č. 2. Na Česko-německém fóru na Štiříně je i pan poslanec Ransdorf.

Opakovaně sděluji, že nezahájím vážně jednání schůze, než nastane základní klid.

Paní poslankyně, páni poslanci, po mé dnešní poradě s místopředsedy sněmovny a s předsedy poslaneckých klubů vám předkládám tyto procedurální návrhy:

Za prvé navrhuji, abychom zítra, tj. 20. 9., ve středu, dopoledne projednali jako druhý bod našeho zítřejšího dopoledního jednání bod 46. Pro vaši informaci je to harmonogram projednávání státního rozpočtu, technický, rychlý bod, a to za již pevně zařazeným bodem 28. To je můj první návrh a dám o něm hned hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 91 z přítomných 173 poslanců 160 bylo pro, 2 byli proti. Návrh byl přijat.

 

Dále navrhuji, abychom zítra odpoledne po již pevně zařazeném bodu Odpovědi na písemné interpelace přednostně zařadili projednávání návrhů zákonů ve třetím čtení, a to těch zákonů, které v tuto chvíli už lze z technických a procedurálních důvodů projednávat.

 

Jedná se tedy v tuto chvíli zatím o body 53, 54, 55, 56, 58, 59. Dovoluji si též o tom dát neprodleně hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 92 z přítomných 176 poslanců 159 hlasovalo pro, 3 byli proti. Návrh byl přijat.

 

Rozuměl jsem, že se hlásil pan poslanec Tlustý jako předseda rozpočtového výboru. Prosím o klid.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, již při zahájení této schůze jsem upozorňoval na to, že rozpočtový výbor jedná o návrzích novel zákona o dani z příjmu. Dnes v poledne ve 12.00 se rozpočtový výbor sešel a po hodině a půl jednání přerušil projednávání čtyř tisků. Jsou to body: 35, 36, 37 a 38 naší schůze. Rozpočtový výbor ve svém usnesení doporučuje sněmovně, aby tyto body, tzn. tisky 615, 602, 603629, byly přeřazeny z programu této schůze na schůzi příští.

Podávám tedy návrh na vypuštění těchto bodů z programu této schůze. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP