(14.10 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu předsedovi rozpočtového výboru. Předpokládám, že jste všichni slyšeli jeho návrh, který odráží dnešní dvouhodinovou schůzi rozpočtového výboru.

Paní místopředsedkyně mě upozorňuje, že pan předseda zmínil pouze druhé čtení. Rozumělo se tím samozřejmě i třetí čtení. To jen pro pořádek ujasňuji.

 

Návrh pana poslance Tlustého jste slyšeli, proto zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 93 z přítomných 181 poslanců hlasovalo 149 pro, 28 hlasovalo proti. Tento návrh byl přijat.

 

Pana poslance Plevu prosím o nerušení našeho jednání.

 

Nyní budeme pokračovat v projednávání návrhů zákonů ve druhém čtení. Chtěl bych vás upozornit, že jsme v pátek 15. 9. rozhodli, že třetím bodem dnešního jednání bude přerušený bod 20.

Nyní se tedy dostáváme k dalšímu bodu programu, kterým je bod 29, a tím je

 

29.
Návrh poslance Zdeňka Kořistky na vydání zákona, kterým se mění zákon 587/1992 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 579/ - druhé čtení

 

Prosím pana navrhovatele, aby se ujal slova.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové. Ve druhém čtení předkládám malou novelu zákona o spotřebních daních, která se týká posunutí lhůt splatnosti pro malé a střední firmy z 25 dnů na 55 dnů.

V prvním čtení jsem hovořil o tom, jak k této záležitosti došlo. Na jaře tohoto roku dva pozměňovací návrhy, které měly stejný smysl, to je vyrovnat podmínky pro malé, střední i velké firmy na stejnou úroveň, se překřížily a dnes je absurdní situace, že malé firmy jsou v nevýhodě proti velkým firmám, které dnes mají lhůtu splatnosti 55 dnů.

Zároveň registruji, že tato malá novela se stane základem docela zajímavé debaty o spotřebních daních pohonných hmot, tzn. benzinu a nafty. Budu se velice těšit na kvalitní pozměňovací návrhy, které tento problém budou řešit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 579/2.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Libor Ježek.

 

Poslanec Libor Ježek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, rozpočtový výbor ve svém usnesení 324 doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s návrhem poslance Zdeňka Kořistky vyslovila souhlas bez připomínek.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám písemné přihlášky. Táži se, kdo se hlásí z místa.

Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám jednu přihlášku, a to pana poslance Svatomíra Recmana. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Svatomír Recman: Vážená vládo, kolegyně a kolegové, chtěl bych využít toho, že je otevřen zákon č. 587/92 Sb., o spotřebních daních, a vyjádřit se k situaci cen ropy a pohonných hmot v současném období. Na závěr bych předložil pozměňovací návrh a návrh doprovodného usnesení.

Jistě všichni vnímáme, zejména motoristé, že ceny ropy a pohonných hmot v posledních měsících rostou prudce nejen ve světě, ale rovněž v České republice. Proti růstu cen se začaly okamžitě šířit protesty. Chci připomenout Francii, Velkou Británii, Itálii, skandinávské země, Polsko, Maďarsko aj. Je skutečně otázka času, kdy se podobné protesty objeví u nás. První náznaky zde již jsou. O tom svědčí jednání premiéra Zemana s autodopravci a jsou připravena obdobná jednání s ministrem financí panem Mertlíkem.

Vzhledem k nižší kupní síle v ČR by čeští motoristé a přepravci měli pádnější důvod ke stejným protestům než motoristé západoevropští, protože vysoké ceny benzinu a nafty jim způsobují větší díru nejen do firemních, ale rovněž do rodinných rozpočtů.

Zároveň podotýkám, že Češi přispívají nákupem pohonných hmot do státní pokladny ročně 47 mld. Kč. Je to přibližně polovina maloobchodní ceny. Konkrétně spotřební daň a daň z přidané hodnoty tvoří z ceny Naturalu 95, která je dnes běžná u čerpacích stanic, 53,4 % a u nafty je tento poměr 47,2 %.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP