(14.20 hodin)

(pokračuje Recman)

V zemích Evropy je tento poměr vyšší, např. ve Francii tvoří daně 70 - 80 % ceny pohonných hmot, ve většině vyspělých evropských států se poměr daní v cenách pohonných hmot pohybuje kolem 60 - 70 %. U nás v České republice je spotřební daň dána fixní sazbou, a to u benzinu 10,84 Kč/l, u nafty 8,15 Kč /l.

(V sále je velký hluk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Promiňte, pane poslanče, já vás přeruším. Oznamuji poslancům, že přeruším jednání, jestliže nebude v sále elementární klid. Kdo nechce poslouchat, ať jde diskutovat mimo tuto místnost. Týká se to všech! Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Svatomír Recman: Děkuji, pane předsedo. Odborníci se neshodnou v názoru, zda ceny pohonných hmot budou dále stoupat, nebo zamíří směrem opačným. Mám teď na mysli delší časový horizont. V jednom jsou však zajedno - rozhodovat bude především světová cena ropy a kurs koruny k americkému dolaru, případně změna daňové zátěže. Za ropu se minulý týden platilo kolem 34 dolarů za barel, před několika dny cena klesla ke 30 dolarům a dnes se už opět vyšplhala na rekordních více než 34 dolarů za barel. Projevuje se i vliv oslabujícího eura a koruny vůči dolaru, za nějž Česká rafinérská nakupuje ropu na zahraničních trzích.

Poslanecký klub KSČM připravil návrh na snížení spotřební daně jako jednu z možností - chtěl bych podtrhnout slova "jako jednu z možností" - jak řešit stoupající ceny pohonných hmot, především benzinu a nafty. Poslední zvýšení spotřební daně prosadily ve sněmovně pravicové strany včetně Unie svobody, která teď - jak jsme zaznamenali i v tisku - navrhuje její snížení. Poslanci KSČM byli tehdy výrazně proti zvýšení spotřební daně, dokonce jsme vládě doporučovali, aby zvážila možnost zavést regulaci cen pohonných hmot alespoň krátkodobě a využila pravomocí, které má ze zákona o cenách.

Zvyšování cen paliv a energií znovu nastoluje zásadní otázku energetické koncepce České republiky nejen z věcného hlediska, ale rovněž z pohledu cen pro uživatele, to znamená pro podnikatelskou sféru a pro domácnosti. Znovu se dostává na přetřes otázka elektřiny, jestli z fosilních paliv, nebo z jádra - a jsme u atomové elektrárny Temelín -, otázka vyčerpanosti ropných produktů a plynu, otázka obnovitelných zdrojů, úspor energie apod.

Vážené kolegyně a kolegové, jsem si vědom, že snížení spotřební daně se promítne do nižších příjmů státního rozpočtu, a proto má náš poslanecký klub připraven návrh, jakým způsobem kompenzovat toto snížení.

1. Poslanecký klub KSČM navrhne u daní z příjmů fyzických osob zavést další sazbu ve výši 40 % pro příjmovou skupinu s příjmem vyšším než 850 tisíc Kč ročně. Podle odhadu Ministerstva financí by toto zvýšení přineslo do státního rozpočtu na příjmové stránce asi 1,6 mld. Kč.

2. Zavedení ve spotřební dani daně z luxusního zboží, zejména automobilů, jako opatření mimořádného a časově omezeného významu. Zároveň je to částečným naplněním našeho volebního programu.

3. Zkvalitnit a zlepšit výběr daní.

Jedním z argumentů proti návrhu na snížení spotřebních daní může být námitka, že zavedením spotřební daně u velkých osobních automobilů bychom se vzdálili od daňového systému Evropské unie, se kterým se snažíme zákony a normy harmonizovat. Chci jen zdůraznit, že tato daň by byla zavedena na přechodné období 2 - 3 let a před naším vstupem - pokud bychom v referendu rozhodli o vstupu České republiky do Evropské unie - by mohla být zrušena.

Dočasné zavedení této daně by přineslo podle mého názoru zajímavé přínosy a podle množství dovezených automobilů - pokud bychom využili jen 50 % z nich - by to znamenalo příjem 4 - 5 mld. Kč ročně. Předmětem daně by byl pouze nákup nového nebo ojetého osobního automobilu o zdvihovém objemu nad 2000 ccm. Daň by se nevztahovala na ojeté automobily, které jsou na území České republiky používány a registrovány delší dobu než čtyři roky. Od daně by byly rovněž osvobozeny automobily, které jsou využívány provozovateli silniční motorové osobní dopravy a provozovateli taxislužby na základě vydané koncese.

Nyní bych, vážená sněmovno, přednesl příslušné pozměňovací návrhy. Doporučuji do vládního návrhu, kterým se mění zákon 587/92 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 579, v článku I. současný text označit jako bod 1 a současně doplnit nové body 2 a 3 ve znění:

Bod 2.

V celém § 52 nahradit (varianta 1) sazbu 10 840,- Kč na 1 000 l sazbou 7 840,- Kč na 1 000 l a sazbu 8 150,- Kč na 1 000 l sazbou 5 150,- Kč na 1 000 l, (varianta 2) sazbu daně 10 840,- Kč na 1 000 l sazbou 9 340,- Kč na 1 000 l a sazbu daně 8 150,- Kč na 1 000 l sazbou 6 650,- Kč na 1 000 l.

Bod 3.

Do části druhé, zvláštní ujednání zákona č. 587/92 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, se zařazuje hlava VI v tomto znění:

Hlava VI.

Daň z osobních automobilů o zdvihovém objemu motoru od 2000 ccm, § 40ba - Předmět daně:

Odstavec 1. Předmětem daně je nákup nového nebo ojetého osobního automobilu o zdvihovém objemu motoru od 2000 ccm.

Odstavec 2. Předmětem daně není nákup ojetého automobilu, který byl na území České republiky registrován a používán po dobu delší než 4 roky.

§ 40bb - Sazba daně.

Osobní automobily se zdvihovým objemem motoru od 2000 ccm do 3000 ccm sazba daně 80 tis. Kč na kus. Osobní automobily se zdvihovým objemem motoru nad 3000 cm sazba daně 120 tis. Kč za kus.

§ 40bc - Osvobození od daně.

Od daně jsou osvobozeny osobní automobily, které jsou využívány provozovateli silniční motorové osobní dopravy a provozovateli taxislužby na základě koncese vydané výhradně k provozování uvedených činností.

To jsou, vážená sněmovno, všechny moje pozměňovací návrhy.

Nyní bych ještě přednesl návrh doprovodného usnesení, o kterém bychom hlasovali v případě přijetí tohoto zákona. Text doprovodného usnesení zní:

Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby

1. projednala základní směry vývoje daňové soustavy České republiky v souvislosti s možným vstupem České republiky do Evropské unie a její dopad do oblasti veřejných rozpočtů a fiskální politiky a předložila je Poslanecké sněmovně do 30. června 2001,

2. bezodkladně využila svých pravomocí podle cenového zákona k zabránění neoprávněného růstu prodejních cen benzinu a nafty,

3. ve svých podpůrných programech preferovala řešení, která snižují spotřebu uhlovodíkových paliv.

To jsou všechny mé pozměňovací návrhy a zároveň text doprovodného usnesení. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Jako další se přihlásil pan poslanec Pilip.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP