(15.00 hodin)

(pokračuje M. Zeman)

Ale jestliže bychom tuto daň snížili, pak propast mezi evropskou a naší sazbou bude nutné překonat razantním zvýšením spotřební daně, nikoliv rozložením tohoto zvýšení do řady postupných kroků. A takový skok by destabilizoval naši ekonomiku daleko více než postupné zvyšování této sazby.

Argument pátý a poslední. Ptejme se, zda zvýšení světových cen ropy je krátkodobou fluktuací, nebo dlouhodobým trendem. Obávám se, milí kolegové, že nejde o krátkodobou fluktuaci. Obávám se, že jde o dlouhodobý trend. Byla doba před ropnou krizí v roce 1973, kdy barel Brantu stál půldruhého dolaru. Dnes stojí 34 dolarů. Tehdy se z půldruhého dolaru posunul na devět a později na dvanáct. A ekonomiky se adaptovaly tím, že přešly na úspornější zdroje energie, že snížily svoji energetickou náročnost, a přesně toto je cesta, kterou bude muset jít Česká republika.

V této souvislosti bych rád odpůrcům jaderné elektrárny v Temelíně oznámil, že ČEZ jako majitel této elektrárny předpokládá možnost určitého zlevnění elektrické energie, protože v této elektrárně se elektrická energie bude vyrábět s podstatně nižšími jednotkovými náklady než v klasických hnědouhelných elektrárnách. Toto je podle mého názoru cesta, kterou musíme jít, včetně přesunu části nákladní dopravy z kamionů, které ničí naše dálnice a silnice, na železniční trakci, která je z 90 % elektrifikována a která je nejenom ekologicky šetrnější, ale dnes - a tím spíše v budoucnosti - ekologicky a ekonomicky výhodnější.

Snížením spotřební daně tedy problém oddálíte. Snížením spotřební daně problém nevyřešíte.

Dovolte mi závěrem už jenom tři velmi stručné poznámky. Ano, jak řekl pan poslanec Pilip, odložil jsem svoji cestu do Spojených států nikoliv na pozvání jakéhosi mafiána, ale na pozvání Los Angeles World Affairs Counciles, svoji přednášku pro asi 500 amerických byznysmenů, které jsem se snažil získat pro zahraniční investice v České republice. Odložil jsem ji proto, že si uvědomuji nesmírné nejenom ekonomické, ale i politické nebezpečí, které tímto návrhem pana poslance Pilipa a dalších České republice hrozí. Chtěl bych se vší vážností upozornit na to, že přijetí tohoto návrhu by buď znemožnilo přijetí státního rozpočtu v této sněmovně, třebaže vláda dodržela politické dohody a předkládá tento návrh s dvacetimiliardovým deficitem a je plně ochotna jednat o změnách výdajové struktury ve druhém a třetím čtení, ovšem pouze s těmi stranami, které pak rozpočet po těchto úpravách jako celek podpoří. Nikoliv s těmi stranami, které předem deklarují, že ho nepodpoří z politických, a nikoliv z ekonomických důvodů.

Nechci se pouštět do spekulací, zda tyto návrhy vyplývají z poklesu preferencí Unie svobody ze 14 na necelých 8 %. Nechci se pouštět do spekulací, zda tyto návrhy nemají za cíl otevřít prostor novým Třebíčím, novým Lípám a novým Impulsům 99, které by se vzhledem ke své produktivitě měly jmenovat spíše Impulsy 00, a v každém případě se domnívám, že bychom měli domýšlet nejenom ekonomické, ale i politické důsledky našich činů.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk levé části sněmovny.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji předsedovi vlády. Přihlásil se předseda poslaneckého klubu KSČM poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážený pane předsedo vlády, páni ministři, paní a pánové, bylo to hezké vystoupení od pana předsedy vlády. Dokonce bych některým věcem i uvěřil, kdyby bylo jeho vyjádření komplexní. On pravděpodobně záměrně - protože chtěl získat na svou stranu většinu této Poslanecké sněmovny - uvedl pět takzvaně racionálních důvodů, proč v žádném případě nesnížit spotřební daň u pohonných hmot.

Dovolím si tedy říci to, co on neřekl. Za prvé. Pokud jde o snížení daně, víme, že neznamená automaticky snížení ceny, nežijeme v iluzi. Ale také víme, že zákon o cenách z roku 1990 po všech změnách má ve svém ustanovení § 9 možnost přímé regulace ceny. A je na vládě, jestli takové opatření využije - buď se souhlasem sněmovny, na základě jejího doporučení, nebo také bez něj. Protože je to v pravomoci vlády a nemusí se dokonce na to ani Poslanecké sněmovny ptát.

Jeho argumentu o oněch 11 miliardách bych byl také ochoten uvěřit, dokonce si myslím, že podpořím návrh pana místopředsedy rozpočtového výboru na odložení toho rozhodnutí, pokud uslyším racionální důvody k tomu, jakým způsobem došla vláda k tomu, že deficit ve státním rozpočtu bude 11 miliard, a odpoví mi ministr financí nebo někdo jiný, o kolik se proti předpokládaným příjmům zvýšily příjmy státního rozpočtu změnou pozice ceny pohonných hmot právě příjmem daně z přidané hodnoty. A dokonce očekávám, že takovou odpověď dostanu ještě před zahájením třetího čtení. Jinak mi nezbývá nic jiného, než hlasovat pro pozměňovací návrhy buď kolegy Recmana, nebo jiných z této Poslanecké sněmovny. Bylo by totiž velmi nefér, aby vláda České republiky skutečně řekla: "My jsme sice vytvořili podnikatelské prostředí, tady působí všechny řetězce, které mají svoji míru zisku, ale my se na té míře zisku také přiživujeme." A já jsem přesvědčen, že je potřeba upřímně občanům tohoto státu říci: "My jsme se přiživili o tolik a o tolik a ve státním rozpočtu to buď potřebujeme, nebo to je zvýšení na to, co jsme prodělali někde úplně jinde."

Pokud jde o fond dopravy, jistě je to argument velmi racionální, správný a budu rád, když fond dopravy bude naplňován alespoň těmi příjmy, se kterými vláda ještě před zvýšením ceny pohonných hmot kalkulovala.

A teď mi dovolte zcela zpochybnit argument číslo čtyři. Vůbec není pravda to, co říká pan předseda vlády. Tvrdí této Poslanecké sněmovně, že pokud bychom dnes snížili daň, daň spotřební z pohonných hmot, čekal by nás obrovský cenový skok při dohánění cen při přibližování do Evropské unie. Tvrdím, že tomu tak není, protože pokud je vyšší cena pohonných hmot v Evropské unii, tak je jistě dána stejnými, ale zcela shodnými komponenty jako v České republice, tzn. cenou základních surovin, daňovým zatížením rozděleným do určitých kategorií, u nás do daně spotřební a daně z přidané hodnoty, potom je dána marží jednotlivých distribučních společností a situací na trhu. Chce mi snad pan předseda vlády - mně, který spíše uznává možnost regulace trhu - namluvit, že v přísně tržním prostředí čeští občané budou kupovat se zvýšenou cenou benzin a naftu v České republice, když ji budou mít za hranicemi v Rakousku a v Německu lacinější? To snad není ani pravda.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP