(15.50 hodin)

(pokračuje Jičínský)

U nás lustrační zákon vychází z principu kolektivní viny spočívající v tom, že stačí pouhý zápis do evidence, a už se považuje toto za dostatečný důkaz pro to, aby ten, o kom tento zápis je veden, byl z takovéto možnosti vyloučen. Vážení kolegové, znovu opakuji, většina v této sněmovně se rozhodla, že takovémuto zápisu dává přednost před rozhodnutím nezávislého soudu, který konstatuje, že takovýto zápis je neplatný, protože byl pořízen proti vůli toho, o kom tento zápis je veden.

V Polsku je tomu jinak. Abychom měli jasno, znovu opakuji: je z účasti v určitých politických nebo státních funkcích vyloučen ten, kdo spolupracoval se státní bezpečností a veřejně to nepřiznal. Myslím, že právní rozdíl mezi oběma koncepcemi je víc než evidentní. Je mi líto, že pan zástupce předkladatele tento evidentní rozdíl znovu tady popírá.

Stejně tomu tak je v Německé spolkové republice. Mně nejde o to, jestli je tam zákon přísnější, nebo ne, ale o to, z jakých právních principů vychází. I tam musí být individuálně prokázána spolupráce. A sama spolupráce ještě nestačí. Musí být prokázáno, že spolupráce znamenala činnost, která ohrožovala nějakým způsobem občanská, lidská práva apod. Uváděl jsem tu příklad předsedy spolkové země Braniborsko Manfreda Stolpeho, který nepopírá, že měl styky se státní bezpečností, ale tyto styky se státní bezpečností nikomu neškodily. V tomto směru naopak byly v zájmu určitých pozitivních hodnot, které Stolpe jako představitel protestantské církve tehdy zastával. Německá veřejnost to akceptovala, lustrační aféra Manfreda Stolpeho je dávno v Německu mrtvou záležitostí. Čili měli bychom v tomto směru respektovat jisté skutečnosti, máme-li jednat odpovědně. (Potlesk v části sálu.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Hlásí se pan poslanec Šulák.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové poslanci, chtěl bych zde zareagovat na vystoupení paní zpravodajky. Poněkud mi uniká spojitost mezi uměle vykonstruovanou aférou Olovo se zákonem o výkonu státních funkcí. Jak je zcela patrné a prokázané, aféra Olovo je typicky účelovou předvolební akcí pravice proti sociální demokracii. (Smích ze strany opozičních poslanců.) Je to prostě aféra typu Bamberk. Hledat spojitosti mezi výkonem státních funkcí a uvedenou akcí je nelogické a nejspíš účelové. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Šulákovi. Táži se, zda je ještě někdo další, kdo se chce zapojit do této sofistikované diskuse. Ne-li, obecnou rozpravu v tuto chvíli končím.

Máme zde návrh na zamítnutí obou těchto návrhů. Mám strach, že tady spousta poslanců není, dám šanci, aby se mohli dostavit další naši kolegové. Pan místopředseda sněmovny se hlásí o slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, prosím o laskavost. Vyskytla se technická závada na hlasovacím zařízení jednoho z kolegů. Já prosím o pětiminutovou přestávku na odstranění této závady, aby mohl hlasovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Je 15.54 hodin do 16.00 hodin přestávka.

 

(Jednání přerušeno v 15.54 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP