(Jednání opět zahájeno v 16.05 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení kolegové, prosím, navraťte se do jednacího sálu, abychom mohli hlasovat. Nejsem si jist, že jsou zde všichni hlasováníchtiví. Ještě jednou zazvoním, je 16.05. Na žádost z pléna vás odhlásím. (Hluk v sále.) Nevím, jestli tu lidé vnímají, že hovoří předsedající schůze Poslanecké sněmovny. Prosím, abyste se přihlásili svými kartami.

 

Dám hlasovat, kdo je pro návrh pana poslance Jičínského zamítnout návrh zákona, který je bodem 30 našeho pořadu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 97 z přítomných 188 poslanců 79 pro, 101 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Podobným způsobem dám hlasovat o návrhu pana poslance Jičínského na zamítnutí návrhu zákona, který je uveden a projednáván pod bodem 31 našeho programu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro zamítnutí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 98 z přítomných 188 poslanců 80 pro, 102 proti. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Tím se dostáváme k rozpravě podobné. Nejdříve k bodu 30. Pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, mám jediný pozměňovací návrh k § 23. Za vypuštěná slova "pozbývá platnosti dne 31. prosince 2000", která navrhují předkladatelé, navrhuji tento text: "a pozbývá platnosti dnem vyhlášení".

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím, pane poslanče, někteří z nás neslyšeli. Ještě jednou. Vy jste se tak unesl svým prohlášením, že jste to řekl už mimo mikrofon.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedo, myslím, že tak jako je novela velmi úsporná, tak i můj pozměňovací návrh je velmi úsporný. Nebudu znovu komentovat. Jsem přesvědčen, že jde o normu, která je v rozporu s evropskou judikaturou, a proto navrhuji, aby v zákoně č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla v § 23 doplněna za vypuštěný text slova "a pozbývá platnosti dnem vyhlášení".

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Kdo se další hlásí do podrobné rozpravy? Poslankyně Machatá.

 

Poslankyně Marie Machatá: Já nemám pozměňovací návrh, mám návrh usnesení k tisku 451/1991, a ten zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu nejpozději k 31. 12. 2000 předložit Poslanecké sněmovně návrh zákona, který by umožnil zpřístupnění celých svazků složek SNB, VB, StB a SNV vedených o občanech, nestátních a hospodářských subjektech v období od 1. 1. 1946 do 31. 12. 1990." Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Kdo další se hlásí do podrobné rozpravy? Nehlásí-li se nikdo, podrobnou rozpravu končím. Rozuměl jsem tomu tak, že to bylo k oběma těmto návrhům. Zakončil jsem podrobnou rozpravu. Paní poslankyně, chcete něco jiného?

 

Poslankyně Marie Machatá: Prosila bych, zda je to možné podle jednacího řádu - nejsem si teď jistá - o umožnění předložení ještě pozměňovacího návrhu, který zazněl v ústavně právním výboru.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Paní poslankyně, to možné není, nezlobte se. Prosím, abyste brala zodpovědně svoji roli. Není to náhodou k tomu druhému zákonu? Já jsem trochu nepřesně řekl nejdříve k bodu 30, takže jestli je to náhodou k bodu 31, uplatněte to. Ještě je otevřena podrobná rozprava k bodu 31. Pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Také jsem postupoval podle toho, jak jste otevřel rozpravu k bodu 30. Takže k bodu 31, zákon č. 279/1992 Sb. - navrhuji v podrobné rozpravě tuto změnu: v § 11 se doplní věta: "Tento zákon pozbývá platnosti dnem vyhlášení."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP