(16.30 hodin)

(pokračuje Gongol)

Jinými slovy - přidělujeme kůži medvěda, který ještě běhá po lese, a to zřejmě ještě ani ne na území naší republiky, protože se čeká na cizího strategického partnera.

Doporučuji proto tento návrh usnesení: v obecné rozpravě zamítnout tento návrh.

Pokud by neprošlo toto usnesení, doporučuji alternativně přijmout doporučující návrh: vrátit zákon k přepracování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Ptám se, kdo se další hlásí do rozpravy. Tuším, že paní kolegyně Machatá byla avizována panem předsedou. Ano. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marie Machatá: Děkuji. Vážený pane předsedající, vládo, dámy a pánové, jednáme nyní ve druhém čtení o konstrukčně velmi jednoduchém návrhu zákona, který vymezuje 200 miliard korun z Fondu národního majetku na účet reformy důchodového pojištění.

Dále se v článku 2 hovoří o tom, že použití prostředků stanoví zvláštní zákon. Tento zákon, dámy a pánové, tzn. zákon, který by striktně stanovil, jak se bude s těmito 200 miliardami hospodařit, ještě neexistuje. Proto mám vážné obavy z toho, že může dojít ke zneužití 200 miliard, a to zhruba třemi cestami.

Dodatečně se nám na stůl může dostat zákon, který stanoví spotřebování kupř. 100 miliard na zřízení institucí, personálních míst, protože - opět zdůrazňuji - jde o účet reformy a zajištění jejího časově omezeného průběhu a nejedná se zde o účet sociální potřeby, nebo to alespoň není tak definováno.

Za druhé. Ke zneužití podle mého mínění může dojít i tak, že pod pláštíkem startu důchodové reformy budou tyto prostředky používány na hašení akutních rizikových sociálních situací, jak se stává.

A za třetí. Vzhledem k tomu, že není stanoven termín předložení předpokládaného zákona, může se stát, že o tomto zákoně bude rozhodovat zcela jiná Poslanecká sněmovna, která bude zvolena v roce 2002. Tato sněmovna pak vůbec nemusí akceptovat tušené koncepční řešení reformy pana poslance Krásy, Voláka a dalších.

Proto si dovolím teď procedurální návrh na přerušení projednávání tohoto bodu do doby, než bude vypracován jasný zákon o použití výše uvedených prostředků.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Pan zpravodaj, prosím.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Uvědomil jsem si, že jsme ve druhém čtení, čili ten můj druhý návrh je takový, že bychom vrátili tento zákon do výboru k novému projednání.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan předkladatel, prosím. Pane poslanče Kráso, máte slovo.

 

Poslanec Václav Krása: Děkuji, pane předsedající. Dovolil bych se vyjádřit k tomu, co tady zaznělo, protože možná bude ještě nějaká reakce a byl bych rád, abychom si v té debatě vysvětlili naše jednotlivé postoje, protože se mi zdá, že ne všechno, co bylo řečeno, je správně pochopeno.

Nejprve si dovolím zareagovat na pana místopředsedu vlády pana poslance Špidlu. Neuměřený návrh na důchodový účet, dokonce extremistický návrh pan místopředseda nazval tento návrh zákona. Zdá se mi, že pokud tento návrh je nazýván extremistický, tak musím říci, že potom slova pana předsedy vlády o tom, že bude privatizován majetek za 500 miliard korun, je také extremistický. Protože i úvaha předkladatelů vyplývala z toho, co vláda deklarovala ústy svého předsedy, že se očekává, že v nejbližších letech bude privatizován majetek v takovéto hodnotě. Pokud je to pravda, je zcela zřejmé, že závazky, které fond má, především ekologické zátěže, budou nejen uhrazeny z této částky, ale samozřejmě zbudou i dostatečné prostředky na deponování na zvláštní účet, které by byly použity na reformu penzijního systému.

Pan místopředseda vlády a potom i pan poslanec Gongol hovořili o tom, že vlastně tento návrh dopředu kodifikuje, že příští reforma penzijního systému se bude odvíjet na bázi ustavení povinného kapitálového pojištění. To přece vůbec není pravda. Předkladatelé pouze v důvodové zprávě vyčíslili případné dopady penzijní reformy, která by se odvíjela na bázi povinného kapitálového pojištění. Ale je možné samozřejmě zvolit i jiný postup, např. postup takový, že z průběžného systému nebo ze státních prostředků bude hrazen pouze minimální důchod a ostatní prostředky si budou občané spořit z prostředků, které ušetří na snížené sazbě sociálního pojištění. Ale tam budou ty samé transformační náklady, protože po 20, 25 let se budou muset vyplácet důchody ve stejné výši současným důchodcům a důchodcům, kteří přijdou do penzijního systému ještě za deset let. To znamená, že i v takovém případě jsou transformační náklady téměř stejné.

Prostředky, které navrhujeme odložit z privatizace na zvláštní účet, nedefinují, jaká má být důchodová reforma. To přece vůbec není pravda. Pouze říkají: Pokud chci stavět dům, tak než vůbec začnu projektové práce, musím minimálně vědět, že mám nějaké prostředky na hotovosti, že mám stavební spoření, že mám možnost hypotéky apod. Pokud nic takového nemám, jsem zcela bez prostředků, tak prostě nemůžu takový dům stavět. O tom je tato myšlenka. A jestli je potřeba tento transformační polštář mít ve výši 200 miliard nebo jiné, o tom se bavme. Ale že by tato myšlenka byla extremistická, považuji to za příliš silná slova a myslím si naopak, že to svědčí o tom, že někteří poslanci v této sněmovně uvažují i do budoucna a že nechtějí všechny prostředky, které získáme z privatizace, projíst teď okamžitě.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Ptám se, kdo se další hlásí do rozpravy.

Chci se ujistit, neboť jsem přebíral řízení schůze, že v tuto chvíli jsme stále ještě v rámci obecné rozpravy. Ano, v rámci obecné rozpravy. Moje otázka zní, kdo se hlásí do obecné rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím. Ještě pan kolega Tlustý. Obecná rozprava.

Pokud se nemýlím, pane zpravodaji, paní kolegyně Machatá podala procedurální návrh na přerušení, resp. na odročení projednávání tohoto návrhu zákona ještě - prosím, kdybyste ten návrh přednesl ještě jednou na mikrofon. Je to procedurální návrh, o kterém bychom měli hlasovat ještě předtím, než ukončím případně rozpravu. Byl-li by přijat, odročili bychom projednávání tohoto bodu, pokud ne, pak bych rozpravu ukončil a hlasovali bychom o návrzích, které zazněly v rámci obecné rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pokud jsem dobře rozuměl, paní poslankyně Machatá předložila procedurální návrh na přerušení projednávání tohoto zákona do zpracování nového zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP