(18.40 hodin)

Poslanec Ivan Pilip: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že si myslím, že tady panuje obecná shoda mezi poslanci všech stran, že tento problém má být rychle řešen, bych navrhl zařazení nového bodu s názvem "Usnesení Poslanecké sněmovny ve věci zajištění financování vkladatelů zkrachovalých úvěrových družstev". Prosím o zařazení tohoto bodu na program teď.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Toto je procedurální návrh. Ještě pan kolega Tlustý, poté pan kolega Škromach.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl zařazení bodu s názvem "Návrh k získání finančních prostředků na poskytnutí výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen".

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: S procedurálním návrhem pan kolega Výborný. Slovo k faktické připomínce udělit nemohu, ledaže by byla k návrhu procedury.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Ano, je to k návrhu procedury. Domnívám se, že návrh pana poslance Tlustého poměrně přesně označuje to, o čem bychom měli teď jednat. Stejně jako všichni ostatní ve sněmovně jsem si vědom toho, že může jistá skupina poslanců nebo dva poslanecké kluby vetovat projednávání této věci. Prosil bych, aby se tak nestalo, protože jistě nám všem jde o rychlé odškodnění.

(Velký hluk v sále, někteří poslanci tleskají, jiní buší do lavic a vykřikují.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím kolegy, aby zachovali klid v Poslanecké sněmovně, a současně prosím ty kolegy, kteří se vloudí za řečnický pult pod záminkou faktické poznámky, aby vystupovali skutečně v souladu s tím, co se pod faktickou poznámkou rozumí. Slovo má pan kolega Vojtěch Filip, předseda poslaneckého klubu KSČM.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, budu poměrně stručný. Rozumím naléhavosti jednání o situaci v jednotlivých družstevních záložnách a řešení problémů, které tam nastaly. Několikrát tady byl návrh na určité řešení, které nebylo přijato Poslaneckou sněmovnou, a vzhledem k tomu, že si nepřeji ani další mediální kampaň, ani neřešení této situace, žádám o přestávku na poradu klubu do 19.15 hodin.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Myslím, že stačí do 19.00 hodin, neboť jednáme do 19 hodin. Budete-li tak pracovití a budete-li jednat i po 19. hodině, myslím, že vaši voliči to ocení.

Přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do 19.00 hodin, a tím také končím dnešní jednání. Budeme pokračovat zítra v 9.00 hodin. Upozorňuji všechny, že jako pevně zařazený první bod byl zařazen bod 28 - Vězeňská služba - a teprve pak můžeme pokračovat tímto přerušeným bodem.

 

(Jednání bylo přerušeno v 18.44 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP