(9.50 hodin)

(pokračuje Doktor)

Obávám se toho, že je to projekt, který v jiné podobě, jakýmsi způsobem transformován, se může kdykoli opakovat, protože bohužel velká část naší veřejnosti si stále nechce připustit, že míra zisku vždycky odpovídá míře rizika ze způsobené ztráty a bohužel slibované zhodnocení, tak jak bylo členům družstevním záložen předkládáno, přesně odpovídá vyčíslené ztrátě v sektoru. Slibovalo se 30% zhodnocení a je zhruba přímá ekonomická ztráta ve výši 30 % a další finanční, o které jsme se tady bavili několikrát.

Proto bych byl nerad, aby členové družstevních záložen byli skandalizováni v očích veřejnosti, jako že jsou ti hlupáci, kteří se nechali okrást, protože popravdě řečeno poté, co jsem si všechno přečetl o kauze družstevních záložen, vím, že byli okradeni velmi sofistikovaným způsobem. Byli okradeni, mnohdy, svými sousedy, členy představenstev, kteří byli voleni do svých funkcí naprosto demokraticky a kteří je podvedli ve spolupráci s daňovými účetními poradci, s auditory, kteří potvrzovali naprosto zfalšované účetní výstupy atd.

Proto myslím, že je daleko důležitější, abychom v každém způsobu projednávání této kauzy směřovali k tomu, jsme-li ochotni poskytnout finanční výpomoc do insolventního fondu pojištění, abychom se blížili k těmto závěrům, než abychom se tady zabývali kauzami a podle mě i možná lidsky nezáviděníhodnými osudy předsedů představenstev, starostů měst, členů managementů nejrůznějších organizací a institucí napojených na projekt družstevních záložen, protože tato šetření ještě nejsou u konce. Jsou to lidé, kteří byli anebo budou obviněni, ale nebyli uznáni vinnými. Myslím, že to je zásadní kvalitativní rozdíl. Bezpochyby jsou skandalizováni a obviňováni svým okolím, členy družstevních záložen, ale myslím, že zatím je to v této poloze.

Protože také naše včerejší diskuse o závěrečném hlasování k tisku 714 dopadla tak, jak dopadla, a nebylo hlasováno o přijetí doprovodných usnesení, musím využít této příležitosti k tomu, abych formuloval a přednesl návrhy usnesení, o nichž bych byl rád, abychom v závěru jednání hlasovali. Proto mi dovolte zopakovat návrh usnesení, kterým: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby ve věci získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ke krytí výplat náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen, postupovala takto:

1. pověřila skupinu Konsolidační banky profinancováním nezbytně nutné finanční výpomoci Zajišťovacímu fondu družstevních záložen;

2. vzniklou finanční ztrátu, tj. rozdíl celkového objemu nutné finanční výpomoci a dosaženého výnosu z konkursu a vyrovnání kryla částí výnosů z prodeje telekomunikačních licencí."

Myslím, že přijetím tohoto usnesení pouze zdůrazníme formulaci usnesení, které bylo schváleno, č. 141, na naší 26. schůzi. Chtěl bych připomenout zejména členům tohoto sboru, kteří díky procedurální technologii smetli doprovodná usnesení, která byla navrhována včera k přijetí, že nadále zůstává v platnosti usnesení č. 141, které poskytlo vládě ČR dostatečný prostor pro řešení insolvence fondu pojištění. Chtěl bych jim také připomenout, že v tomto přijatém usnesení byl formulován 31. říjen jako den, kdy by měla vláda ČR vypořádat nároky, které vznikly v souladu se zákonem, to znamená, že členové družstevních záložen mají zákonný nárok na výplatu z fondu pojištění.

Protože jsem si vědom toho, že došlo k jistému časovému skluzu, a problém je - a včera jsme se o tom bavili a bavili jsme se zejména o tom, že díky liknavosti vlády a díky tomu, že jsme tři měsíce strávili dalším přešlapováním na místě a neposunuli jsme se v argumentaci nikam, chci navrhnout další část usnesení, ve kterém tento časový horizont 31. říjen posunu k 31. 12. letošního roku, takže návrh usnesení doplňuji ještě o další odstavec: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu ČR, aby zákonné nároky na plnění ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen vzniklé k 30. 9. letošního roku vypořádala nejpozději do 31. 12. 2000."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Ještě jednou vás žádám, abyste se ujal role zpravodaje. Dále se písemně přihlásil pan poslanec Štrait.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych se vrátil k tomu původnímu obsahu bodu a vystoupení pana ministra. Podle mého soudu tam něco závažného chybělo. Kdyby tady nebyly skupiny doslova naháněčů, kteří nahnali klienty družstevních záložen do takového stavu, že vybírali ze spořitelen peníze, pod páskou doslova nosili celé svazky do kampeliček, tak by tento stav nenastal.

Doporučuji, aby se právně posoudilo a kvantifikovalo, co je možno nazvat klamavou reklamou, která byla nesmírně masivní. Bez ní by určitě nedošlo k takovému stavu, abychom se tady museli již kolikátý den bavit na toto téma.

Přinesl jsem jako ukázku, ale každý z nás to určitě má, výtisk 100+1 z jara minulého roku č. 16/1999, kde na dvou stranách velice sladce píše Ing. Richard Mandelík, tehdy výkonný prezident České asociace záložen, a na pozadí jeho článku mu přizvukuje zase jeden z funkcionářů před chvíli tady zmíněné První družstevní záložny. Titulek sám o sobě "První družstevní záložna nabízí 13% zúročení vkladů" - a teď tady popisuje, co vše dělají. Místopředseda představenstva První družstevní záložny Miroslav Kalinský: vydělávají 22 % ročně z obligací atd., a proto si klidně mohou doporučit družstevníkům 13% úroky.

Znovu se obracím na pana ministra, ale také na nepřítomného pana ministra spravedlnosti, aby zvážili, pokud to není v českém právním řádu dostatečně zvýrazněno, kvalifikaci klamavé reklamy a vyvodili z toho důsledky.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Pokud pan zpravodaj zaznamenal některé připomínky i k usnesení, určitě nám je přednese. Dále se přihlásil pan poslanec Zdeněk Kořistka.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Vážený pane předsedající, vláda tady není, vážení kolegové, vážené kolegyně, když jsem navrhoval na minulé poslanecké schůzi návrh usnesení, aby byl zařazen tento bod, měl jsem na mysli, abychom nezískali technický výčet, jak probíhají jednotlivá vyšetřování, neměl jsem na mysli to, že se dozvím, který zločinec ukradl milion dolarů a přitom se z  družstevních záložen ztratily miliardy. Jsem tou zprávou zklamán, protože tyto informace bych byl schopen získat sám např. na Úřadu pro dohled nad záložnami, kde se také shromažďují.

Myslím, že je velice důležité, abychom dnes přijali usnesení, které tady zaznělo, a možná zazní i další, aby byli družstevníci odškodněni, ale považuji za nutné sdělit to, že podle mě nestačí jen odškodnit, ale je třeba potrestat konkrétní viníky. K tomu směřoval tento bod. Bohužel se potvrdilo to, co jsem očekával, nebo co jsem měl zjištěno - všechny kauzy se strašně vlečou. Za příklad uvedu typickou kauzu Česká družstevní záložna Ostrava-Poruba.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP