(10.00 hodin)

(pokračuje Kořistka)

Pan ministr zde četl vlastně nějaký harmonogram, trestní oznámení rok 1995 a v letošním roce teprve byl podán návrh na trestní stíhání. To znamená, po pěti letech se kauza teprve dostává k soudu. Jak dlouho bude ležet u soudu, co se vyšetří, je ještě v nedohlednu, to znamená, že na spravedlnost musí družstevníci čekat velmi dlouho.

Pokud se objevují trestní oznámení až v roce 1999 a v roce 2000, dokážeme si představit, kdy možná se dočkají okradení družstevníci spravedlnosti. Mám z toho velké obavy a říkám to zde i z toho důvodu, že vím, že personální obsazování těchto jednotlivých kauz je naprosto nedostatečné, jednotlivé kauzy, kde jsou vlastně podvody za několik set milionů i několik miliard, jsou obsazovány jedním nebo dvěma pracovníky. Jak může vlastně takové personální obsazení celou kauzu rozkrýt v nějaké rozumné době, aby doopravdy lidé, kteří toto udělali, šli za mříže? Hrozně se těším, až konečně některému z těchto pachatelů bude zabaven majetek, protože tyto miliardy se přece neztratily, tyto miliardy někde jsou, tito lidé jezdí v luxusních vozech, bydlí v luxusních vilách, bohužel do dnešního dne se asi jen smějí.

Ještě jednou na závěr. Jsem zklamaný touto zprávou. Očekával bych, že pan ministr zde sdělí, jak se např. posílí tyto kauzy, jaké úsilí se vyvíjí, aby vlastní záležitosti šly kupředu. Bohužel jsme zde slyšeli jenom technickou zprávu, a to mě neuspokojuje. Proto budu podporovat jakékoliv usnesení, které udělá druhý krok, protože družstevníci nemohou čekat pět, šest nebo deset let, až se případně dovolají svých práv, a budu podporovat usnesení, které bude vyzývat vládu, ať pomůže družstevníkům do konce tohoto roku.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do všeobecné rozpravy. Pan poslanec Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, já si rovněž dokážu představit, že by zpráva o vyšetřování kauz jednotlivých družstevních záložen mohla být obsáhlejší, ale v tuto chvíli se domnívám, že by Poslanecká sněmovna tuto zprávu mohla vzít na vědomí, čili předkládám návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna bere zprávu o stavu vyšetřování kauzy v jednotlivých družstevních záložnách na vědomí." Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Věřím, že pan zpravodaj zaznamenal tento návrh. Dále se přihlásil pan poslanec Svatomír Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, rovněž já jsem byl v očekávání zprávy vlády o možných trestních obviněních lidí, kteří vytunelovali - nebojím se použít toto slovo, které je novou formou a které  po Čapkově R.U.R. a jeho robotech obohatilo po roce 1989 mezinárodní slovník - kampeličky. Byla to skutečně zpráva tristní, při které mně osobně běhal mráz po zádech, a lze si jenom přát, aby ty případy, o kterých hovořil ministr vnitra, byly skutečně dovedeny až do konce a lidé, kteří způsobili neštěstí řadě lidí, kteří přišli o své celoživotní úspory, aby skutečně seděli - jak se říká lidově - natvrdo. Přitom řada těchto obvinění bude doložena a zdokumentována teprve do konce letošního roku, některé se dostanou na pořad až v roce 2001.

Domnívám se, že situace v družstevních záložnách je skutečně natolik závažná, že je tam možno použít klidně slovo "krize". Do této krize se dostalo více než 100 tisíc členů družstevních záložen, a to nepočítám rodinné příslušníky. Jsem přesvědčen o tom, že exekutiva - čili vláda, ale i Poslanecká sněmovna - by měla této kauze věnovat nadále trvalou a výraznou pozornost. Proto se domnívám, že tato informace by měla být předložena Poslanecké sněmovně i v dalším období a v tomto směru přednesu návrh doprovodného usnesení.

Přitom za prioritu považuji ne tuto informaci, ale zejména pomoc státu těm poškozeným družstevníkům, kteří na tuto pomoc mají nárok podle zákona č. 87/1995 Sb., o družstevních záložnách. Chci tady jenom připomenout a reagoval bych na svého předřečníka, že v podstatě tato pomoc byla ze strany vlády předložena do Poslanecké sněmovny dvakrát, a to v červnu a v září letošního roku, kdy zde vláda předložila návrh zákona o státním dluhopisovém programu, který by zajistil finanční prostředky ve výši 6 miliard korun pro Zajišťovací fond družstevních záložen, ze kterého by měli být odškodněni postižení klienti. Chci připomenout, že právě díky poslancům ODS, US a KDU-ČSL byl tento návrh zákona zamítnut. V tomto směru se odvolám na své včerejší vystoupení, kde jsem o tom hovořil, a jsem stále názoru, že pomoc z naší strany by měla přijít a měla by se řídit heslem "kdo rychle dává, dvakrát dává".

Než přednesu návrh usnesení, chtěl bych požádat pana ministra o odpověď na otázku, kolik obviněných v kauze družstevních záložen je stíháno vazebně. Ve vašem vystoupení zazněla informace, kolik bylo sděleno obvinění, popř. kterým lidem z kterých družstevních záložen. Některé z nich vyšetřovatel propustil. Mne osobně zajímá skutečně, kolik lidí za takto závažné trestné činy je stíháno vazebně.

Teď bych přednesl návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna

1. žádá ministry vnitra a spravedlnosti, aby zajistili vyšetření a případné soudní projednání případů uvedených v informaci ministra vnitra v co možná nejkratších procesních lhůtách,

2. žádá ministra financí, aby prostředky, jimiž budou uhrazeny škody, byly převedeny do zdrojů, z nichž se bude dotovat Zajišťovací fond družstevních záložen,

3. žádá vládu České republiky, aby předložila Poslanecké sněmovně průběžnou informaci vlády o stavu vyšetřování eventuální trestné činnosti v družstevních záložnách do 30. 6. 2001."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Dále se hlásí pan poslanec František Španbauer.

 

Poslanec František Španbauer: Pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, tím, že projednáváme jeden z boláků naší současnosti, bychom se měli dobrat i jistých poučení. Protože postižení občané z kampeliček mě hojně navštěvovali v mé kanceláři, nutilo mě to zabývat se právě únikovými cestami. Rád bych se o tyto vzorce myšlení našich tunelářů v kampeličkách trochu podělil.

Základní vzorec stál na tom, že za účasti zmanipulovaných družstevníků se vedení kampeličky dostalo s penězi družstevníků do jiných aktivit mimo zákon o kampeličkách. Tito pánové vštěpovali svým ovečkám, že příslušných vysokých úroků nelze dosáhnout běžnými podnikatelskými principy, které stanoví zákon, a že podmínkou vysokých úroků je právě odvedení peněz do příslušných dcerek a dalších navazujících společností. Vysvětlení, proč někteří vyšetřovatelé jsou zoufalí nebo stojí na místě, je na tom, že právě o rozhodnutí příslušných družstevních schůzí nebo valných hromad - má to stejnou právní sílu - drží tito pánové v rukou usnesení a mávají jím před nosem vyšetřovatelům.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP