(10.20 hodin)

(pokračuje Gross)

Ještě složitější situace je v resortu Ministerstva spravedlnosti, protože představa, že soudce bude úkolován ministrem vnitra nebo ministrem spravedlnosti nebo státním zástupcem, je hodně vzdálená dnešní realitě. Co je na místě, je připomínka, že by měly být početně posíleny ty týmy, které se zabývají vyšetřováním této závažné trestné činnosti. Musím upozornit, že úřady vyšetřování jsou výrazně přehlceny celkovým nápadem trestné činnosti. My jsme dnes v situaci, že na jednoho vyšetřovatele připadá něco kolem 9 - 10 spisů, což je velmi nedobrý stav. U hospodářských trestných činů je to bohužel ještě větší počet. Tam se to počítá kolem 11 - 12 spisů na jednoho vyšetřovatele, který dělá hospodářskou trestnou činnost.

Od 1. září vznikla nová struktura na úřadu vyšetřování, která se má zabývat závažnou trestnou činností ekonomickou i násilnou. Tato nová struktura bude mít právo atrahovat si i ty věci, které třeba nespadají přímo do představ, že jde o velkou škodu, ale že jde třeba o věc, která je složitá a která má výrazný jiný dopad než jen ve vyčíslení škody. Došlo k výraznému posílení finančních prostředků na tyto nové odbory úřadu vyšetřování, je tam na naše možnosti poměrně masivní posílení lidským potenciálem. Předpokládám, že u většiny trestních kauz, které se týkají kampeliček, dojde k tomu, že se převedou do působnosti těchto nových odborů na úřadu vyšetřování.

Byla zde otázka pana poslance Kořistky na to, že bychom chtěli zabavovat majetek a že by se toho rád dočkal. To mě opravdu velice pobavilo, protože já jsem v tu chvíli měl pocit, že zde hovoří někdy před dvěma nebo třemi lety představitel tehdy opoziční sociální demokracie, protože i my jsme se snažili a snažíme, aby možnost propadnutí majetku v České republice byla poněkud praktičtější než tak, jak ji dosud zná trestní zákon jako možné udělení trestu, ale představa, že ministr vnitra nebo ministr spravedlnosti řekne "využívejte více možnosti propadnutí majetku", když možnosti jsou v trestním zákoně přesně dány a je přesně dáno, kdy je možné tento trest vynést, je představou, která jde za rámec právních možností, které dnes jsou.

Pan poslanec Recman se ptal na to, kolik lidí je ve vazbě. V tuto chvíli je jich ve vazbě pět. Upozornil bych na to, že to, jestli je, nebo není někdo ve vazbě, nic nevypovídá o tom, jestli byl shledán vinným, a nic to nevypovídá o tom, v jakém stavu je dokazování a jaká škoda byla způsobena. Důvody pro udělení vazby podle trestního řádu jsou tři, a ty se skutkovou podstatou nemají nic společného. Může to být v případě, že by obviněný ovlivňoval svědky, nebo že by pokračoval v trestné činnosti, nebo se vyhýbal trestnímu stíhání. Se skutkovou podstatou to prostě nemá nic společného. Odpověď je, že v tuto chvíli je ve vyšetřovací vazbě pět osob.

Pak zde byla poznámka od pana poslance Španbauera, že je málo stíhaných. Já si také myslím, že počet by měl být větší, ale v tuto chvíli bylo sděleno obvinění 30 osobám z vedení kampeliček. To není zase tak úplně málo, byť všichni víme, že tento druh trestné činnosti je asi poněkud širší. Není to ale malé číslo. Opakuji, že 30 lidem je v tuto chvíli sděleno obvinění.

Tolik ode mne v reakci na to, co zde v rozpravě zaznělo. Zařídíme se podle přijatých nebo nepřijatých usnesení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Než dám slovo zpravodaji, o slovo se přihlásil pan poslanec Vojtěch Filip, doufám jako předseda poslaneckého klubu.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, vládo, paní a pánové, chci jen upozornit, že návrh usnesení, které předložil kolega Recman, je v souladu s jednacím řádem. My nic neukládáme ministrovi vnitra ani ministrovi spravedlnosti, ale žádáme je o to. Je to v souladu s jednacím řádem.

Dovolím si jednu připomínku, když už k této věci mluvím. Já jsem přesvědčen o tom, že důležité je také zjišťovat, jakým způsobem postupují jednotlivé úřady vyšetřování, jestli informace, které jsou sdělovány, stejným způsobem a stejnou rychlostí, např. z úřadu pro dohled, se využívají na jednotlivých krajských úřadech vyšetřování, stejným způsobem, resp. se stejnou intenzitou úřady vyšetřování se tím zabývají a jednají o tom.

Jestliže situace v Doudlebské družstevní záložně kulminovala mnohem později a informace z úřadu pro dohled přišly také se zpožděním, řízení je určitě dále, pane ministře, nebo pro vás všechny ostatní, než v jiných krajích, např. při řešení záležitostí v Brně nebo Ostravě. Já jsem přesvědčen, že i koordinace činnosti jednotlivých útvarů policie je v pravomoci ministra vnitra, resp. policejního prezidenta, a že jistě jednotliví poškození klienti družstevních záložen si toto na svých akcích říkají. Pak se nemůžeme divit, že jednoznačně nevidí stejný přístup a stejnou ochotu vyšetřovat některé věci a mají malou důvěru ve státní aparát. Je podle mého soudu správné, že Poslanecká sněmovna požádá příslušné ministry, aby zajistili stejný přístup při stejných informacích k jednotlivým záležitostem.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. O slovo se znovu hlásí pan ministr Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra Stanislav Gross: Já se přiznám, že pan kolega Filip mě teď opravdu překvapil, protože já ho považuji - a to bez diskuse - za jednoho z nejerudovanějších právníků v tomto sále. Jestliže se dozvím, že úřady vyšetřování, že toto by měl zajišťovat policejní prezident - to přece nejde. Úřady vyšetřování pan policejní prezident vůbec neovlivňuje, to je věc ředitele úřadu vyšetřování a ministra vnitra, ale podle usnesení, které jste předkládali, je ministr vnitra požádán, aby zajistil vyšetření v co nejkratších procesních lhůtách. Já nemohu ovlivňovat procesní lhůty, protože vyšetřovatel je procesně nezávislý. Mohu ovlivnit to - to je férové, to mohu udělat - aby byla skutečně sledována společná metodika, aby se to v podobných postupech nekvalifikovalo jinak v Brně a jinak v Ústí nad Labem. S tím souhlasím. Proto vznikla ta centrální služba. Nový odbor na úřadu vyšetřování bude mít i svoji analytiku, která přesně to bude zajišťovat. To vzniklo od 1. září, v říjnu to již pojede na plné obrátky. To je na místě, tuto připomínku beru a bude to fungovat. Pokud jde o ostatní věci, sněmovna samozřejmě požádat může, ale ministr vnitra to nesmí udělat, protože by porušil zákon.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. S reakcí se opět přihlásil pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Paní a pánové, my máme určitý požadavek formulovaný v usnesení. Jakým způsobem to ministr udělá, je přece jeho věc. Poslanecká sněmovna nevykonává žádnou exekutivní činnost a je na ministrovi, aby rozhodl, jakým způsobem bude organizovat konkrétní práci. Do toho my mu mluvit nemůžeme ani nechceme. Pokud mi pan ministr teď říká, že od 1. září existuje to nebo ono, nebo že bude zřízena jakási metodická pomoc, tak já s tím souhlasím. Takovou zprávu na základě takto přijatého usnesení bych přijal i za dva nebo za tři měsíce a byl bych spokojen s tím, že nastal onen posun, který tady pan ministr naznačil. Já přece vím, že vyšetřovatel je nezávislý. Nic nechci nařizovat, jen žádám o to, aby ministr zajistil určité podmínky, které budou lepší pro práci vyšetřovatelů. Jaké organizační opatření přijme, je skutečně jen jeho věcí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP