(11.50 hodin)

Poslanec Martin Kocourek: Dovolte tedy, abych sdělil svůj názor na tento státní dluhopisový program, který je v rozsahu 5 miliard korun a má sloužit jako částečná náhrada škod zemědělským subjektům postiženým v roce 2000.

Chtěl bych zdůraznit, že výše státního dluhu k 31. 2. 2000 bude 310,8 miliardy korun a tento dluhopisový program znamená jeho zvýšení o dalších 5 miliard korun, tzn. na 315,8 miliardy korun. Dále bych chtěl říci, že podle mého názoru se jedná o mimořádný výdaj a tento mimořádný výdaj podle mého názoru by měl být primárně kryt avizovaným mimořádným výnosem z prodeje telekomunikačních licencí, což je pro mne nová skutečnost od doby, kdy sněmovna doporučila tento dluhopisový program, a proto dávám návrh na zamítnutí tohoto dluhopisového programu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Žádnou další přihlášku nemám, končím obecnou rozpravu.

Nyní rozhodneme, zda v jednání budeme pokračovat tak, aby s návrhem zákona byl vysloven souhlas již v prvním čtení.

Přednesu návrh usnesení: Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 712 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvním čtení.

Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

Pan poslanec Kasal jako předseda klubu má právo hovořit.

 

Poslanec Jan Kasal: Paní místopředsedkyně, žádám o přestávku na jednání klubu do 12.00 hodin.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vyhlašuji přestávku do 12.00 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 11.53 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP