(Jednání bylo znovu zahájeno ve 12.00 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, páni poslanci, lhůta určená pro přestávku na jednání poslaneckého klubu KDU-ČSL vypršela. Dostavte se do sněmovny, budeme hlasovat. Já vás pro jistotu všechny odhlásím a žádám o novou registraci.

Ještě jednou přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 712 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvním čtení."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 120. Zahajuji hlasování pořadové číslo 120 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 120 tento návrh byl přijat, když ze 188 přítomných se 104 vyslovilo pro a 79 bylo proti. Návrh usnesení byl schválen.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu, ve které nelze podat pozměňující nebo jiné návrhy, lze pouze navrhnout opravu data účinnosti návrhu zákona a jeho legislativně technických, gramatických, písemných nebo tiskových chyb. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Pan poslanec Pilip.

 

Poslanec Ivan Pilip: Paní poslankyně, pouze pro stenozáznam sděluji, že jsem v minulém hlasování hlasoval "ne" a objevilo se "ano". Říkám to jen pro stenozáznam. Zřejmě jsem se přehmátl. Říkám to pouze kvůli opravě zápisu, nikoliv jako zpochybnění hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu.

Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Pan místopředseda Langer má slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, omlouvám se, že zasahuji do projednávání tohoto návrhu zákona. Postupujeme podle speciálního ustanovení jednacího řádu. Jsou avizována stanoviska dvou poslaneckých klubů směrem ke zrychlenému projednávání, a to stanoviska nesouhlasná, se kterými počítá a která umožňuje novela jednacího řádu. Není tam však upraveno, kdy tato stanoviska musí zaznít a jestli je možné vetovat až po hlasování, nebo před.

Nerad bych se dostal do situace, kdy mě bude někdo obviňovat z účelové obstrukce. Byl bych rád, kdybychom si tuto situaci vyjasnili a buď řekli, že to možné není, a chovali se podle toho, nebo řekli, že to možné je, a potom takové veto umožnili.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane místopředsedo, jsem přesvědčena o tom - a vyplývá to také z mých podkladů - že toto veto je nutné vznést nejpozději do ukončení obecné rozpravy. O návrhu na zamítnutí, který dal pan poslanec Kocourek, budeme hlasovat pouze v případě, že nebude vysloven souhlas s návrhem zákona podle § 90. Poté bychom se vrátili do normálního režimu do prvního čtení.

V tuto chvíli přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státním dluhopisovém programu na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000 podle sněmovního tisku 712."

 

O tomto návrhu rozhodneme hlasováním pořadové číslo 121, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 121 tento návrh byl přijat, když ze 190 přítomných se 110 vyslovilo pro a 72 bylo proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je

 

41.
Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu nákladů
spojených s odstraněním následků povodňových škod vzniklých v březnu 2000
/sněmovní tisk 713/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 713. Stanovisko České národní banky bylo rozdáno jako sněmovní tisk 713/1. Upozorňuji, že jednání o tomto návrhu bude probíhat podle § 90 našeho jednacího řádu, který umožňuje vyslovit souhlas s návrhem zákona již v prvním čtení.

Nyní prosím, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, jak již uvedla paní předsedající, i v tomto případě žádá vláda z důvodu časové urgence o projednání návrhu zákona již v prvním čtení.

(V sále je velký hluk.)

Dovolím si vynechat část úvodního slova, která se týká (předsedající žádá přítomné o klid v sále) věcné struktury návrhu tohoto dluhopisového programu z hlediska zejména jeho § 2. Jde o stejný případ, jaký se týkal právě dokončeného bodu, čili takříkajíc stejná použitá technika.

Usnesení vlády č. 866 ze 30. srpna t. r. schválilo předložení návrhu tohoto zákona Poslanecké sněmovně vzhledem k tomu, že je v celospolečenském zájmu, aby urychleně byla obnovena funkčnost poškozených zařízení, dopravních sítí i území, i z důvodu prevence obecného ohrožení, ke kterému došlo následkem povodňových škod z března tohoto kalendářního roku.

Vláda proto navrhuje poskytnout z výnosu emisí těchto dluhopisů finanční prostředky na odškodňování následků škod, které byly způsobeny povodněmi na státním majetku, a to pouze škod vyšších než 10 mil. Kč. Pokud byly škody menšího rozsahu, musely se s nápravou situace způsobené povodněmi vyrovnat jednotlivé resorty v rámci svých rozpočtových kapitol.

Vážené dámy, vážení pánové, prosím o schválení této předlohy.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Mertlíkovi. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Martin Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych jako zpravodaj k vládnímu návrhu, který máme ve sněmovním tisku 713, zrekapituloval, že účelem tohoto státního dluhopisového programu je úhrada nákladů spojených s odstraněním následků povodňových škod vzniklých v březnu 2000.

Rozsah tohoto státního dluhopisového programu je 1 493 620 000 Kč a veškeré závazky vyplývající z tohoto státního dluhopisového programu budou splaceny nejpozději uplynutím 30 let od nabytí účinnosti zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP