(12.30 hodin)

(pokračuje Svoboda J.)

Tato smlouva ponese nároky na státní rozpočet. Přesto doporučuji postoupení do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak, rozpravu končím.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pan poslanec Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Já bych ještě navrhoval sociální a zdravotní výbor.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Jiný návrh jsem neregistrovala. Já vás na žádost pana poslance Škromacha všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 126 a ptám se, kdo je pro přikázání tohoto návrhu zahraničnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 126 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 143 vyslovilo 140 a nikdo nebyl proti.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 127 a ptám se, kdo je pro přikázání tohoto návrhu zdravotnímu a sociálnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 127 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 145 vyslovilo 89 a 36 bylo proti.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu a zdravotnímu a sociálnímu výboru.

 

Paní poslankyně, páni poslanci. Vzhledem k tomu, že jsme se dostali do situace, kdy v tuto chvíli není možné projednávat žádné další body, vyhlašuji polední přestávku, a to, vzhledem k žádosti některých výborů podpořené žádostí některých klubů, do 14.45 hod.

 

(Jednání bylo přerušeno v 12.32 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP