(16.10 hodin)

Poslanec Vladimír Doležal: Prvním pozměňovacím návrhem je návrh C1.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Za prvé prosím o klid ve sněmovně, protože není slyšet vlastního slova. Za druhé prosím o stanoviska.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: C1 - předkladatel doporučuje.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Zpravodaj také.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 132 a ptám se, kdo jej pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 132 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 189 vyslovilo 178 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Dalším bodem je bod D1.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: D1 doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan ministr doporučuje. Zpravodaj?

 

Poslanec Vladimír Doležal: Zpravodaj taktéž.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 133 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 133 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 190 vyslovilo 159 a 25 bylo proti.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Dalším bodem je bod D2.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Neutrální, mírně negativní stanovisko.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, ale ještě předtím, než budeme hlasovat, vidím, že pan poslanec Macháček si přeje, abych chvíli posečkala. Pan poslanec má pravděpodobně procedurální poznámku.

 

Poslanec Antonín Macháček: Omlouvám se. Byť to bylo velké hlasování, ale zpochybňuji hlasování, protože jsem na sjetině označen A a můj úmysl byl jasně NE. Omlouvám se všem. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vzhledem k tomu, že v jednacím řádu není nijak upraveno, jaký musí být poměr hlasování, aby bylo možné hlasovat o námitce, pan poslanec žádá hlasování o námitce, já o této námitce jsem povinna dát hlasovat.

 

O námitce pana poslance Macháčka rozhodneme v hlasování pořadové číslo 134, které zahajuji a ptám se, kdo souhlasí s touto námitkou. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 134 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 190 vyslovilo 130 a 25 bylo proti.

 

Jednalo se, pane zpravodaji o poslední hlasování, tedy o bodě D1. Je tomu tak? (Souhlas.) Toto hlasování tedy budeme opakovat. Stanoviska zazněla.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 135 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 135 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 190 pro vyslovilo 95 a 90 bylo proti.

 

Já chvíli počkám na kontrolu. Žádné zprávy o tom, že by mělo být zpochybněno hlasování nemám, můžeme tedy pokračovat, bod D1 nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o bodu D2. Prosím znovu o stanoviska.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: D2 - mírně záporné.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Já bych rád upozornil levou stranu sněmovny, že hlasujeme o D2, to je návrh pana Doktora, abychom to nemuseli opakovat. Stanovisko pozitivní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Na žádost pléna vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 136 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 136 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 188 vyslovilo 84 a 103 bylo proti.

 

Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Dalším bodem je bod E1.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Stanoviska?

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Kladné.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 137 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 137 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 190 vyslovili 104 a 78 bylo proti.

 

Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Dalším bodem je bod E2.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Stanovisko předkladatele kladné.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Stanovisko zpravodaje neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 138 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 138 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 191 vyslovilo 112 a 70 bylo proti.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Dalším bodem je bod E3.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Stanovisko opět kladné.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 139 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 139 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 191 vyslovilo 95 a 87 bylo proti.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Dalším bodem je bod E4.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Stanovisko předkladatele kladné.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Zpravodaj - stanovisko záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 140 a ptám se kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 140 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 191 vyslovilo 91 a 93 bylo proti.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Dalším bodem je bod F1.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Stanovisko předkladatele záporné.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Stanovisko zpravodaje neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 141 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 141 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 190 vyslovilo 50 a 118 bylo proti.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Dalším bodem je F2.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Stanovisko předkladatele opět záporné.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Stanovisko zpravodaje neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 142 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 142 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 191 vyslovilo 44 a 111 bylo proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP