(16.20 hodin)

Poslanec Vladimír Doležal: Dalším bodem je bod B3.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o stanoviska. - (Ministr Mertlík kladné, zpravodaj kladné.) - Děkuji.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 143 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 143 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 191 vyslovilo 166 a 22 bylo proti.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Dalším bodem je bod B14 - týká se pouze odst. 5.

(Ministr Mertlík: Stanovisko předkladatele je kladné. Zpravodaj Doležal: Stanovisko zpravodaje rovněž kladné.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 144 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 144 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 191 vyslovilo 183 a 2 byli proti.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Dalším bodem jsou body z usnesení rozpočtového výboru pod částí A, první z nich je bod A3. - (Stanovisko předkladatele bylo kladné, zpravodaje rovněž kladné.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 145 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 145 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 191 vyslovilo 165 a 24 bylo proti.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Dalším bodem je bod A6 z části A usnesení rozpočtového výboru. - (Stanovisko předkladatele bylo kladné, zpravodaje rovněž.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 146 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 146 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 191 vyslovilo 164 a 24 bylo proti.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Dalším bodem je bod A11 z části A. - (Stanovisko předkladatele i zpravodaje bylo kladné.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 147 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 147 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 191 vyslovilo 186 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Dalším bodem je bod A12. - (Stanovisko předkladatele i zpravodaje bylo kladné.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 148 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 148 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 191 vyslovilo 160 a 22 bylo proti.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Teď přecházíme k usnesení rozpočtového výboru část B, a je to bod A1 části B z usnesení rozpočtového výboru. - (Stanoviska předkladatele i zpravodaje byla kladná.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 149 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování čísl 149 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 191 vyslovilo 188 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Dále to je bod A3 z usnesení rozpočtového výboru z části B. - (Stanoviska předkladatele i zpravodaje byla kladná.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 150 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování číslo 150 byl tento návrh přijat, když se pro něj z přítomných 191 vyslovilo 164 a 20 bylo proti.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Teď hlasujeme o zbývajících bodech usnesení rozpočtového výboru kromě bodů 5 a 6 části A, které jsou duplicitní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Exner se hlásí s procedurální poznámkou.

 

Poslanec Václav Exner: Jestli jsem dával pozor dobře, tak jsme hlasovali v části B o bodu s číslem 1 a 3, ale nehlasovali jsme o bodu 2. - (Po dohodě se zpravodajem, nebylo-li hlasováno o tomto bodu současně s bodem jiným.) - Je mi tedy skutečně líto, hlasování, o bodu 2 jsem nezaregistroval, pokud někdo jiný ho slyšel, pak se omlouvám, ale domnívám se, že bychom o něm měli hlasovat.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Musím se omluvit, hlasujme tedy nejprve o A2 části B.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře. Prosím o stanoviska. - (Stanovisko předkladatele i zpravodaje bylo kladné.)

 

Děkuji, zahajuji hlasování pořadové číslo 151 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 151 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 191 vyslovilo 161 a 26 bylo proti.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji, teď by šlo o zbývající část usnesení rozpočtového výboru, mimo ony body 5 a 6, které jsou duplicitní. - (Stanovisko předkladatele i zpravodaje bylo kladné.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 152 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 152 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 192 poslanců pro vyslovilo 186 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Teď budeme hlasovat o legislativně technických úpravách, které jsou pod body C2 a E5. - (Stanoviska předkladatele i zpravodaje byla kladná.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 153 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 153 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 192 vyslovilo 185 a 2 byli proti.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a můžeme hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vzhledem k tomu, že neregistruji žádné připomínky, že by se na některý pozměňovací návrh zapomnělo, na žádost pléna vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

Přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o finanční kontrole ve veřejné správě podle sněmovního tisku 530 ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 154 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 154 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 192 vyslovilo 125 a 62 bylo proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Blahopřeji panu ministrovi a děkuji panu zpravodaji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP